Natječaji za izbore u znanstvena zvanja

N A T J E Č A J

za izbor tri znanstvenika u znanstvenom zvanju i na radnom mjestu znanstvenog suradnika, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom:
  1. znanstveni suradnik u Odsjeku za arheologiju Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu,  u znanstvenom području: humanističkih znanosti, znanstveno polje: arheologije, grana: antička arheologija,  jedan izvršitelj,

  2. znanstveni suradnik u Zavodu za paleontologiju i geologiju kvartara Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, u znanstvenom području: humanističkih znanosti, znanstveno polje: arheologije, grana: prapovijesna arheologija, jedan izvršitelj,

  3. znanstveni suradnik u Odsjeku za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, u znanstvenom području: humanističkih znanosti, znanstveno polje: znanosti o umjetnosti, grana:  teatrologija, jedan izvršitelj.

Natječaj je otvoren od 11.07.2014. do 11.08.2014.

 

 


novelirano: 11. srpnja 2014.
novelirano: 23., 20. prosinca ; 21. listopada ; 17. rujna ; 9. srpnja ; 21. ; 6. lipnja ; 24. svibnja ; 18. veljače ; 18. ; 14.;11., 7. ožujka ; 22., 14.,11. veljače ; 18. siječnja 2013.
postavljeno: 13. ožujka 2012.
urednica: D. Torbica