Meni osobnih stranica

Milena Žic Fuchs

akademkinja Milena Žic Fuchs

Datum rođenja:

 • 1954..

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • akademkinja
 • profesor doktor znanosti

Institucije:

 • redovita profesorica - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednik - Odbor za međunarodnu suradnju (2012.. - ...)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za filološke znanosti (20.05.2010. - ...)
 • član suradnik - Razred za filološke znanosti (16.05.2002. - 20.05.2010.)

 

Biografija

 

Milena ŽIC FUCHS rođena je 1954. godine u Zagrebu. Školovala se u Londonu, New Yorku i Sydneyu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekla 1977. diplomu profesora engleskog jezika i etnologije. Magistrirala 1982., a 1989. obranila doktorsku disertaciju pod naslovom Semantička analiza glagola kretanja u engleskom i hrvatskom književnom jeziku.

Od 1978. radi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistent, docent, izvanredni profesor te redoviti profesor.

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bila je predstojnicom Katedre za engleski jezik od 2002. do 2011. godine. Predaje kolegije Semantika, Kognitivna lingvistika te seminare iz semantike, analize diskursa, sintakse i sociolingvistike. Godine 2001. do 2004. na studiju Antropologije predavala Kognitivnu lingvistiku, a na Fakultetu elektronike i računarstva od 2001. do 2004. kolegij Kognitivna znanost.

Na Doktorskom studiju lingvistike u Zagrebu predaje kolegije Semantika, Kognitivna lingvistika i Američka lingvistika. Na Poslijediplomskom studiju prevođenja predavala kolegij Semantika i kognitivna lingvistika, a na Doktorskom studiju glotodidaktike predaje kolegij Kognitivna lingvistika. Na Doktorskom studiju lingvistike u Osijeku predaje kolegije Semantika i Strukturalizam i kognivivna lingvistika.

Na Doktorskim studijima lingvistike i kognitivne znanosti na sveučilištu SUNY Buffallo, SAD u akademskoj godini 1995/1996 kao gost profesor na Fulbrightovoj stipendiji predavala European Structuralism vs. Cognitive Linguistics.

Objavila knjige Znanje o jeziku i znanje o svijetu 1991., Rječnik kratica (zajedno sa Stjepanom Babićem) 2007. te Kognitivna lingvistika i jezične strukture: engleski present perfect 2009., za koju je primila Državnu nagradu za znanost za 2011. godinu. Objavila radove iz semantike, kognitivne lingvistike, sociolingvistike, sintakse, analize diskursa, s posebnim osvrtom na utjecaj komunikacijskih tehnologija na hrvatski jezik (vidi stranicu Hrvatska znanstvena bibliografija – CROSBI).

Od 2005. godine uključuje se u rad Europske znanstvene zaklade (ESF). Od 2006. postaje članicom Jezgrene skupine, a od 1. siječnja 2009. predsjedavajućom Stalnog odbora za humanističke znanosti Europske znanstvene zaklade. Članom je mnogobrojnih upravnih vijeća i savjetodavnih odbora kako tijela Europske znanstvene zaklade, tako i Europske komisije, kao i nacionalnih istraživačkih institucija i programa u više europskih zemalja.
Godine 2013. izabrana je u članstvo Academia Europaea.
2014. –     članica Radne skupine HERCULES (Higher Education Research and Culture in European Society, Academia Europaea
2013. –  izabrana u članstvo Academia Europaea
2013. –  članica Radne skupine ALLEA-e za društvene i humanističke znanosti i članica Znanstvenog savjetodavnog odbora ALLEA-e za SASSH (Survey and Analysis of Basic Research in SSH conducted at the European Academies of Sciences and Humanities)
2013. –  predsjedavajuća Scientific Review Group for the Humanities, ESF
2013. –  članica Savjetodavnog odbora NET4SOCIETY (Transational Cooperation among National Contact Points for Socioeconomic Sciences and Humanities)
2012. –  predstavnica Hrvatske u Upravnom vijeću HERA projekata (Humanities in the European Research Area)
2012. –  članica Conseil Scientifique de Réseau Francais des Instituts d'Études Avancées (RFIEA)
2012. –  2013. član Ekspertne skupine Europske komisije za ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures)
2012. –  član Savjetodavnog odbora za znanost CLARIN - ERIC-a (Common Language Resources and Technology Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium)
2012. – predsjednica Međunarodnog odbora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
2012.     član Organizacijskog odbora konferencije Syntax of the World's Languages V
2012.    članica Organizacijskog odbora The Embodied Foundations of Human Communicative Skills, Kopenhagen
2012.    predsjednica Programskog i organizacijskog odbora ESF Junior Summit Water: Unite and Divide. Interdisciplinary Approaches for A Sustainable Future
2012.     Državna nagrada za znanost za 2011. godinu
2011. –  član osnivač Jezgrene skupine EASSH-a (European Alliance for the Social Science and Humanities)
2011. –     član Odbora za dodjelu Spinozine nagrade
2011.   organizirala i predsjedavala (zajedno s Ruedigerom Kleinom) sekciju Innovate the concept – the humanities and social innovation u sklopu konferencije Challenge Social Innovation
2010. – članica Upravnog vijeća MERIL-a (Mapping European Research Infrastructure Landscapes)
2009. – 2013. predsjedavajuća Stalnog odbora za humanističke znanosti Europske znanstvene zaklade (ESF)
2009. – 2013. predsjednica Područnog vijeća za humanističke znanosti
2009.   predsjednica Odbora za dodjelu Latsisove nagrade – The Human Mind, The Human Brain
2008. –  član prosudbenog panela ERC-a (European Research Council) «The Human Mind and Its Complexity» za Advanced Grants
2005. – 2008. član Stalnog odbora za humanističke znanosti ESF-a
2004. – 2009. članica Područnog vijeća za humanističke znanosti
2003. – 2011. članica Povjerenstva za dodjelu državnih nagrada iz područja humanističkih znanosti
2003. – 2009. članica Povjerenstva Ministarstva znanosti obrazovanja i športa za izdavačku djelatnost
2002. – 2011. predstojnica Katedre za engleski jezik
2000. – 2008. predsjednica organizacijskih odbora četiriju međunarodnih kognitivnolingvističkih konferencija održanih u Dubrovniku
1999. – 2000. Ministrica znanosti i tehnologije
1998. – 2002. članica Nacionalnog vijeća za znanost
1996. – 1998. pročelnica Odsjeka za anglistiku
1994. – 1999. članica Vijeća za jezikoslovlje i hrvatski jezik pri MZT
1994. – 1995. predsjednica Vijeća za izdavačku djelatnost pri Ministarstvu znanosti i tehnologije
1991. – 1998. glavna urednica časopisa Suvremena lingvistika
1984. – 1985. Fulbrightov stipendist na Odsjeku za lingvistiku na sveučilištu UCLA
Projekti
 • Od 1991. do 1996. voditelj projekta br. 6-03-217 Načela organizacije leksika pri Zavodu za lingvistiku Filozofskoga fakulteta, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
 • Od 1996. do 2001. voditelj znanstvenog projekta br. 130719 Semantička polja i sintaksa, Ministarstvo znanosti i tehnologije.
 • Od 2005. do 2007. voditelj projekta br. 0130547 Kognitivno lingvistička istraživanja hrvatskoga i engleskoga jezika, Ministarstvo znanosti i tehnologije.
 • Od 2007. voditelj projekta br. 130-1301049-1047 Teorijska kognitivno-lingvistička istraživanja hrvatskoga i drugih jezika, Ministarstvo znanosti i tehnologije.

Časopisi

 • Članica uređivačkog odbora časopisa Lingue e linguaggio od 2012.
 • Članica uređivačkog odbora Jezikoslovlja od 2005. godine.
 • Glavna urednica časopisa Suvremena lingvistika od 1991. do 1998.
 • Od 1978. do 1988. članica uredništva i tajnica časopisa Studia Romanica et Anglica Zagrebiensia.

 

 


novelirano: 5. lipnja 2014.
novelirano: 3., 2. prosinca ; 8. travnja ; 16. siječnja 2013.
                 17.; 12. listopada 2012. ; 8. ožujka 2011.
postavljeno: 16. veljače 2011.
urednica D. Torbica