Štete u palači Narodnog doma HAZU

Štete u zgradi na Strossmayerovoj trgu 2

 

 

 

Štete u Knjižnici HAZU: