Natječaji za izbore u znanstvena zvanja


N A T J E Č A J

za izbor jednog znanstvenika u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog savjetnika, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, za znanstveno polje arheologije, znanstveno područje humanističkih znanosti u Odsjeku za arheologiju Zavodu za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, s obvezom provođenja reizbora  ili izbora u više znanstveno zvanje i na radno mjesto svakih pet godina.

Natječaj je objavljen s datumom 19.12.2013. u NN broj 154, rok ističe 20. siječnja 2014.
N A T J E Č A J

za izbor jednog znanstvenika na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika, znanstveno polje povijesti, znanstveno područje humanističkih znanosti, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, u Odsjeku za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, uz obvezu izbora u isto ili više zvanje i na radno mjesto nakon pet godina.
Objavljen u NN, a rok za prijave ističe 20. siječnja 2014.


 


novelirano: 23., 20. prosinca ; 21. listopada ; 17. rujna ; 9. srpnja ; 21. ; 6. lipnja ; 24. svibnja ; 18. veljače ; 18. ; 14.;11., 7. ožujka ; 22., 14.,11. veljače ; 18. siječnja 2013.
postavljeno: 13. ožujka 2012.
urednica: D. Torbica