Natječaji za izbore u suradnička zvanja

 

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, na temelju Ugovora o financiranju radnog mjesta voditelja Pomorske zbirke Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, sklopljenog  između Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Grada Zadra, raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor jednog suradnika, u suradničkom zvanju višeg asistenta/poslijedoktoranda  i na radnom mjestu voditelja Pomorske zbirke, u Zavodu za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, za znanstveno polje: povijesti, znanstveno područje: humanističkih znanosti, u skladu s odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13.) i podzakonskim aktima, u  radnom odnosu na određeno vrijeme, najviše do isteka razdoblja od ukupno 10 godina od zaključenja ugovora o radu na radnom mjestu asistenta, odnosno do kada Grad Zadar bude doznačavao sredstva za plaću radnika.

Natječaj je otvoren do 10. ožujka 2014.


N A T J E Č A J

za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta/poslijedoktoranda, znanstveno polje filologija, znanstveno područje humanističkih znanosti, u radnom odnosu na određeno vrijeme, u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, najviše do isteka razdoblja od ukupno 10 godina od zaključenja ugovora o radu na radnom mjestu asistenta.

Natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 24 od 21. 2.2014. Rok za prijave je 24. ožujka 2014. godine

 novelirano: 24. ; 11. veljače 2014.
novelirano:  04. listopada ; 14. ožujka 2013.
postavljeno: 21. rujna 2011.
urednica: D. Torbica