Meni osobnih stranica

 

Recenzije udžbenika i monografija

 

 1. Barac B i sur. Neurologija, Naprijed, Zagreb 1992.
 2. Muačević V i sur. Psihijatrija, Medicinska naklada, Zagreb 1995.
 3. Dobrić I i sur. Dermatovenerologija, 1. izdanje, Grafoplast, Zagreb 1994.
 4. Dobrić I i sur. Dermatovenerologija, 2. izdanje, Grafoplast, Zagreb 1999.
 5. Mijatović I, Turek S ured. Priprema vode za hemodijalizu, Hrvatska gospodarska komora, Zagreb 2004.
 6. Dobrić I i sur. Dermatovenerologija, 3. izdanje, Grafoplast, Zagreb 2005.
 7. Tahirović H. ured. Pedijatrijska toksikologija, Medicinski fakultet u Tuzli, Tuzla 2002.
 8. Malčić I i sur. Odabrana poglavlja iz pedijatrijske kardiologije 2. dio, Med.naklada, Zagreb 2003.
 9. Mirić D, Giunio L, Vuković I i sur. Koronarna bolest, Hrvatsko kardiološko društvo ogranak Split, Slobodna Dalmacija, Split 2006.
 10. Srebočan V, Srebočan E. Veterinarska toksikologija, Zagreb 2008.
 11. Pećina M, Fatović-Ferenčić S ured. Karlobaške ljekaruše iz 1603. i 1707.godine, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2009.
 12. Duraković Z, Rudan P, Sujoldžić A ured. Missoni S: Međuodnos prehrambenih navika i kompleksnih fenotipskih svojstava stanovništva otoka Visa. Hrvatsko antropološko društvo, Antropološka biblioteka. Radovi Instituta za antropologiju, knjiga 2, 2009.
 13. Duraković Z, Rudan P, Sujoldžić A ured. Janković I: Neandertal lateral midface, A morphometric analysis. Hrvatsko antropološko društvo, Antropološka biblioteka. Radovi Instituta za antropologiju, knjiga 1, 2009.

 

 

 


novelirano: 19. veljače 2013.
novelirano:   9. veljače 2012.
urednica: D. Torbica