Meni osobnih stranica

akademik Vladimir Goldner

Datum rođenja:

 • 19.12.1933.

Mjesto rođenja:

 • Ogulin

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • akademik
 • professor emeritus (10.07.2001. - ...)
 • doktor znanosti

Institucije:

 • professor emeritus - Sveučilište u Zagrebu (10.07.2001. - ...)
 • redoviti profesor u miru - Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za medicinske znanosti (15.05.2002. - ...)
 • član suradnik - Razred za medicinske znanosti (12.05.1994. - 15.05.2002.)

Rođen 19.12.1933. g. u Ogulinu

Edukacija: Osnovna i srednja škola u Ogulinu

Medicinska izobrazba: 1953-1959. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Poslijediplomsko obrazovanje i liječnička aktivnost:

 • 1960. liječnički staž u MC Sisak
 • 1961-1964. liječnik opće medicine u DNZ “Trnje” Zagreb
 • 1964-1968. specijalizacija interne medicine u Općoj bolnici “Dr. J. Kajfeš” Zagreb. Specijalistički ispit položio 1968.g.
 • 1968-1970. liječnik specijalist internist na Internom i Naučno-istraživačkom odjelu Opće bolnice “Dr. J.Kajfeš” Zagreb
 • 1970-1973. liječnik specijalist internist u Internoj propedeutičkoj klinici, kasnije Zavodu za bolesti srca i krvnih žila Rebro, Zagreb
 • 1976. 3 mj. usavršavanje u kardiološkim klinikama Pariza stipendija francuske vlade
 • 1973. (od osnivanja) - 1978. šef Koronarne jedinice Zavoda za bolesti srca i krvnih žila Rebro
 • od 1978. do umirovljenja šef Odjela intenzivne skrbi koronarnih bolesnika, za aritmije i elektrostimulaciju srca u Klinici za bolesti srca i krvnih aila:
 • Uveo je prvi u nas u rutinski rad i nastavu brojne dijagnostičke i terapijske metode. Godine 1977/78. prvi je u bivšoj Jugoslaviji izvodio elektrofiziološka ispitivanja provodnog sustava srca i osnovao istoimeni laboratorij u kojem je 1985. izveo i prve električne ablacije.
 • Prvi je u svijetu primijenio elektrostimulator srca s RDR sistemom (kod neurokardiogene sinkope kardioinhibitornog tipa refraktorne na medikamentnu terapiju) što je kasnije postala uobičajena praksa.
 • S akademikom Ivančićem prvi je objavio povoljne učinke propafenona u liječenju fibrilacije atrija i ventrikulske ekstrasistolije (danas je to obično prvi lijek u takovih aritmija).
 • Član je ekipa koje su prve u svijetu izvele teleprogramiranje elektrostimulatora srca, konstruirali i primijenili uređaj za neinvazivni trodimenzijski prikaz aktivnosti Hisova snopa, demaskirali skriveni Brugada fenomen propafenonom, a prvi je objavio cjeloviti prikaz stavova i smjernica o ocjeni radne sposobnosti bolesnika s aritmijama srca.
 • 1978. dodijeljen naslov primarijusa
 • 1996. dodjeljena titula subspecijaliste kardiologa Ministarstva zdravstva RH

Nastavna i znanstvena aktivnost:

 • 1965-1970. honorarni asistent interne medicine na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu
 • 1970-1981. honorarni asistent interne medicine na Medicinskom fakltetu u Zagrebu
 • 1980. obranio doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu pod naslovom “Mioglobinemija i mioglobinurija u akutnom infarktu miokarda”
 • 1981-1985. docent Medicinskog fakulteta u Zagrebu
 • 1985-1988. profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu
 • 1988.- 2000. redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu (posljednji reizbor 2000. u trajno znanstveno-nastavno zvanje)
 • 2001. professor emeritus
 • Mentor 10 magistarskih radova i doktorskih disertacija
 • Predavač i voditelj kolegija na poslijediplomskim studijima iz kardiologije, pulmologije, kliničke farmakologije, urgentne medicine itd.
 • Voditelj 10 završenih istraživačkih projekata
 • Suradnik u većem broju znanstvenih i stručnih projekata Aktivno, kao predavač, predsjedatelj i/ili recenzent sudjelovao na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima i simpozijima (od kojih je više njih organizirao)
 • Autor odnosno koautor više od 200 radova koji se citiraju više od 200 puta u svjetskoj literaturi
 • Kourednik je i koautor jedinog kompletnog udžbenika iz kardiologije na hrvatskom jeziku (Klinička kardiologija), kao i autor poglavlja ili kourednik u 27 knjiga iz područja kardiologije, posebno aritmija srca
 • Suvlasnik je 4 patenta iz elektrokardiografije

Stručno-društvena aktivnost:

Funkcije:

 • 1981-1989. predsjednik Kardiološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske
 • 1985-1989. član Predsjedništva Udruženja kardiologa Jugoslavije
 • 1985-1989. potpredsjednik Radne grupe za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju Udruženja kardiologa Jugoslavije
 • 1989-1991. predsjednik Udruženja kardiologa Jugoslavije
 • 1992.-2000, član Glavnog odbora Hrvatske akademije medicinskih znanosti
 • 1992.- sada voditelj Radne grupe za elektrostimulaciju Hrvatskoga kardiološkog društva i drugo

Članstvo

 • Redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Fellow European Society of Cardiology, North American Society of Pacing and Electrophysiology, Radne grupe za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju Europskog kardiološkog društva i Radne grupe za kardiovaskularnu farmakoterapiju Europskog kardiološkog društva i drugo
 • Dobitnik nagrade grada Zagreba (1990. za dva pronalaska iz područja elektrokardiografije) i Strossmayerove nagrade za najbolje znanstveno djelo (1995. Klinička kardiologija)
 • Član Uredničkog odbora Acta medica Croatica i Journal of Clinical and Experimental Cardiology

Patenti

 • M. Majetić, D. Kovačić, V. Goldner, M. Jelinek. Elektrokardiografski uređaj za snimanje memoriranje, reprodukciju i prijenos odvoda EKG-a putem telefaksa ili radio-veze. Savezni zavod za patente 1987. P 559/87.
 • M. Majetić, D. Kovačić, V. Goldner, M. Jelinek. Cardiophone 12 – elektrokardiografski uređaj za prijenos 12 odvoda EKG-a akustičkom ili električnom vezom putem telefona ili radio-stanice te za snimanje na audio kasetu i kasniju reprodukciju. Savezni zavod za patente 1987. R 754/87.
 • V. Goldner, M. Majetić. Pace pulser – elektrokardiografski uređaj za istovremeno snimanje i memoriranje elektrokardiograma i pletizmografskog pulsa, te za njihovu reprodukciju direktno ili putem telefona. Savezni zavod za patente 1989. P 1484/89.
 • M. Majetić, V. Goldner. Uređaj za snimanje, memoriranje i prijenos signala EKG-a 1 do 12 odvoda i/ili drugih bioloških signala na daljinu prema telefaksu. Državni zavod za patente 1994. P 920031A.

Organiziranje međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova

 • IX. zajednički sastanak Kardioloških sekcija Zbora liječnika Hrvatske i Srpskog lekarskog društva, Split, 6-8.10.1983.
 • II. Jugoslavenski simpozij o elektrostimulaciji srca s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 22-24.11.1984.
 • International Postgraduate Course on Cardiac pacing Complications and Rate Responsive Systems, Dubrovnik, June 11-13, 1988.
 • 2nd International Postgraduate Course on Rate Responsive Systems and Automatic Implantable Cardioverter – Defibrillators, Dubrovnik, June 16-18, 1990.

U svojstvu predsjednika Kardiološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske (1981. do 1989.) i predsjednika Udruženja kardiologa Jugoslavije (1989.-1991.) te voditelja Radne grupe za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju Hrvatskoga kardiološkog društva (1992. do sada) organizirao je veći broj jednodnevnih sastanaka.

Louis Vuitton Bags Doudoune Moncler Moncler Outlet louis vuitton outlet Louboutin Pas Cher Louis Vuitton Soldes Moncler Jackets Louis Vuitton Borse Gucci Borse Moncler Soldes Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Sac Louis Vuitton Outlet Gucci Outlet Moncler Pas Cher Cheap Moncler Jackets cheap jerseys Louis Vuitton Pas Cher Moncler Doudoune Louis Vuitton Handbags Louboutin Chaussures Louis Vuitton Outlet cheap ugg boots outlet Louis Vuitton Outlet moncler jackets outlet MCM Outlet