PROJEKTI HRVATSKE AKADEMIJE U SUSTAVU MZOS I HRZZ

    

     Svih 29 znanstvenoistraživačkih projekata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koje je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske (čiji su voditelji bili redoviti članovi Hrvatske akademije kao i doktori znanosti zaposleni u Akademiji) završilo je, a dodijeljena sredstva prema uputama potrošena su u skladu s planom do 19. prosinca 2014. godine. Ukupno u svim kategorijama znanstvenih radova u društveno-humanističkim, prirodnim i tehničkim kao i biomedicinskim područjima na navedenim je projektima evidentirano je u Crosbi bazi 2.728 radova.

     Znanstvenoistraživački projekti financirani u sklopu Hrvatske zaklade za znanost.

    Projekti koji su prihvaćeni za financiranje i za koje je sklopljen ugovor s HRZZ-om o dodjeli sredstava Zaklade na temelju natječaja "Istraživački projekti" koji je bio otvorenom od 24. lipnja do 14. rujna 2014. s početkom financiranja od 2015. godine:

 1. Projekt br. 8100: "The effect of pandemic warfare on the health of historic period population from Croatia", voditelj je prof. dr. sc. Mario Šlaus (financiranje u razdoblju od 4 godine, od 30 lipnja 2014. do 29. lipnja 2018. godine).
 2. Projekt br. 8706: "Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ELA)", voditelj je akademik Petar Šimunović (financiranje u razdoblju od 4 godine, od 1. rujna 2014. do 31 kolovoza 2018.)
  Aneksom navedenoga ugovora nakon smrti akademika Šimunovića sva prava i obveze voditelja projekta prenesena su na novoga voditelja akademika Ranka Matasovića.
 3. Projekt br. 5106: "Transformations of the Collective and Individual Identities in the Dubrovnik Republic from the Late Middle Ages until the Nineteenth Century", voditelj je akademik Nenad Vekarić (financiranje u razdoblju od 1. srpnja 2014. do 30. lipnja 2018.). 
 4. Projekt br. 3061 (uspostavni istraživački projekt): "Developing a Modern Legal Regime for Croatian Marinas – Enhancing Competitiveness, Safety, Security and Marine Environmental Standards (DELICROMAR)", voditeljica je dr. sc. Adriana Vincenza Padovan (financiranje od 1. ožujka 2016. do 28. veljače 2019.).
 5. Projekt br. 4632: "Rimski grobni spomenici jugozapadne Panonije u svome materijalnom, religijskom i društvenom kontekstu", voditeljica je dr. sc. Branke Migotti (financiranje u razdoblju od 4. svibnja 2015. do 3. svibnja 2018.).
 6. Projekt br. 3626: "Repeticije višeg reda i globalna repeticijska mapa za genome neandertalca, čovjeka i čimpanze", voditelj je akademik Vladimir Paar (financiranje od 1. lipnja 2016. do 31. svibnja 2019.).
 7. Projekt br. 6547: "Izvori, pomagala i studije za hrvatsku povijest od srednjeg vijeka do kraja 19. stoljeća", voditelj je dr. sc. Damir Karbić (financiranje od 1. lipnja 2016. do 31. svibnja 2019.).

  proj. ug. od 2017.:
   
 8. Projekt br. 4476: "Umrežavanje glazbom: promjena paradigmi u "dugom 19. stoljeću" – od Luke Sorkočevića do Franje Ks. Kuhača", voditeljica prof. dr. sc. Vjera Katalinić
 9. Projekt br. 6619:  "Hrvatski glazbeni i liturgijski kodeksii srednjega vijeka : interdiciplinarna obrada (CROMUScodex70)", voditeljica dr. sc. Hana Breko Kustura
 10. Projekt br. 6762: "Hrvatska znanstvena i filozofska baština: transferi i aproprijacije znanja od srednjeg vijeka do dvadesetog stoljeća u europskom kontekstu" , voditelj prof. dr. sc. Željko Dugac

Projekti HERA-e

U sklopu projekta HERA (Humanities in the European Research Area) dr. sc. Ljerka Dulibić voditeljica je projekta "Transfer of Cultural Objects in the Alpe Adria Region in the 20th Century".
Za rad na projektu i radnom mjestu asistenta u Strossmayerovoj galeriji starih majstora s Ivanom Ferenčakom sklopljen je ugovor o radu na određeno vrijeme do 2019.
 
Na temelju Ugovora o međusobnim pravima i obvezama radi provedbe plana razvoja karijere doktoranda između HRZZ, prof. dr. sc. Vjera Katalinić i HAZU i ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 1. veljače 2015. do 31. srpnja 2016. (na teret namjenskih sredstava koje uplaćuje HRZZ) doktorandica Maja Milošević provodila je istraživački rad na projektu "Music migrations in the early modern age: the meeting of the European East, West and South", voditeljice dr. Katalinić (http://heranet.info/musmig/index ; https://musmig.hypotheses.org). Navedeni je projekt financirala HERA, europska znanstvena mreža koja uključuje 22 nacionalne sastavnice a čiji je član i HAZU, a 2016. godine je dovršen.

 

 

priredio 22. travnja 2016. Dobriša Skok

priredio 14. srpnja 2017. Dobriša Skok

 

 


 

novelirano: 17. siječnja 2018.

novelirano: 19.; 14. srpnja, 28. kolovoza 2017.

novelirano: 3. svibnja : 10. ožujka 2016.
novelirano: 22. siječnja 2015.
novelirano: 11. veljače 2014.
novelirano: 23. prosinca ; 21. siječnja 2013.
postavljeno: 3. travnja 2012.
urednica: D. Torbica