Snježana Paušek Baždar

Snježana Paušek Baždar, dr. sc. povijesti znanosti

Datum rođenja:

  • 10.01.1950.

Mjesto rođenja:

  • Brčko

Adrese:

  • adresa: Odsjek za povijest prirodnih i matematičkih znanosti, Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • telefon: +385 (0)1 46 98 234

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti (1991.. - ...)

Institucije:

  • upraviteljica - Zavod za povijest i filozofiju znanosti, Odsjek za povijest prirodnih i matematičkih znanosti (1996.. - ...)
  • redoviti profesor - Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku

Funkcije u Akademiji:

  • upraviteljica - Odsjek za povijest prirodnih i matematičkih znanosti (01.10.1996. - ...)

 

Životopis


     Snježana Paušek-Baždar, povjesničarka kemije. Rođena je 10. I. 1950. u Brčkom u Republici BiH, gdje su joj roditelji roditelji (Vera i Vladimir Paušek) radili na izgradnji pruge (Brčko-Banovići). Od prve godine života živi u Zagrebu, gdje je stekla osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje.  Po završetku V. gimnazije (1969.) upisala je studij kemije na PMF-u u Zagrebu, gdje je i diplomirala (1974.). Od prosinca iste godine djeluje najprije kao asistent, potom kao znanstveni asistent (od 1979.), znanstveni suradnik (od 1991.), viši znanstveni suradnik (od 1998.), znanstveni savjetnik (od 2004.) i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (od 2009.) u Odsjeku za povijest prirodnih i matematičkih znanosti Zavoda za povijest i filozofiju znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Od listopada 1996. je i upraviteljica tog Odsjeka.
     Magistrirala je na poslijediplomskom studiju iz Filozofije znanosti u Dubrovniku Zagrebačkog sveučilišta, s temom Kemijski aspekti Boškovićeve teorije (1979.), a doktorirala na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu, s temom Flogistonska teorija u djelima hrvatskih autora (1991.), pod mentorstvom akademika Drage Grdenića. Usavršavala se na razmijeni akademija znanosti u Beču (1982.)  i Budimpešti (1984.). Bavi se istraživanjem prirodoslovnih i  prirodnofilozofskih, a osobito alkemijskih i kemijskih gledišta hrvatskih učenjaka u doba srednjeg vijeka, renesanse i prosvjetiteljstva, s obzirom na razvitak europske i svjetske znanosti. Autor je jedne znanstvene i jedne popularne knjige, te koautor triju znanstvenih knjiga. Objavila je 148 radova, od čega je 96 znanstvenih, 46 preglednih, stručnih i popularno-znanstvenih radova i 6 prikaza knjiga. Sudjelovala je s izlaganjima na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima
     Bavila se i uredničkim poslovima (Zbornici radova za povijest znanosti HPD-a, Spomenica PMF-a), a sada je urednik za kemiju i autor tekstova u  Hrvatskom biografskom leksikonu Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“. Djelovala je kao tajnica Sekcije za povijest znanosti HPD-a (1978.-1984.), Odjela za prirodoslovlje MH (1995.-2000.) i Nacionalnog komiteta za povijest znanosti u Međunarodnoj uniji za povijest i filozofiju znanosti (1978.-1990.). Član je Programskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa „Dani Frane Petrića“, član Savjeta časopisa za povijest znanosti Acta medico-historica Adriatica i časopisa Geo. Član je Uredništva časopisa: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine,   časopisa Prirodoslovlje i godišnjaka Njemačke zajednice DG Jahrbuch. Članica je Hrvatskog kemijskog i Hrvatskog filozofskog društva, Društva hrvatskih povjesničara, Hrvatskog prirodoslovnog društva, Matice hrvatske i drugih.
     Sudjelovala je u postavljanju izložbe „Znanost u Hrvata“ u Muzejskom prostoru u Zagrebu i napisala tekstove za katalog (I i II) te izložbe (Zagreb,1996.). Također je sudjelovala u postavljanju izložbe «Slavonija, Baranja i Srijem-vrela europske civilizacija» (2009.) te napisala tekst za katalog te izložbe. Više puta je sudjelovala u znanstvenim emisijama «Trenutak spoznaje», «Znanstvena petica», «Scientia Croatica» i «Među nama» HRT-a te u znanstvenim emisijama Prvog programa i Trećeg programa HR: «drag mi je Platon» i «Hrvatski identitet».  Napisala je i nekoliko tekstova o prirodoslovnoj baštini za «Obzor» Večernjeg lista.
     Surađivala je i surađuje u nastavi na Sveučilištu. Predavala je «Povijest egzaktnih znanosti u Hrvata» na Hrvatskom studiju i «Povijest kemije» na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od 1993. predaje «Povijest kemije» na Pedagoškom fakultetu, te na Odjelu za kemiju Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku,
od 1994. kao izvanredni, a od 2014. kao redoviti profesor.
     Bila je voditeljica projekta «Povijest alkemije u Hrvata», a sada je voditeljica je projekta „Odnos prirodne filozofije i alkemije u renesansi  u Hrvata“ Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
 

 


novelirano: 18. srpnja 2014.
novelirano: 23. srpnja 2013.
novelirano: 11. listopada 2011.
postavljeno: 18. lipnja 2008.
urednica: D. Torbica