Meni osobnih stranica

Milena Žic Fuchs

akademkinja Milena Žic Fuchs

Datum rođenja:

 • 1954..

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • akademkinja
 • profesor doktor znanosti

Institucije:

 • redovita profesorica - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednik - Odbor za međunarodnu suradnju (2012.. - ...)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za filološke znanosti (20.05.2010. - ...)
 • član suradnik - Razred za filološke znanosti (16.05.2002. - 20.05.2010.)

 

Biografija

 

Milena ŽIC FUCHS rođena je 1954. godine u Zagrebu. Školovala se u Londonu, New Yorku i Sydneyu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekla 1977. diplomu profesora engleskog jezika i etnologije. Magistrirala 1982., a 1989. obranila doktorsku disertaciju pod naslovom Semantička analiza glagola kretanja u engleskom i hrvatskom književnom jeziku.

Od 1978. radi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistent, docent, izvanredni profesor te redoviti profesor.

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bila je predstojnicom Katedre za engleski jezik od 2002. do 2011. godine. Predaje kolegije Semantika, Kognitivna lingvistika te seminare iz semantike, analize diskursa, sintakse i sociolingvistike. Godine 2001. do 2004. na studiju Antropologije predavala Kognitivnu lingvistiku, a na Fakultetu elektronike i računarstva od 2001. do 2004. kolegij Kognitivna znanost.

Na Doktorskom studiju lingvistike u Zagrebu predaje kolegije Semantika, Kognitivna lingvistika i Američka lingvistika. Na Poslijediplomskom studiju prevođenja predavala kolegij Semantika i kognitivna lingvistika, a na Doktorskom studiju glotodidaktike predaje kolegij Kognitivna lingvistika. Na Doktorskom studiju lingvistike u Osijeku predaje kolegije Semantika i Strukturalizam i kognivivna lingvistika.

Na Doktorskim studijima lingvistike i kognitivne znanosti na sveučilištu SUNY Buffallo, SAD u akademskoj godini 1995/1996 kao gost profesor na Fulbrightovoj stipendiji predavala European Structuralism vs. Cognitive Linguistics.

Objavila knjige Znanje o jeziku i znanje o svijetu 1991., Rječnik kratica (zajedno sa Stjepanom Babićem) 2007. te Kognitivna lingvistika i jezične strukture: engleski present perfect 2009., za koju je primila Državnu nagradu za znanost za 2011. godinu. Objavila radove iz semantike, kognitivne lingvistike, sociolingvistike, sintakse, analize diskursa, s posebnim osvrtom na utjecaj komunikacijskih tehnologija na hrvatski jezik (vidi stranicu Hrvatska znanstvena bibliografija – CROSBI).

Od 2005. godine uključuje se u rad Europske znanstvene zaklade (ESF). Od 2006. postaje članicom Jezgrene skupine, a od 1. siječnja 2009. predsjedavajućom Stalnog odbora za humanističke znanosti Europske znanstvene zaklade. Članom je mnogobrojnih upravnih vijeća i savjetodavnih odbora kako tijela Europske znanstvene zaklade, tako i Europske komisije, kao i nacionalnih istraživačkih institucija i programa u više europskih zemalja.
Godine 2013. izabrana je u članstvo Academia Europaea.
2014. –     članica Radne skupine HERCULES (Higher Education Research and Culture in European Society, Academia Europaea
2013. –  izabrana u članstvo Academia Europaea
2013. –  članica Radne skupine ALLEA-e za društvene i humanističke znanosti i članica Znanstvenog savjetodavnog odbora ALLEA-e za SASSH (Survey and Analysis of Basic Research in SSH conducted at the European Academies of Sciences and Humanities)
2013. –  predsjedavajuća Scientific Review Group for the Humanities, ESF
2013. –  članica Savjetodavnog odbora NET4SOCIETY (Transational Cooperation among National Contact Points for Socioeconomic Sciences and Humanities)
2012. –  predstavnica Hrvatske u Upravnom vijeću HERA projekata (Humanities in the European Research Area)
2012. –  članica Conseil Scientifique de Réseau Francais des Instituts d'Études Avancées (RFIEA)
2012. –  2013. član Ekspertne skupine Europske komisije za ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures)
2012. –  član Savjetodavnog odbora za znanost CLARIN - ERIC-a (Common Language Resources and Technology Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium)
2012. – predsjednica Međunarodnog odbora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
2012.     član Organizacijskog odbora konferencije Syntax of the World's Languages V
2012.    članica Organizacijskog odbora The Embodied Foundations of Human Communicative Skills, Kopenhagen
2012.    predsjednica Programskog i organizacijskog odbora ESF Junior Summit Water: Unite and Divide. Interdisciplinary Approaches for A Sustainable Future
2012.     Državna nagrada za znanost za 2011. godinu
2011. –  član osnivač Jezgrene skupine EASSH-a (European Alliance for the Social Science and Humanities)
2011. –     član Odbora za dodjelu Spinozine nagrade
2011.   organizirala i predsjedavala (zajedno s Ruedigerom Kleinom) sekciju Innovate the concept – the humanities and social innovation u sklopu konferencije Challenge Social Innovation
2010. – članica Upravnog vijeća MERIL-a (Mapping European Research Infrastructure Landscapes)
2009. – 2013. predsjedavajuća Stalnog odbora za humanističke znanosti Europske znanstvene zaklade (ESF)
2009. – 2013. predsjednica Područnog vijeća za humanističke znanosti
2009.   predsjednica Odbora za dodjelu Latsisove nagrade – The Human Mind, The Human Brain
2008. –  član prosudbenog panela ERC-a (European Research Council) «The Human Mind and Its Complexity» za Advanced Grants
2005. – 2008. član Stalnog odbora za humanističke znanosti ESF-a
2004. – 2009. članica Područnog vijeća za humanističke znanosti
2003. – 2011. članica Povjerenstva za dodjelu državnih nagrada iz područja humanističkih znanosti
2003. – 2009. članica Povjerenstva Ministarstva znanosti obrazovanja i športa za izdavačku djelatnost
2002. – 2011. predstojnica Katedre za engleski jezik
2000. – 2008. predsjednica organizacijskih odbora četiriju međunarodnih kognitivnolingvističkih konferencija održanih u Dubrovniku
1999. – 2000. Ministrica znanosti i tehnologije
1998. – 2002. članica Nacionalnog vijeća za znanost
1996. – 1998. pročelnica Odsjeka za anglistiku
1994. – 1999. članica Vijeća za jezikoslovlje i hrvatski jezik pri MZT
1994. – 1995. predsjednica Vijeća za izdavačku djelatnost pri Ministarstvu znanosti i tehnologije
1991. – 1998. glavna urednica časopisa Suvremena lingvistika
1984. – 1985. Fulbrightov stipendist na Odsjeku za lingvistiku na sveučilištu UCLA
Projekti
 • Od 1991. do 1996. voditelj projekta br. 6-03-217 Načela organizacije leksika pri Zavodu za lingvistiku Filozofskoga fakulteta, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
 • Od 1996. do 2001. voditelj znanstvenog projekta br. 130719 Semantička polja i sintaksa, Ministarstvo znanosti i tehnologije.
 • Od 2005. do 2007. voditelj projekta br. 0130547 Kognitivno lingvistička istraživanja hrvatskoga i engleskoga jezika, Ministarstvo znanosti i tehnologije.
 • Od 2007. voditelj projekta br. 130-1301049-1047 Teorijska kognitivno-lingvistička istraživanja hrvatskoga i drugih jezika, Ministarstvo znanosti i tehnologije.

Časopisi

 • Članica uređivačkog odbora časopisa Lingue e linguaggio od 2012.
 • Članica uređivačkog odbora Jezikoslovlja od 2005. godine.
 • Glavna urednica časopisa Suvremena lingvistika od 1991. do 1998.
 • Od 1978. do 1988. članica uredništva i tajnica časopisa Studia Romanica et Anglica Zagrebiensia.

 

 


novelirano: 5. lipnja 2014.
novelirano: 3., 2. prosinca ; 8. travnja ; 16. siječnja 2013.
                 17.; 12. listopada 2012. ; 8. ožujka 2011.
postavljeno: 16. veljače 2011.
urednica D. Torbica

Louis Vuitton Bags Doudoune Moncler Moncler Outlet louis vuitton outlet Louboutin Pas Cher Louis Vuitton Soldes Moncler Jackets Louis Vuitton Borse Gucci Borse Moncler Soldes Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Sac Louis Vuitton Outlet Gucci Outlet Moncler Pas Cher Cheap Moncler Jackets cheap jerseys Louis Vuitton Pas Cher Moncler Doudoune Louis Vuitton Handbags Louboutin Chaussures Louis Vuitton Outlet cheap ugg boots outlet Louis Vuitton Outlet moncler jackets outlet MCM Outlet