PROJEKTI HRVATSKE AKADEMIJE U SUSTAVU MZOS I HRZZ

    

     Svih 29 znanstvenoistraživačkih projekata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koje je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske (čiji su voditelji bili redoviti članovi Hrvatske akademije kao i doktori znanosti zaposleni u Akademiji) završilo je, a dodijeljena sredstva prema uputama potrošena su u skladu s planom do 19. prosinca 2014. godine. Ukupno u svim kategorijama znanstvenih radova u društveno-humanističkim, prirodnim i tehničkim kao i biomedicinskim područjima na navedenim je projektima evidentirano je u Crosbi bazi 2.728 radova.

     Prošle su godine znanstvenoistraživački projekti financirani u sklopu Hrvatske zaklade za znanost. Projekti koji su prihvaćeni za financiranje i za koje je sklopljen ugovor s HRZZ-om o dodjeli sredstava Zaklade na temelju natječaja "Istraživački projekti" koji je bio otvoren od 24. lipnja do 14. rujna 2014. s početkom financiranja od 2015. godine:

  1. Projekt br. 8100: "The effect of pandemic warfare on the health of historic period population from Croatia", voditelj je prof. dr. sc. Mario Šlaus (financiranje u razdoblju od 4 godine, od 30 lipnja 2014. do 29. lipnja 2018. godine). Dodatkom ugovora o dodjeli sredstava Zaklade od 4. kolovoza 2015. predviđena je isplata druge rate.
  2. Projekt br. 8706: "Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ELA)", voditelj je akademik Petar Šimunović (financiranje u razdoblju od 4 godine, od 1. rujna 2014. do 31 kolovoza 2018.)
    Aneksom navedenoga ugovora nakon smrti akademika Šimunovića sva prava i obveze voditelja projekta prenesena su na novoga voditelja akademika Ranka Matasovića.
  3. Projekt br. 5106: "Transformations of the Collective and Individual Identities in the Dubrovnik Republic from the Late Middle Ages until the Nineteenth Century", voditelj je akademik Nenad Vekarić (financiranje u razdoblju od 1. srpnja 2014. do 30. lipnja 2018.). Dodatkom ugovora o dodjeli sredstava Zaklade predviđena je isplata druge rate.
  4. Projekt br. 3061 (uspostavni istraživački projekt): "Developing a Modern Legal Regime for Croatian Marinas – Enhancing Competitiveness, Safety, Security and Marine Environmental Standards (DELICROMAR)", voditeljica je dr. sc. Adriana Vincenza Padovan (financiranje od 1. ožujka 2016. do 28. veljače 2019.).
  5. Projekt br. 4632: "Rimski grobni spomenici jugozapadne Panonije u svome materijalnom, religijskom i društvenom kontekstu", voditeljica je dr. sc. Branke Migotti (financiranje u razdoblju od 4. svibnja 2015. do 3. svibnja 2018.).
  6. Projekt br. 3626: "Repeticije višeg reda i globalna repeticijska mapa za genome neandertalca, čovjeka i čimpanze", voditelj je akademik Vladimir Paar (financiranje od 1. lipnja 2016. do 31. svibnja 2019.).
  7. Projekt br. 6547: "Izvori, pomagala i studije za hrvatsku povijest od srednjeg vijeka do kraja 19. stoljeća", voditelj je dr. sc. Damir Karbić (financiranje od 1. lipnja 2016. do 31. svibnja 2019.).

 

     Potpisan je i Ugovor o međusobnim pravima i obvezama radi provedbe plana razvoja karijere doktoranda između HRZZ, prof. dr. sc. Vjera Katalinić i HAZU. Prošle je godine potpisan i ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 1. veljače 2015. do 31. srpnja 2016. na teret namjenskih sredstava koje uplaćuje HRZZ. Doktorandica je provodila istraživački rad na projektu "Music migrations in the early modern age: the meeting of the European East, West and South", voditeljice dr. Katalinić, koji financira HERA (Humanities in the European Research Area), europska znanstvena mreža koja uključuje 22 nacionalne sastavnice a čiji je član i HAZU.

 

 

priredio 22. travnja 2016. Dobriša Skok

 

 

 


novelirano: 3. svibnja : 10. ožujka 2016.
novelirano: 22. siječnja 2015.
novelirano: 11. veljače 2014.
novelirano: 23. prosinca ; 21. siječnja 2013.
postavljeno: 3. travnja 2012.
urednica: D. Torbica