Meni osobnih stranica

Konferencijska priopćenja

 1. Žarko Dadić:Bošković´s method of determination of the orbits of comets compared to that of Olbers, Actes du Symposium International R.J. Bošković 1961, Beograd-Zagreb-Ljubljana 1962., str. 191-194. Il contributo di Bošković nella determinazione dell´orbita di Urano, Attidel symposium internazionale celebrativo del 250o anniversario della nascita di R.G. Boscovich, Milano 1963., str. 217-220.
 2. Žarko Dadić: The history of the theories of the tide introduced by Yugoslav scientists until the XVIIIth century, Premier Congrčs International d´Histoire de l´océanographie (Monaco 1966), Bulletin de l´InstitutOcéanographique, numéro spécial 2., Monaco 1968., str. 49-54.
 3. Žarko Dadić: Some reflections of Getaldić´s creativeness in the works of 17th-century mathematicians, Radovi Međunarodnog simpozija “Geometrija i algebra početkom XVII stoljeća”, Povodom 400-godišnjice rođenja Marina Getaldića, Zagreb 1969., str.189-195.
 4. Žarko Dadić: Patricius and Dominis on the shape of the Earth, XIIe Congrčs International d´Histoire des Sciences. Actes, Tome VII, Paris 1971., str. 23-25.
 5. Žarko Dadić: Trogir i egzaktne znanosti, Radovi međunarodnog simpozija održanog prigodom proslave 700. obljetnice spomena ljekarne u Trogiru, Zagreb 1973., str. 67-80.
 6. Žarko Dadić: Rani geometrijski radovi Marina Getaldića, V kongres na matematičarite, fizičarite i astronomite na Jugoslavija, Zbornik na trudovite, Tom I., Matematika, Skopje 1973., str. 157-160.
 7. Žarko Dadić: Rab i egzaktne znanosti, Zbornik radova o Marku Antunu Dominisu i znanstvenoj prošlosti otoka Raba, Zagreb 1976., str. 5-11.
 8. Žarko Dadić: Marko Antun Dominis i problem plime i oseke, Zbornik radova o Marku Antunu Dominisu i znanstvenoj prošlosti otoka Raba, Zagreb 1976., str. 49-53.
 9. Žarko Dadić: Važnost godine 1876. za modernu nastavu i organizirani istraživački rad iz matematike u Hrvatskoj, Stogodišnjica nastave i organiziranoga znanstvenog rada iz područja matematičkih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu, Zagreb 1977., str. 3-8.
 10. Žarko Dadić: Matematičari, fizičari i astronomi povezani sa Slavonskom Požegom, Prirodoslovna baština Slavonske Požege, Slavonska Požega 1977., str. 1-10.
 11. Žarko Dadić: Santorijeva statička medicina u svjetlu korelacije i interakcije fizike i medicine, Zbornik radova 26. sastanka naučnog društva za historiju zdravstvene kulture Jugoslavije, Rijeka 1978., str. 117-123.
 12. Žarko Dadić: Utjecaji newtonizma i heliocentričnih shvaćanja u sjevernoj Hrvatskoj u 18. stoljeću, Zbornik radova prvog simpozija iz povijesti znanosti, Zagreb 1978., str. 7-12.
 13. Žarko Dadić: Vladimir Varićak i njegova istraživanja neeuklidske geometrije i teorije relativnosti, Udio Like u prirodnim znanostima i privredi, Zbornik radova znanstvenog simpozija, Gospić 1978., str. 15-23.
 14. Žarko Dadić: Osvrt na školske bilješke Stjepana Dadića sastavljene u Gospiću 1833. godine, Zbornik radova II. znanstvenog simpozija. Udio Like u znanosti i privredi, Gospić 1979., str. 155-158.
 15. Žarko Dadić: Povijest znanosti i obrazovanje, Zbornik Prirodne znanosti i suvremeno obrazovanje, Zagreb 1979., str. 150-154.
 16. Žarko Dadić: Dubrovački arhiv kao izvor za povijest prirodnih znanosti, Arhivist, god. XXIX., br. 1-2., Zbornik Historijskog arhiva u Dubrovniku, Beograd 1979., str. 163-168.
 17. Žarko Dadić: Egzaktne i prirodne znanosti u “Danici ilirskoj” u prvoj polovini 19. stoljeća, Zbornik radova Drugog simpozija iz povijesti znanosti, Prirodne znanosti u Hrvatskoj u XIX. stoljeću, Zagreb 1980., str. 97-102.
 18. Žarko Dadić: Franjo Patricius´ astronomical views, Zbornik radova IV nacionalne konferencije jugoslovenskih astronoma, Sarajevo 1981., str. 23-28.
 19. Žarko Dadić: Opća prirodoznanstvena situacija u Hrvatskoj potkraj 19. i početkom 20. stoljeća, Zbornik radova trećeg simpozija iz povijesti znanosti. Prirodne znanosti i njihove primjene krajem 19. i početkom 20. stoljeća u Hrvatskoj, Zagreb 1981., str. 7-15.
 20. Žarko Dadić: Uloga Hrvatskoga prirodoslovnog društva u razvitku prirodnih znanosti u Hrvatskoj, Zbornik radova trećeg simpozija iz povijesti znanosti. Prirodne znanosti i njihove primjene krajem 19. i početkom 20. stoljeća u Hrvatskoj, Zagreb 1981., str. 119-127.
 21. Žarko Dadić: Ambroz Haračić i malološinjski znanstveni krug, Zbornik radova o prirodoslovcu Ambrozu Haračiću, Zagreb 1981., str. 13-26.
 22. Žarko Dadić: Croatian astronomers in Hungary by the end of the 18th and the beginning of the 19th century, Hvar observatory Bulletin Supplement, Proceedings of the V National Conference of Yugoslav Astronomers, vol. 6., Supplement Number 1., Zagreb 1982., str. 115-122.
 23. Žarko Dadić: Prirodne znanosti u Hrvatskoj u srednjem vijeku, Zbornik radova četvrtog simpozija iz povijesti znanosti. Prirodne znanosti i njihove primjene kod Hrvata u srednjem vijeku, Zagreb 1983., str. 17-22.
 24. Žarko Dadić: Gledišta Hermana Dalmatinca o ustrojstvu svijeta, Zbornik radova četvrtog simpozija iz povijesti znanosti. Prirodne znanosti i njihove primjene kod Hrvata u srednjem vijeku, Zagreb 1983., str. 85-88.
 25. Žarko Dadić: Nastojanja za objavljivanje prirodoznanstvenih radova na hrvatskom jeziku u drugoj polovini 19. stoljeća u Splitu, Hrvatski narodni preporod u Splitu, Split 1984., str. 319-329.
 26. Žarko Dadić: Osvrt Nikole Gučetića u 16. stoljeću na dvije spilje u okolici Dubrovnika, Deveti jugoslavenski speleološki kongres, Zbornik predavanja, Zagreb 1984., str. 741-746.
 27. Žarko Dadić: Astronomical Work of Stjepan Gradić, Zbornik radova VI Nacionalne konferencije jugoslovenskih astronoma, Publikacije Astronomske opservatorije u Beogradu, sv. 33., No 33, Beograd 1985., str. 100-102.
 28. Žarko Dadić: Matematički i fizikalni pojmovi u Lanosovićevu rukopisnom rječniku, Zbornik radova o Marijanu Lanosoviću, Osijek 1985., str. 239-246.
 29. Žarko Dadić: Stjepan Gradić o problemima mehanike, Zbornik radova o dubrovačkom učenjaku Stjepanu Gradiću, Zagreb 1985., str. 35-40.
 30. Žarko Dadić: Gradićevo zanimanje za polemiku oko Huygensova otkrića Saturnova prstena i njegov odnos prema Kopernikovu sustavu, Zbornik radova o dubrovačkom učenjaku Stjepanu Gradiću, Zagreb 1985., str. 77-84.
 31. Žarko Dadić: Astronomski tekstovi na narodnom jeziku u Hrvatskoj do 18. stoljeća, Zbornik radova VII Nacionalne konferencije jugoslovenskih astronoma, Beograd 1985., str. 87-89.
 32. Žarko Dadić: Astrološki rukopis sačuvan u rapskoj obitelji Nimira, Rapski zbornik, Zagreb 1987., str. 279-282.
 33. Žarko Dadić: Bošković i pitanje gibanja Zemlje, Filozofija znanosti Ruđera Boškovića, Radovi simpozija Filozofsko-teološkog instituta, D.I., Zagreb 1987., str. 129-135.
 34. Žarko Dadić: Bošković and the Question of the Earth´s Motion, The Philosophy of Science of Ruđer Bošković, Proceedings of the symposium of the Institute of Philosophy and Theology, S.J., Zagreb 1987., str. 131-138.
 35. Žarko Dadić: Uloga prirodnih znanosti u narodnom preporodu u Dalmaciji, Dalmacija u narodnom preporodu 1835-1848., Zbornik radova, Zadar 1987., str. 227-236.
 36. Žarko Dadić: Mavro Vetranović i Nikola Nalješković kao prirodoslovci, Dani hvarskog kazališta. sv.14., Nikola Nalješković i Mavro Vetranović, Split 1988., str. 171-179.
 37. Žarko Dadić: Boscovich´s contribution to the solution of the problem of tides, Bicentennial commemoration of R.G. Boscovich, Proceedings, Milano 1988., str. 47-56.
 38. Žarko Dadić: Znanstveni i kulturni krug Ivana Viteza u Mađarskoj u 15. stoljeću, Dani Hvarskog kazališta. sv. 16., Hrvatski humanizam – Ianus Pannonius, Split 1990., str. 183-207. 107.
 39. Žarko Dadić: Matematičko i fizikalno nazivlje u rječniku Ardelija della Belle, Isusovac Ardelio della Bella (1655-1737), Radovi međunarodnoga znanstvenog simpozija, Split/Zagreb 1990., str. 91-95.
 40. Žarko Dadić: Prirodne i tehničke znanosti u Hrvatskoj krajem 19. stoljeća, Simpozij o Ferdinandu Kovačeviću, Zbornik radova, Zagreb 1990., str. 11-15.
 41. Žarko Dadić: O matematičkim i fizikalnim tezama Grgura Peštalića koje je branio Grgur Čevapović, Zbornik radova o fra Grguru Čevapoviću, Osijek 1990., str. 213-218.
 42. Žarko Dadić: The role of Karl Scherffer in the Acceptance and Promotion of Bošković´s scientific Ideas, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa o Ruđeru Boškoviću, Zagreb 1991., str. 153-159.
 43. Žarko Dadić: Prirodoznanstvena dostignuća hrvatskih isusovaca, Isusovci u Hrvata. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija “Isusovci na vjerskom, znanstvenom i kulturnom području u Hrvata”, Zagreb 1992., str. 18-25.
 44. Žarko Dadić: Prirodoznanstveni i prirodnofilozofski stavovi hrvatskih humanista 16. stoljeća, Dani hvarskog kazališta. sv. 18., Hrvatski humanizam, XVI. stoljeće – protestantizam i reformacija, Split 1992., str. 269-276.
 45. Žarko Dadić: Prirodoznanstvena i matematička gledišta u hrvatskim kajkavskim tekstovima, Dani hvarskog kazališta, sv. 19., Hrvatsko kajkavsko pjesništvo do preporoda, Split 1993., str. 223-229.
 46. Žarko Dadić: ć: On Boscovich´s Theoretical Astronomy, R.J. Boscovich. Vita e attivitŕ scientifica. His Life and scientific work. Atti del Convegno Roma, 23-27 maggio 1988., Roma 1993., str. 245-254. 116.
 47. Žarko Dadi Znanost Radovanova doba u Hrvata, Majstor Radovan i njegovo doba, Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Trogiru 26-30. rujna 1990. godine, Trogir 1994., str. 247-250.
 48. Žarko Dadić: Doprinos hrvatskih znanstvenika na području prirodnih znanosti krajem 19. stoljeća, Međunarodni simpozij Stoljeće hrvatske elektroprivrede, Šibenik 1995., str. 25-28.
 49. Žarko Dadić: Prirodne znanosti u Zori dalmatinskoj, Zora dalmatinska. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa 150. obljetnica Zore Dalmatinske, Zadar 1995., str. 249-257.
 50. Žarko Dadić: Katančićeva geometrija na hrvatskom jeziku, Dani hvarskog kazališta, sv. 22., Hrvatska književnost 18. stoljeća. Tematski i žanrovski aspekti, Split 1996., str. 309-318.
 51. Žarko Dadić: Hrvatski matematičar Marin Getaldić, Zbornik radova 3. susreta nastavnika matematike, Zagreb 1996., str. 54-59.
 52. Žarko Dadić: Prilog poznavanju prirodoznanstvenog rada Julija Bajamontija. Splitski polihistor Julije Bajamonti. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 30. listopada 1994. godine u Splitu, Split 1996, str. 144-151.
 53. Žarko Dadić: Znanstveno djelo Franje Petrića, Zbornik radova sa znanstvenog skupa Frano Petrić, Francesco Patritio 1597-1997. Družba “Braća Hrvatskoga Zmaja”, Zagreb 1999., str. 32-41.
 54. Žarko Dadić: Achievements by Croatian Jesuits in the Natural Sciences, Jesuits among the Croats, Proceedings of the international symposium: Jesuits in the Religious. Scientific and Cultural Life among the Croats, Zagreb 2000., str. 20-28.
 55. Žarko Dadić:
 56. Žarko Dadić: Hrvatski matematički udžbenici u 18. i 19. stoljeću, Zbornik radova. Prvi kongres nastavnika matematike, Zagreb 2000., str. 77-83.