Razred za književnost

Odsjek za povijest hrvatske glazbe

Voditeljica: akademkinja Koraljka Kos
Upraviteljica: prof. dr. sc. Vjera Katalinić

Opatička 18, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 48 95 322
Telefon: +385 (0)1 48 95 320
Telefon: +385 (0)1 48 95 321
Telefaks: +385 (0)1 48 95 313

Ustanove u sastavu:

Odsjek za povijest hrvatske glazbe osnovan je 1980. godine kao Zavod za muzikološka istraživanja sa zadatkom da sustavno istražuje sve aspekte hrvatske glazbene kulture u europskom kontekstu, u čemu je jedinstvena ustanova u Hrvatskoj.

Sedam stalno zaposlenih znanstvenika radi na tri istraživačka projekta: Sređivanje, katalogiziranje i obradba muzikalija i drugih glazbenih izvora u Hrvatskoj, Osam stoljeća duhovne glazbe u Hrvatskoj te Hrvatska glazbena historiografija do 1945. godine.

Kao sunakladnik, Odsjek sudjeluje u objavljivanju hrvatskoga muzikološkoga časopisa Art musices. Objavljuje serije zbornika radova, kataloge glazbenih zbiraka i notna izdanja. Organizira nacionalne i međunarodne znanstvene skupove. Sustavno razmjenjuje izdanja s mnogim hrvatskim i inozemnim ustanovama i nakladnicima.

U Odsjeku je bogata knjižnica s više od 4000 knjiga te notnih izdanja, časopisa i nosača zvuka te rukopisnih ostavština.

Kantual crkve zagrebačke
Kantual crkve zagrebačke iz XV. stoljeća
na pergameni, čuva se u Akademiji

Odsjek za povijest hrvatske glazbe u suizdavalaštvu s drugim institucijama objavio je knjige:

 • Franjo Ksaver Kuhač, Korespondencija I/1 i I/2 (ur. Ladislav Saban i Koraljka Kos), Zagreb, 1988. i 1992.

te notna izdanja:

 • Dragan Plamenac, Trois poèmes de Charles Baudelaire (ur. Ennio Stipčević), Zagreb, 1993.,
 • Dora Pejačević, Sonata za violinu i klavir, D-dur, op. 26 (ur. Koraljka Kos, priredila: Maja Dešpalj-Begović), Zagreb, 1995.

Pri Odsjeku djeluje i Hrvatsko muzikološko društvo (HMD). U zajedništvu objavljuju časopise:

 • Arti musices, hrvatski muzikološki časopis
  (izlazi dvaput godišnje), s člancima na hrvatskom jeziku i stranim jezicima te sažecima na engleskom,
 • International Review of the Aesthetics and Sociology of Music
  međunarodni časopis (izlazi dvaput godišnje), s člancima na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku te sažecima na hrvatskom jeziku.

Hrvatsko muzikološko društvo samo je ili u suradnji s Akademijom objavilo sljedeće knjižne naslove:

 • Stanislav Tuksar, Hrvatska glazbena terminologija u razdoblju baroka, Zagreb, 1992.,
 • Glazbeni barok i zapadni Slaveni u kontekstu europskog kulturnog zajedništva (ur. Stanislav Tuksar), višejezični zbornik s istoimenog znanstvenog skupa, Zagreb, 1993.,
 • Glazba, ideje i društvo (ur. Stanislav Tuksar), višejezični svečani zbornik za Ivana Supičića, Zagreb, 1993.,
 • Sanja Majer-Bobetko, Glazbena kritika na hrvatskom jeziku između dvaju svjetskih ratova, Zagreb, 1994.,
 • Off-Mozart, Glazbena kultura i "mali majstori" srednje Europe 1750.- 1820. (ur. Vjera Katalinic), višejezični zbornik s istoimenog znanstvenog skupa, Zagreb, 1995.
 
 

Znanstvenoistraživačka jedinica

Muzejsko-galerijska jedinica

Ostale jedinice