Meni osobnih stranica

Nikša Gligo

akademik Nikša Gligo, muzikolog

Datum rođenja:

 • 06.04.1946.

Mjesto rođenja:

 • Split

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • akademik (18.05.2006. - ...)
 • doktor znanosti (1984.. - ...)

Institucije:

 • redoviti profesor - Muzička akademija u Zagrebu
 • prečelnik - Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za muzikologiju (1998.. - 2004..)

Funkcije u Akademiji:

 • član Presjedništva - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2011. - ...)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju (18.05.2006. - ...)
 • član suradnik - Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju (03.12.1992. - 18.05.2006.)

 

ŽIVOTOPIS

  Rođen 6. travnja 1946. u Splitu

 ŠKOLOVANJE

 • 1964. matura na Klasičnoj gimnaziji "Natko Nodilo" i na Srednjoj glazbenoj školi "Josip Hatze" u Splitu
 • 1969. diploma na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (kom­parativna književnost i  engl. jezik i književnost) 
 • 1973. diploma na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani (muzikologija)
 • 1981. magisterij iz muzikologije na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu (Razvojni konti­nuitet u skladateljskom opusu Natka Devčića. Prilog istraživanju kontinuiteta u posli­jeratnom razvoju hrvatske glazbe)
 • 1984. doktorat iz muzikologije na Filozofskom fakultetu Sveučiliš­ta u Ljubljani (Problemi Nove glazbe 20. stoljeća: teorijske os­nove i kriteriji vrednovanja)

USAVRŠAVANJE

 • 1972./1973. Odjel za muzikologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Kölnu (stipendija DAAD-a)
 • 1976. Salzburg (Salzburg Seminar in American Studies: American 20th Century Music)
 • 1979. jednomjesečno studijsko putovanje po SAD (poziv State Departmenta)
 • 1983./1984. Zapadni Berlin (stipendija DAAD-a: znanstveni program)
 • 1985./1986. Freiburg i.B. (stipendija Zaklade Alexander von Humboldt)
 • 1993./1994. Freiburg i.B. (stipendija Zaklade Alexander von Humboldt za istraživanje na Pojmov­nom vodiču kroz glazbu 20. stoljeća s uputama za pravilnu uporabu pojmova u okviru pro­jekta Hrvatska glazbena terminologija)

ZAPOSLENJA I FUNKCIJE

 • 1969.-1986. upravitelj Muzičkog salona Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu
 • 1973.-1991.; 2002. -... na raznim funkcijama u Muzičkom biennalu Zagreb, međunarodnom festivalu suvre­mene glazbe
 • 1981.-1985. honorarni asistent na Odjelu za muzikologiju i glazbenu publicistiku Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
 • 1985.-1986. honorarni docent na Odjelu za muzikologiju i glazbenu publicistiku Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
 • 1985.-1986. gostujući predavač (Lehrbeauftragter) u zimskom semestru 1985/86. pri Muzik­ološkom seminaru Sveučilišta "Albert Ludwig" u Freiburgu i.B.; kolegij: Über das Analysieren Neuer Musik: einige Möglichkeiten
 • 1986.-1992. stalni docent na Odjelu za muzikologiju i glazbenu publicis­tiku Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
 • 1988.-1991. pročelnik Odjela za muzikologiju i glazbenu publicistiku Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
 • 1989.-1990. član uredništa časopisa Zvuk
 • 1989.-1994. član Izvršnog odbora Europske konferencije promotora Nove glazbe (ECPNM)
 • 1991.-1993. prodekan Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu 
 • 1992.-1998. stalni izv. profesor na Odjelu za muzikologiju i glazbenu publicistiku Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
 • 1992.-1994. član Upravnog odbora Hrvatskog društva skladatelja
 • 1992.- 1998. član Upravnog odbora Hrvatskog muzikološkog društva
 • 1992. -2006. član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU)
 • 1992.-... član uredništva časopisa International Review of Aesthetics and Sociology of Music
 • 1992.-1996. član uredništva časopisa Arti musices
 • 1993.-... član uredničkog savjeta časopisa MusikTexte. Zeitschrift fuer Neue Musik u Kölnu
 • 1993.-1996. voditelj Zavoda za povijest hrvatske glazbe HAZU
 • 1994.-... član Izvršnog odbora Međunarodnog udruženja za semiotičke studije (IASS/AIS)
 • 1994.-1996. podpredsjednik Sekcije za semiotiku pri Hrvatskom udruženju za društvene i humanis­tičke­ znanosti
 • 1995.-1998. voditelj (zajedno s V. Bitiem, N. Ivićem, H. Turkovićem i J. Užarevićem) znanstvenoistraživačke radionice Znakovi povi­jesti u Hrvatskoj pri Hrvat­skom semiotičkom društvu
 • 1996.-1999. član Središnjeg odbora Hrvatskog semiotičkog društva
 • 1996.-2001. nastavnik na poslijediplomskom studiju iz informacijskih znanosti na Fakultetu organi­zacije i informatike Sveučilišta u Za­grebu u Varaždinu; usmjerenje: multimedijski sustavi; kolegij: digitalni zvuk u multimedijima
 • 1997.-... suradnik u New Grove's Dictionary of Music and Musicians (Ldn, Vel. Britanija)
 • 1998.-2003. stalni red. profesor na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
 • 1998.-... gostujući profesor na Odjelu za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu
 • 1998.-... suradnik u glazbenoj enciklopediji Musik in Geschichte und Gegenwart  (Kassel, Njemačka)
 • 1998.-2004. suradnik Hrvatske enciklopedije
 • 1998.-2004. član Odbora za međunarodnu suradnju HAZU
 • 1998.-2004. pročelnik Odjela za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
 • 1998.-2001. član Upravnog odbora Kluba hrvatskih humboldtovaca
 • 2001.-2003. član Kulturnog vijeća za glazbu pri Ministarstvu kulture RH
 • 2002.-... član uredništva sarajevskoga časopisa Muzika
 • 2002.-2003. član odbora Nagrade Vladimir Nazor
 • 2003.-... pridruženi član Muzikološkog društva BiH
 • 2003.-2004. predsjednik Kulturnog vijeća za glazbu pri Ministarstvu kulture RH
 • 2003.-... stalni red. profesor (izbor u trajno zvanje) na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
 • 2005.-... nastavnik na poslijediplomskome studiju na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci
 • 2006.-... redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

NAGRADE I PRIZNANJA

 • 1969. Nagrada SKOJ-a za glazbenu kritiku
 • 1985. Nagrada "Josip Andreis" Društva skladatelja Hrvatske za knjigu Varijacije razvojnog  kontinuiteta: skladatelj Natko Devčić
 • 1987. Nagrada "Josip Andreis" Društva skladatelja Hrvatske za knjigu Problemi Nove glazbe 20. stoljeća: teorijske osnove i kriteriji vrednovanja
 • 1992. Orden viteza u redu umjetnosti i književnosti francuskog Ministarstva kulture
 • 1994. Hrvatska diskografska nagrada Porin za komentar uz CD Zagreb 900, produkcija: Jazzette,
 • 1997. Godišnja državna nagrada za znanost, područje: humanističke znanosti, za Pojmovni vodič kroz glazbu 20. stoljeća s uputama za pravilnu uporabu pojmova
  Odlikovanje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića
 • 2000. Nagrada Josip Juraj Strossmayer Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Zagrebačkog velesajma za humanističke znanosti (knjiga Zvuk - znak - glazba. Rasprave oko glazbene semiografije)
  Nagrada "Josip Andreis" Hrvatskog društva skladatelja za knjigu Zvuk - znak - glazba. Rasprave oko glazbene semiografije
 • 2006. Plaketa Muzičke akademije u Sarajevu za uspješan doprinos razvoju Muzičke akademije, muzičke umjetnosti, nauke i pedagogije u Bosni i Hercegovini (povodom 50 godina Muzičke akademije u Sarajevu)
 • 2006. počasni član Hrvatskoga društva glazbenih teoretičara
 •  

   Link na osobnu stranicu na: Tko je tko u hrvatskoj znanosti


novelirano: 09.06.2008.

   

Louis Vuitton Bags Doudoune Moncler Moncler Outlet louis vuitton outlet Louboutin Pas Cher Louis Vuitton Soldes Moncler Jackets Louis Vuitton Borse Gucci Borse Moncler Soldes Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Sac Louis Vuitton Outlet Gucci Outlet Moncler Pas Cher Cheap Moncler Jackets cheap jerseys Louis Vuitton Pas Cher Moncler Doudoune Louis Vuitton Handbags Louboutin Chaussures Louis Vuitton Outlet cheap ugg boots outlet Louis Vuitton Outlet moncler jackets outlet MCM Outlet