PROJEKTI HRVATSKE AKADEMIJE U SUSTAVU MZOS I HRZZ

    

     Svih 29 znanstvenoistraživačkih projekata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koje je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske (čiji su voditelji bili redoviti članovi Hrvatske akademije kao i doktori znanosti zaposleni u Akademiji) završilo je, a dodijeljena sredstva prema uputama potrošena su u skladu s planom do 19. prosinca 2014. godine. Ukupno u svim kategorijama znanstvenih radova u društveno-humanističkim, prirodnim i tehničkim kao i biomedicinskim područjima na navedenim je projektima evidentirano je u Crosbi bazi 2.728 radova.

 

HRVATSKA ZAKLADA ZA ZNANOST

 

Projekti koji su prihvaćeni za financiranje i za koje je sklopljen ugovor s HRZZ-om o dodjeli sredstava Zaklade na temelju natječaja "Istraživački projekti" koji je bio otvorenom od 24. lipnja do 14. rujna 2014. s početkom financiranja od 2015. godine:

 1. Projekt br. 8100: "The effect of pandemic warfare on the health of historic period population from Croatia", voditelj je prof. dr. sc. Mario Šlaus (financiranje u razdoblju od 4 godine, od 30 lipnja 2014. do 29. lipnja 2018. godine).
 2. Projekt br. 8706: "Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ELA)", voditelj je akademik Petar Šimunović (financiranje u razdoblju od 4 godine, od 1. rujna 2014. do 31 kolovoza 2018.)
  Aneksom navedenoga ugovora nakon smrti akademika Šimunovića sva prava i obveze voditelja projekta prenesena su na novoga voditelja akademika Ranka Matasovića.
 3. Projekt br. 5106: "Transformations of the Collective and Individual Identities in the Dubrovnik Republic from the Late Middle Ages until the Nineteenth Century", voditelj je akademik Nenad Vekarić (financiranje u razdoblju od 1. srpnja 2014. do 30. lipnja 2018.). 
 4. Projekt br. 3061 (uspostavni istraživački projekt): "Developing a Modern Legal Regime for Croatian Marinas – Enhancing Competitiveness, Safety, Security and Marine Environmental Standards (DELICROMAR)", voditeljica je dr. sc. Adriana Vincenza Padovan (financiranje od 1. ožujka 2016. do 28. veljače 2019.).
 5. Projekt br. 4632: "Rimski grobni spomenici jugozapadne Panonije u svome materijalnom, religijskom i društvenom kontekstu", voditeljica je dr. sc. Branke Migotti (financiranje u razdoblju od 4. svibnja 2015. do 3. svibnja 2018.).
 6. Projekt br. 3626: "Repeticije višeg reda i globalna repeticijska mapa za genome neandertalca, čovjeka i čimpanze", voditelj je akademik Vladimir Paar (financiranje od 1. lipnja 2016. do 31. svibnja 2019.).
 7. Projekt br. 6547: "Izvori, pomagala i studije za hrvatsku povijest od srednjeg vijeka do kraja 19. stoljeća", voditelj je dr. sc. Damir Karbić (financiranje od 1. lipnja 2016. do 31. svibnja 2019.).

  Projekti ugovoreni od 2017.:
   
 8. Projekt br. 4476: "Umrežavanje glazbom: promjena paradigmi u "dugom 19. stoljeću" – od Luke Sorkočevića do Franje Ks. Kuhača", voditeljica prof. dr. sc. Vjera Katalinić
 9. Projekt br. 6619:  "Hrvatski glazbeni i liturgijski kodeksii srednjega vijeka : interdiciplinarna obrada (CROMUScodex70)", voditeljica dr. sc. Hana Breko Kustura
 10. Projekt br. 6762: "Hrvatska znanstvena i filozofska baština: transferi i aproprijacije znanja od srednjeg vijeka do dvadesetog stoljeća u europskom kontekstu" , voditelj prof. dr. sc. Željko Dugac

 

MEĐUNARODNI PROJEKTI

 

Program HERA (Humanities in the European Research Area)
Dr. sc. Ljerka Dulibić iz Strossmayerove galerije starih majstora HAZU, hrvatska je voditeljica projekta "Transfer of Cultural Objects in the Alpe Adria Region in the 20th Century (TransCultAA)". Projekt je financiran iz programa HERA, te se provodi u suradnji sa Zentralinstitutom für Kunstgeschichte, Università degli studi di Udine i Institutom za povijest umjetnosti Slovenske akademije znanosti i umjetnosti. Za rad na projektu i radnom mjestu asistenta u Strossmayerovoj galeriji starih majstora s Ivanom Ferenčakom sklopljen je ugovor o radu na određeno vrijeme do 2019.

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska
Dr. sc. Jelena Kralj iz Zavoda za ornitologiju Hrvatske akademije voditeljica je projekta "Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave (ČIGRA)". Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, a uz Zavod za ornitologiju HAZU, iz Hrvatske ga provode Udruga BIOM, Javna ustanova "Zeleni prsten" Zagrebačke županije i Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a iz Slovenije Nacionalni institut za biologiju i Društvo za promatranje i proučavanje ptica Slovenije. Za rad na projektu na radnom mjestu asistenta zaposlen je Miloš Martinović.

Europski fond za regionalni razvoj 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti vodi strukturni projekt "Arboretum i ljetnikovac Trsteno – obnova i revitalizacija petstogodišnje ladanjske cjeline", sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. U okviru projekta, dobivenog na natječaju "Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine" izrađuje se projektna dokumentacija te stvaraju pretpostavke za cjelovitu i dugoročnu obnovu i unaprjeđenje Arboretuma Trsteno. Osim obnove kulturne baštine, dugoročni cilj je poboljšanje turističke ponude i stvaranje jedinstvenog turističkog odredišta.

Program Obzor 2020
Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara HAZU sudjeluje u projektu H2020-TWINN-2015 "Smart Integration of Genetics with Sciences of the Past in Croatia: Minding and Mending the Gap (MendtheGap)". Projekt provode hrvatske institucije – Agronomski fakultet u Zagrebu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za antropologiju, Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, Hrvatski prirodoslovni muzej i Kulturni centar Vela Luka, okupljene u inicijativi CrEAMA u suradnji sa Sveučilištem u Pisi i Sveučilištem u Cambridgu.

Program DARIAH-EU
Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koordinator je projekta "Cooperation Framework of Digital Infrastructure in the Region - Opportunities and Needs in Case of Material Concerning Famous People in Science and Culture" koji je financiran u okviru natječaja DARIAH Call 2017 Cultural Heritage and Humanities Research. U projektu sudjeluju sljedeće institucije: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Knjižnice grada Zagreba, Državni arhiv u Varaždinu, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Muzej za umjetnost i obrt, Institut za etnologiju i folkloristiku, ICARUS HR, ArhivPro (Koprivnica), Znanstvenoraziskovalni centar Slovenske akademije znanosti i umjetnosti (Ljubljana) i Nacionalni muzej BiH (Sarajevo).
U okviru projekta održana je prva radionica 28. i 29. studenoga 2017. 

Program COST (European Cooperation in Science and Technology)
Dr. sc. Vesna Tutiš i dr. sc. Sanja Barišić iz Zavod za ornitologiju HAZU sudjeluju u COST projektnoj akciji "European Raptor Biomonitoring Facility (ERBFacility)". Cilj akcije je povezivanje europskih znanstvenika u svrhu prikupljanja kvalitetnijih podataka o izloženost i štetnom djelovanju kemikalija na ptice grabljivice. 

 

ZAVRŠENI PROJEKTI

 

Program HERA
HERA Joint Research Programme "Cultural Encounters" projekt pod nazivom "Music migrations in the early modern age: the meeting of the European East, West and South (MUSMIG)", voditeljice prof. dr. sc. Vjere Katalinić trajao je od 2013. do 2016. godine. Osim Vilene Vrbanić, doktorandice koja je financiran iz MUSMIG projekta, prof. dr. sc. Vjera Katalinić dobila je dodatnu doktorandicu za rad na projektu, Maju Milošević, koju je financirala Hrvatska zaklada za znanost na natječaju "Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti".

Program COST (European Cooperation in Science and Technology)
Dr. sc. Martina Bašić iz Zavod za lingvistička istraživanja HAZU sudjelovala je u COST projektnoj akcija "New Speakers in Multilingual Europe – Opportunities and Challenges"

Hrvatsko-slovenski bilateralni projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja RH
U hrvatskom-slovenskom bilateralnom projektu "Na marginama Velikog rata: kulturne i prosvjetne prilike u Rijeci, Puli, Ljubljani i Gorici 1914. – 1918." sudjelovao je dr. sc. Milan Radošević iz Zavoda za povijesne i društvene znanosti u Rijeci, Područna jedinica Pula.

Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskoga istraživačkog vijeća Hrvatske zaklade za znanost
Na prvom natječaju Hrvatske zaklade za znanost, Potporu je dobio dr. sc. Mirko Sardelić iz Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU iz Zagreba za projektni prijedlog "Emocije, identiteti i transkulturna razmjena u Jugoistočnoj Europi (1400. - 1700.)". Dr. sc. Sardelić boravio je tri mjeseca u 2017. godini na Central European University (CEU) u Budimpešti kod dr. sc. Tijane Krstić, nositeljice ERC Consolidator Granta.

Program NEWFELPRO
U okviru programa NEWFELPRO dr. sc. Mirko Sardelić provodio je 16-mjesečni projekt pod nazivom  "The role of emotions in contacts between Eurasian cultures. Representation of the Oriental Other in Medieval and Early modern Central Europe (Emotions Otherness)". Istraživanja za prvu fazu projekta, dr. sc. Sardelić je proveo na University of Western Australia, a drugu fazu u svojoj matičnoj ustanovi – Zavodu za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu. 

Projekt ICT PSP E-Cloud

 

Nov.: 23.2.2018. ds i jđ