Meni osobnih stranica

Konferencijska priopćenja

 1. Žarko Dadić:Bošković´s method of determination of the orbits of comets compared to that of Olbers, Actes du Symposium International R.J. Bošković 1961, Beograd-Zagreb-Ljubljana 1962., str. 191-194. Il contributo di Bošković nella determinazione dell´orbita di Urano, Attidel symposium internazionale celebrativo del 250o anniversario della nascita di R.G. Boscovich, Milano 1963., str. 217-220.
 2. Žarko Dadić: The history of the theories of the tide introduced by Yugoslav scientists until the XVIIIth century, Premier Congrčs International d´Histoire de l´océanographie (Monaco 1966), Bulletin de l´InstitutOcéanographique, numéro spécial 2., Monaco 1968., str. 49-54.
 3. Žarko Dadić: Some reflections of Getaldić´s creativeness in the works of 17th-century mathematicians, Radovi Međunarodnog simpozija “Geometrija i algebra početkom XVII stoljeća”, Povodom 400-godišnjice rođenja Marina Getaldića, Zagreb 1969., str.189-195.
 4. Žarko Dadić: Patricius and Dominis on the shape of the Earth, XIIe Congrčs International d´Histoire des Sciences. Actes, Tome VII, Paris 1971., str. 23-25.
 5. Žarko Dadić: Trogir i egzaktne znanosti, Radovi međunarodnog simpozija održanog prigodom proslave 700. obljetnice spomena ljekarne u Trogiru, Zagreb 1973., str. 67-80.
 6. Žarko Dadić: Rani geometrijski radovi Marina Getaldića, V kongres na matematičarite, fizičarite i astronomite na Jugoslavija, Zbornik na trudovite, Tom I., Matematika, Skopje 1973., str. 157-160.
 7. Žarko Dadić: Rab i egzaktne znanosti, Zbornik radova o Marku Antunu Dominisu i znanstvenoj prošlosti otoka Raba, Zagreb 1976., str. 5-11.
 8. Žarko Dadić: Marko Antun Dominis i problem plime i oseke, Zbornik radova o Marku Antunu Dominisu i znanstvenoj prošlosti otoka Raba, Zagreb 1976., str. 49-53.
 9. Žarko Dadić: Važnost godine 1876. za modernu nastavu i organizirani istraživački rad iz matematike u Hrvatskoj, Stogodišnjica nastave i organiziranoga znanstvenog rada iz područja matematičkih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu, Zagreb 1977., str. 3-8.
 10. Žarko Dadić: Matematičari, fizičari i astronomi povezani sa Slavonskom Požegom, Prirodoslovna baština Slavonske Požege, Slavonska Požega 1977., str. 1-10.
 11. Žarko Dadić: Santorijeva statička medicina u svjetlu korelacije i interakcije fizike i medicine, Zbornik radova 26. sastanka naučnog društva za historiju zdravstvene kulture Jugoslavije, Rijeka 1978., str. 117-123.
 12. Žarko Dadić: Utjecaji newtonizma i heliocentričnih shvaćanja u sjevernoj Hrvatskoj u 18. stoljeću, Zbornik radova prvog simpozija iz povijesti znanosti, Zagreb 1978., str. 7-12.
 13. Žarko Dadić: Vladimir Varićak i njegova istraživanja neeuklidske geometrije i teorije relativnosti, Udio Like u prirodnim znanostima i privredi, Zbornik radova znanstvenog simpozija, Gospić 1978., str. 15-23.
 14. Žarko Dadić: Osvrt na školske bilješke Stjepana Dadića sastavljene u Gospiću 1833. godine, Zbornik radova II. znanstvenog simpozija. Udio Like u znanosti i privredi, Gospić 1979., str. 155-158.
 15. Žarko Dadić: Povijest znanosti i obrazovanje, Zbornik Prirodne znanosti i suvremeno obrazovanje, Zagreb 1979., str. 150-154.
 16. Žarko Dadić: Dubrovački arhiv kao izvor za povijest prirodnih znanosti, Arhivist, god. XXIX., br. 1-2., Zbornik Historijskog arhiva u Dubrovniku, Beograd 1979., str. 163-168.
 17. Žarko Dadić: Egzaktne i prirodne znanosti u “Danici ilirskoj” u prvoj polovini 19. stoljeća, Zbornik radova Drugog simpozija iz povijesti znanosti, Prirodne znanosti u Hrvatskoj u XIX. stoljeću, Zagreb 1980., str. 97-102.
 18. Žarko Dadić: Franjo Patricius´ astronomical views, Zbornik radova IV nacionalne konferencije jugoslovenskih astronoma, Sarajevo 1981., str. 23-28.
 19. Žarko Dadić: Opća prirodoznanstvena situacija u Hrvatskoj potkraj 19. i početkom 20. stoljeća, Zbornik radova trećeg simpozija iz povijesti znanosti. Prirodne znanosti i njihove primjene krajem 19. i početkom 20. stoljeća u Hrvatskoj, Zagreb 1981., str. 7-15.
 20. Žarko Dadić: Uloga Hrvatskoga prirodoslovnog društva u razvitku prirodnih znanosti u Hrvatskoj, Zbornik radova trećeg simpozija iz povijesti znanosti. Prirodne znanosti i njihove primjene krajem 19. i početkom 20. stoljeća u Hrvatskoj, Zagreb 1981., str. 119-127.
 21. Žarko Dadić: Ambroz Haračić i malološinjski znanstveni krug, Zbornik radova o prirodoslovcu Ambrozu Haračiću, Zagreb 1981., str. 13-26.
 22. Žarko Dadić: Croatian astronomers in Hungary by the end of the 18th and the beginning of the 19th century, Hvar observatory Bulletin Supplement, Proceedings of the V National Conference of Yugoslav Astronomers, vol. 6., Supplement Number 1., Zagreb 1982., str. 115-122.
 23. Žarko Dadić: Prirodne znanosti u Hrvatskoj u srednjem vijeku, Zbornik radova četvrtog simpozija iz povijesti znanosti. Prirodne znanosti i njihove primjene kod Hrvata u srednjem vijeku, Zagreb 1983., str. 17-22.
 24. Žarko Dadić: Gledišta Hermana Dalmatinca o ustrojstvu svijeta, Zbornik radova četvrtog simpozija iz povijesti znanosti. Prirodne znanosti i njihove primjene kod Hrvata u srednjem vijeku, Zagreb 1983., str. 85-88.
 25. Žarko Dadić: Nastojanja za objavljivanje prirodoznanstvenih radova na hrvatskom jeziku u drugoj polovini 19. stoljeća u Splitu, Hrvatski narodni preporod u Splitu, Split 1984., str. 319-329.
 26. Žarko Dadić: Osvrt Nikole Gučetića u 16. stoljeću na dvije spilje u okolici Dubrovnika, Deveti jugoslavenski speleološki kongres, Zbornik predavanja, Zagreb 1984., str. 741-746.
 27. Žarko Dadić: Astronomical Work of Stjepan Gradić, Zbornik radova VI Nacionalne konferencije jugoslovenskih astronoma, Publikacije Astronomske opservatorije u Beogradu, sv. 33., No 33, Beograd 1985., str. 100-102.
 28. Žarko Dadić: Matematički i fizikalni pojmovi u Lanosovićevu rukopisnom rječniku, Zbornik radova o Marijanu Lanosoviću, Osijek 1985., str. 239-246.
 29. Žarko Dadić: Stjepan Gradić o problemima mehanike, Zbornik radova o dubrovačkom učenjaku Stjepanu Gradiću, Zagreb 1985., str. 35-40.
 30. Žarko Dadić: Gradićevo zanimanje za polemiku oko Huygensova otkrića Saturnova prstena i njegov odnos prema Kopernikovu sustavu, Zbornik radova o dubrovačkom učenjaku Stjepanu Gradiću, Zagreb 1985., str. 77-84.
 31. Žarko Dadić: Astronomski tekstovi na narodnom jeziku u Hrvatskoj do 18. stoljeća, Zbornik radova VII Nacionalne konferencije jugoslovenskih astronoma, Beograd 1985., str. 87-89.
 32. Žarko Dadić: Astrološki rukopis sačuvan u rapskoj obitelji Nimira, Rapski zbornik, Zagreb 1987., str. 279-282.
 33. Žarko Dadić: Bošković i pitanje gibanja Zemlje, Filozofija znanosti Ruđera Boškovića, Radovi simpozija Filozofsko-teološkog instituta, D.I., Zagreb 1987., str. 129-135.
 34. Žarko Dadić: Bošković and the Question of the Earth´s Motion, The Philosophy of Science of Ruđer Bošković, Proceedings of the symposium of the Institute of Philosophy and Theology, S.J., Zagreb 1987., str. 131-138.
 35. Žarko Dadić: Uloga prirodnih znanosti u narodnom preporodu u Dalmaciji, Dalmacija u narodnom preporodu 1835-1848., Zbornik radova, Zadar 1987., str. 227-236.
 36. Žarko Dadić: Mavro Vetranović i Nikola Nalješković kao prirodoslovci, Dani hvarskog kazališta. sv.14., Nikola Nalješković i Mavro Vetranović, Split 1988., str. 171-179.
 37. Žarko Dadić: Boscovich´s contribution to the solution of the problem of tides, Bicentennial commemoration of R.G. Boscovich, Proceedings, Milano 1988., str. 47-56.
 38. Žarko Dadić: Znanstveni i kulturni krug Ivana Viteza u Mađarskoj u 15. stoljeću, Dani Hvarskog kazališta. sv. 16., Hrvatski humanizam – Ianus Pannonius, Split 1990., str. 183-207. 107.
 39. Žarko Dadić: Matematičko i fizikalno nazivlje u rječniku Ardelija della Belle, Isusovac Ardelio della Bella (1655-1737), Radovi međunarodnoga znanstvenog simpozija, Split/Zagreb 1990., str. 91-95.
 40. Žarko Dadić: Prirodne i tehničke znanosti u Hrvatskoj krajem 19. stoljeća, Simpozij o Ferdinandu Kovačeviću, Zbornik radova, Zagreb 1990., str. 11-15.
 41. Žarko Dadić: O matematičkim i fizikalnim tezama Grgura Peštalića koje je branio Grgur Čevapović, Zbornik radova o fra Grguru Čevapoviću, Osijek 1990., str. 213-218.
 42. Žarko Dadić: The role of Karl Scherffer in the Acceptance and Promotion of Bošković´s scientific Ideas, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa o Ruđeru Boškoviću, Zagreb 1991., str. 153-159.
 43. Žarko Dadić: Prirodoznanstvena dostignuća hrvatskih isusovaca, Isusovci u Hrvata. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija “Isusovci na vjerskom, znanstvenom i kulturnom području u Hrvata”, Zagreb 1992., str. 18-25.
 44. Žarko Dadić: Prirodoznanstveni i prirodnofilozofski stavovi hrvatskih humanista 16. stoljeća, Dani hvarskog kazališta. sv. 18., Hrvatski humanizam, XVI. stoljeće – protestantizam i reformacija, Split 1992., str. 269-276.
 45. Žarko Dadić: Prirodoznanstvena i matematička gledišta u hrvatskim kajkavskim tekstovima, Dani hvarskog kazališta, sv. 19., Hrvatsko kajkavsko pjesništvo do preporoda, Split 1993., str. 223-229.
 46. Žarko Dadić: ć: On Boscovich´s Theoretical Astronomy, R.J. Boscovich. Vita e attivitŕ scientifica. His Life and scientific work. Atti del Convegno Roma, 23-27 maggio 1988., Roma 1993., str. 245-254. 116.
 47. Žarko Dadi Znanost Radovanova doba u Hrvata, Majstor Radovan i njegovo doba, Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Trogiru 26-30. rujna 1990. godine, Trogir 1994., str. 247-250.
 48. Žarko Dadić: Doprinos hrvatskih znanstvenika na području prirodnih znanosti krajem 19. stoljeća, Međunarodni simpozij Stoljeće hrvatske elektroprivrede, Šibenik 1995., str. 25-28.
 49. Žarko Dadić: Prirodne znanosti u Zori dalmatinskoj, Zora dalmatinska. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa 150. obljetnica Zore Dalmatinske, Zadar 1995., str. 249-257.
 50. Žarko Dadić: Katančićeva geometrija na hrvatskom jeziku, Dani hvarskog kazališta, sv. 22., Hrvatska književnost 18. stoljeća. Tematski i žanrovski aspekti, Split 1996., str. 309-318.
 51. Žarko Dadić: Hrvatski matematičar Marin Getaldić, Zbornik radova 3. susreta nastavnika matematike, Zagreb 1996., str. 54-59.
 52. Žarko Dadić: Prilog poznavanju prirodoznanstvenog rada Julija Bajamontija. Splitski polihistor Julije Bajamonti. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 30. listopada 1994. godine u Splitu, Split 1996, str. 144-151.
 53. Žarko Dadić: Znanstveno djelo Franje Petrića, Zbornik radova sa znanstvenog skupa Frano Petrić, Francesco Patritio 1597-1997. Družba “Braća Hrvatskoga Zmaja”, Zagreb 1999., str. 32-41.
 54. Žarko Dadić: Achievements by Croatian Jesuits in the Natural Sciences, Jesuits among the Croats, Proceedings of the international symposium: Jesuits in the Religious. Scientific and Cultural Life among the Croats, Zagreb 2000., str. 20-28.
 55. Žarko Dadić:
 56. Žarko Dadić: Hrvatski matematički udžbenici u 18. i 19. stoljeću, Zbornik radova. Prvi kongres nastavnika matematike, Zagreb 2000., str. 77-83.
Louis Vuitton Bags Doudoune Moncler Moncler Outlet louis vuitton outlet Louboutin Pas Cher Louis Vuitton Soldes Moncler Jackets Louis Vuitton Borse Gucci Borse Moncler Soldes Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Sac Louis Vuitton Outlet Gucci Outlet Moncler Pas Cher Cheap Moncler Jackets cheap jerseys Louis Vuitton Pas Cher Moncler Doudoune Louis Vuitton Handbags Louboutin Chaussures Louis Vuitton Outlet cheap ugg boots outlet Louis Vuitton Outlet moncler jackets outlet MCM Outlet