Kontakt

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Zrinski trg 11
10000 Zagreb, Hrvatska

Kontakt osoba
Mr. sc. Jelena Đukić
Rukovoditelj Odsjeka za međunarodnu suradnju
Broj telefona: +38514895142
Broj telefaksa: +38514819 979
Email: jdukic@hazu.hr