Snježana Paušek Baždar

Snježana Paušek Baždar, dr. sc. povijesti znanosti

Datum rođenja:

  • 10.01.1950.

Mjesto rođenja:

  • Brčko

Adrese:

  • adresa: Odsjek za povijest prirodnih i matematičkih znanosti, Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • telefon: +385 (0)1 46 98 234

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti (1991.. - ...)

Institucije:

  • upraviteljica - Zavod za povijest i filozofiju znanosti, Odsjek za povijest prirodnih i matematičkih znanosti (1996.. - ...)
  • redoviti profesor - Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku

Funkcije u Akademiji:

  • upraviteljica - Odsjek za povijest prirodnih i matematičkih znanosti (01.10.1996. - ...)

 

Životopis


     Snježana Paušek-Baždar, povjesničarka kemije. Rođena je 10. I. 1950. u Brčkom u Republici BiH, gdje su joj roditelji roditelji (Vera i Vladimir Paušek) radili na izgradnji pruge (Brčko-Banovići). Od prve godine života živi u Zagrebu, gdje je stekla osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje.  Po završetku V. gimnazije (1969.) upisala je studij kemije na PMF-u u Zagrebu, gdje je i diplomirala (1974.). Od prosinca iste godine djeluje najprije kao asistent, potom kao znanstveni asistent (od 1979.), znanstveni suradnik (od 1991.), viši znanstveni suradnik (od 1998.), znanstveni savjetnik (od 2004.) i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (od 2009.) u Odsjeku za povijest prirodnih i matematičkih znanosti Zavoda za povijest i filozofiju znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Od listopada 1996. je i upraviteljica tog Odsjeka.
     Magistrirala je na poslijediplomskom studiju iz Filozofije znanosti u Dubrovniku Zagrebačkog sveučilišta, s temom Kemijski aspekti Boškovićeve teorije (1979.), a doktorirala na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu, s temom Flogistonska teorija u djelima hrvatskih autora (1991.), pod mentorstvom akademika Drage Grdenića. Usavršavala se na razmijeni akademija znanosti u Beču (1982.)  i Budimpešti (1984.). Bavi se istraživanjem prirodoslovnih i  prirodnofilozofskih, a osobito alkemijskih i kemijskih gledišta hrvatskih učenjaka u doba srednjeg vijeka, renesanse i prosvjetiteljstva, s obzirom na razvitak europske i svjetske znanosti. Autor je jedne znanstvene i jedne popularne knjige, te koautor triju znanstvenih knjiga. Objavila je 148 radova, od čega je 96 znanstvenih, 46 preglednih, stručnih i popularno-znanstvenih radova i 6 prikaza knjiga. Sudjelovala je s izlaganjima na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima
     Bavila se i uredničkim poslovima (Zbornici radova za povijest znanosti HPD-a, Spomenica PMF-a), a sada je urednik za kemiju i autor tekstova u  Hrvatskom biografskom leksikonu Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“. Djelovala je kao tajnica Sekcije za povijest znanosti HPD-a (1978.-1984.), Odjela za prirodoslovlje MH (1995.-2000.) i Nacionalnog komiteta za povijest znanosti u Međunarodnoj uniji za povijest i filozofiju znanosti (1978.-1990.). Član je Programskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa „Dani Frane Petrića“, član Savjeta časopisa za povijest znanosti Acta medico-historica Adriatica i časopisa Geo. Član je Uredništva časopisa: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine,   časopisa Prirodoslovlje i godišnjaka Njemačke zajednice DG Jahrbuch. Članica je Hrvatskog kemijskog i Hrvatskog filozofskog društva, Društva hrvatskih povjesničara, Hrvatskog prirodoslovnog društva, Matice hrvatske i drugih.
     Sudjelovala je u postavljanju izložbe „Znanost u Hrvata“ u Muzejskom prostoru u Zagrebu i napisala tekstove za katalog (I i II) te izložbe (Zagreb,1996.). Također je sudjelovala u postavljanju izložbe «Slavonija, Baranja i Srijem-vrela europske civilizacija» (2009.) te napisala tekst za katalog te izložbe. Više puta je sudjelovala u znanstvenim emisijama «Trenutak spoznaje», «Znanstvena petica», «Scientia Croatica» i «Među nama» HRT-a te u znanstvenim emisijama Prvog programa i Trećeg programa HR: «drag mi je Platon» i «Hrvatski identitet».  Napisala je i nekoliko tekstova o prirodoslovnoj baštini za «Obzor» Večernjeg lista.
     Surađivala je i surađuje u nastavi na Sveučilištu. Predavala je «Povijest egzaktnih znanosti u Hrvata» na Hrvatskom studiju i «Povijest kemije» na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od 1993. predaje «Povijest kemije» na Pedagoškom fakultetu, te na Odjelu za kemiju Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku,
od 1994. kao izvanredni, a od 2014. kao redoviti profesor.
     Bila je voditeljica projekta «Povijest alkemije u Hrvata», a sada je voditeljica je projekta „Odnos prirodne filozofije i alkemije u renesansi  u Hrvata“ Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
 

 


novelirano: 18. srpnja 2014.
novelirano: 23. srpnja 2013.
novelirano: 11. listopada 2011.
postavljeno: 18. lipnja 2008.
urednica: D. Torbica

Louis Vuitton Bags Doudoune Moncler Moncler Outlet louis vuitton outlet Louboutin Pas Cher Louis Vuitton Soldes Moncler Jackets Louis Vuitton Borse Gucci Borse Moncler Soldes Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Sac Louis Vuitton Outlet Gucci Outlet Moncler Pas Cher Cheap Moncler Jackets cheap jerseys Louis Vuitton Pas Cher Moncler Doudoune Louis Vuitton Handbags Louboutin Chaussures Louis Vuitton Outlet cheap ugg boots outlet Louis Vuitton Outlet moncler jackets outlet MCM Outlet