O projektu

Šifra i naziv projekta

Projekt KK.06.1.1.01.0055 „Arboretum i ljetnikovac Trsteno – obnova i revitalizacija petstogodišnje ladanjske cjeline“

Kratki opis projekta

Ladanjska cjelina Trsteno, 25 kilometara zapadno od Dubrovnika, na obali Dubrovačkog primorja, nastala je krajem 15. stoljeća u duhu renesanse. Tijekom proteklih pet stoljeća razvijala se prostorno, oblikovno i stilski s prepoznatljivim konceptima rane renesanse, kasne renesanse, baroka, romantizma i historicizma. Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ladanjska cjelina je dodijeljena 1948. godine kada je i zaštićena. Danas je poznata pod imenom Arboretum Trsteno, koji posjeduje svojstva kulturnoga dobra te spomenika parkovne arhitekture.

Ladanje je obilježilo hrvatsku povijest od renesansnoga doba. Ljetnikovci na Jadranu, a dvorci u kontinentalnom dijelu Hrvatske, bili su žarišta kulture, umjetnosti i političkog života. Ladanjske su cjeline bile ambijentalni sklopovi ljetnikovca, perivoja, gospodarskih zgrada, vrtova, voćnjaka i obradivih površina te prirodnih livada, pašnjaka i gajeva. Život na ladanjskom posjedu Trsteno odvijao se kroz njegovu rezidencijalnu i gospodarsku funkciju. Izgrađeno jedanaest građevina – četiri rezidencijalne – ljetnikovac, paviljon/glorijet, kapelica i fontana, te sedam gospodarskih – mlinica za žito, mlinica za masline, spremište uz mlinicu, spremište za plodove ispred mlinice, mala građevina s krušnom peći, pojata i akvedukt, koji je nekad ispunjavao dvostruku ulogu, utilitarnu i dekorativnu. Sve su zgrade i građevine do danas sačuvane i kao cjelina su zaštićene.

Projekt „Arboretum i ljetnikovac Trsteno – obnova i revitalizacija petstogodišnje ladanjske cjeline“ stvara pretpostavke za cjelovitu i dugoročnu obnovu i unaprjeđenje Arboretuma Trsteno Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

U sklopu Projekta izrađuje se projektna dokumentacija za obnovu. Rad na dokumentaciji uključuje izradu konzervatorsko-restauratorskih elaborata i projektne dokumentacije za obnovu i prenamjenu povijesnih i ostalih građevina s inventarom (ljetnikovca sa zbirkom umjetnina, kapelicu, mlinicu, gospodarsku zgradu, paviljon/glorijet, fontanu te zgradu pojate), uređenje parkirališta, ugradnju solarnih kolektora, izradu plana upravljanja Arboretumom i promotivnih materijala.

Ciljevi projekta

Osim obnove kulturne baštine cilj je projekta poboljšati turističku ponudu i stvoriti jedinstveno turističko odredište, koje posjetiteljima nudi cjelovit i nesvakidašnji doživljaj ispunjen spajanjem kulturne baštine, povijesnog perivoja te iznimnih prirodnih ljepota. Projektom se želi uspostaviti i afirmirati novo kulturno turističko odredište i potaknuti turističko-gospodarski razvoj naselja Trsteno.

Očekivani rezultati projekta

 • 3D snimak barokne fontane,
 • konzervatorsko-restauratorski elaborat povijesnih građevina i fontane,
 • konzervatorsko-restauratorski elaborat povijesnih kamenih elemenata u perivoju,
 • konzervatorsko-restauratorski elaborat pokretnog inventara ljetnikovca i kapelice Sv. Jerolima,
 • projektna dokumentacija obnove i prenamjene povijesnih građevina (idejno rješenje, glavni projekt, projekt unutarnjeg uređenja s programom izložbenog prostora u ljetnikovcu),
 • glavni projekt solarnih kolektora na krovu zgrade Pojata,
 • glavni projekt uređenja parkirališta,
 • glavni projekt ugradnje solarnih fotonaponskih ćelija na pergoli parkirališta,
 • studija izvodljivosti programa,
 • plan upravljanja Arboretumom,
 • promotivni materijal za prezentaciju Arboretuma.

Vrijednost projekta

Ukupan iznos projekta: 1.390.500,00 kuna

Iznos EU potpore: 1.118.050,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta

Od 1. listopada 2017. godine do 1. prosinca 2019. godine.