Meni osobnih stranica

Stjepan Babić

akademik Stjepan Babić

Datum rođenja:

 • 29.11.1925.

Mjesto rođenja:

 • Oriovac

Adrese:

 • adresa: Vinkovićeva 24, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • telefon: +385 (0)1 46 83 617

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • akademik (24.01.1991. - ...)
 • profesor doktor znanosti (1975.. - ...)
 • doktor znanosti (1962.. - ...)

Institucije:

 • redoviti profesor u miru - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1975.. - 1991..)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za filološke znanosti (24.07.1991. - ...)
 • izvanredni član - Razred za filološke znanosti (11.03.1986. - 24.07.1991.)
 • član suradnik - Razred za filološke znanosti (07.06.1977. - 11.03.1986.)

BABIĆ, Stjepan, jezikoslovac, Oriovac, 29. 11. 1925. Osnovnu školu završio u Oriovcu, a gimnaziju pohađao u Sl. Brodu, Osijeku i Zagrebu, gdje je maturirao 1947. Pošto je dvije godini bio činovnik, 1949. upisao je na Filozofskome fakultetu u Zagrebu VIII. grupu predmeta: Narodni jezik i književnost (A), Ruski jezik i književnost (B), Njemački jezik (C). 1955. diplomirao je i odmah postao asistent na istome fakultetu, na katedri za hrvatski jezik i književnost. Disertaciju Sufiksalna tvorba pridjeva u suvremenom hrvatskom ili srpskom književnom jeziku obranio je 1962. na istom fakultetu i 1963. postaje docent, 1970. izvanredni, a 1975. redoviti profesor što ostaje do umirovljenja 1991. Od 1977. član je suradnik HAZU, od 1986. izvanredni, a od 1991. redoviti član. Urednik je Jezika od 1963., a od 1970. je glavni i odgovorni urednik. Član je Glavnoga odbora MH, a od 1989.-1992. bio je i potpredsjednik. Član je Hrvatskoga filološkoga društva i njegova Predsjedništva. Od 1993. do1997. bio je zastupnik Županijskoga doma Sabora RH izabran u Brodsko-posavskoj županiji. Sudjelovao je s referatima na znastvenim skupovima i slavističkim kongresima u zemlji i inozemstvu. Bavi su prvenstveno problematikom suvremenoga hrvatskoga književnoga jezika, posebno tvorbe riječi. S tih je područja do 1998. objavio osam knjiga, a u domaćim i stranim časopisima preko 800 članaka, od toga preko 100 znanstvenih, a ukupno ima već preko 1 000 bibliografskih jedinica. U svome jezikoslovnome radu nastoji pronaći sustav, a u njemu mjesto svake jezične jedinice o kojoj raspravlja. Zaključke donosi na temelju veoma opsežne jezične dokumentacije koju je skupio.

Nagrade i odličja:

 1. Jubilarna plaketa Školske knjige, povodom 20. obljetnice poduzeća Zagreb, 1970.
 2. Zlatna značka Školske knjige, Zagreb, 1990.
 3. Nagrada Bartola Kašića za značajnu znanstvenu djelatnost  oblasti društveno-humanističkih znanosti u području proučavanja hrvatskog književnog jezika, Zagreb, 1991.
 4. Red Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge u znanost, Zagreb, 1995.
 5. Spomenica Domovinskoga rata za dugi djelatni način, Zagreb, 1995.
 6. Spomenica domovinske zahvalnostiza časnu i uzornu službu za razdoblje od pet godina, Zagreb, 1995.
 7. Red Ante Starčevića, Zagreb, 1996.

Lit. Ljetopis JAZU za 1977., str. 469-471,
                              za 1986., str. 461. i 462.

Louis Vuitton Bags Doudoune Moncler Moncler Outlet louis vuitton outlet Louboutin Pas Cher Louis Vuitton Soldes Moncler Jackets Louis Vuitton Borse Gucci Borse Moncler Soldes Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Sac Louis Vuitton Outlet Gucci Outlet Moncler Pas Cher Cheap Moncler Jackets cheap jerseys Louis Vuitton Pas Cher Moncler Doudoune Louis Vuitton Handbags Louboutin Chaussures Louis Vuitton Outlet cheap ugg boots outlet Louis Vuitton Outlet moncler jackets outlet MCM Outlet