Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja

Predsjednik Znanstvenog vijeća: akademik Pavao Rudan


Predsjednik: akademik Pavao Rudan

Potpredsjednica: prof. dr. sc. Anita Sujoldžić

Tajnik: prof. dr. sc. Mate Mihanović

 

 •  
 1.  

Djelokrug Vijeća za antropologijska istraživanja obuhvaća:

planiranje i provođenje znanstvenoistraživačkih projekata na području antropologije;
unapređivanje i afirmacija antropologije kao znanstvene discipline.


Članovi Vijeća: 

 1. Akademik Ivan Cifrić
 2. Akademkinja Vida Demarin
 3. Akademik Branko Despot
 4. Akademik Ivan Gušić
 5. Akademkinja Sibila Jelaska
 6. Akademik Željko Kućan
 7. Akademik Marko Šarić
 8. Akademik Nenad Vekarić
 9. Akademkinja Alica Wertheimer-Baletić
 10. Lidija Bakarić, muzejska savjetnic
 11. Doc. dr. sc. Antonija Balenović
 12. Prof. dr. sc. Silvijo Bašić
 13. Prof. dr. sc. Vitomir Belaj
 14. Prof. dr. sc. Dubravko Božičević
 15. Dr. sc. Maja Bratanić, znanstvena savjetnic
 16. Doc. dr. sc. Tanja Bukovčan
 17. Prof. dr. sc. Željko Dugac
 18. Prof. dr. sc. Stipan Janković
 19. Dr. sc. Vjekoslav Jeleč
 20. Prof. dr. sc. Damir Ježek
 21. Prof. dr. sc. Miljenko Kapović 
 22. Doc. dr. sc. Deni Karelović
 23. Prof. dr. sc. Ratko Katić
 24. Doc. dr. sc. Goran Krstačić
 25. Prof. dr. sc. Gordan Lauc
 26. Prof. dr. sc. Tonći Lazibat
 27. Prof. dr. sc. Darko Marčinko
 28. Prof. dr. sc. Damir Marjanović
 29. Prof. dr. sc. Ljiljana Marks
 30. Dr. sc. Nediljko Matić
 31. Sanjin Mihelić, muzejski savjetnik
 32. Prof. dr. sc. Jure Mirat
 33. Dr. sc. Saša Missoni
 34. Doc. dr. sc. Sanja Musić Milanović
 35. Dr. sc. Marko Mustač
 36. Drago Muvrin, dipl.ing.
 37. Doc. dr. sc. Natalija Novokmet
 38. Prof. dr. sc. Zvonko Orehovec
 39. Dr. sc. Sandi Orlić
 40. Dr. sc. Ines Prica
 41. Prof. dr. sc. Dragan Primorac
 42. Doc. dr. sc. Dario Rahelić
 43. Prof. dr. sc. Željko Romić
 44. Duško Rudan, dr. med.
 45. Doc. dr. sc. Mirko Smoljić
 46. Prof. dr. sc. Mario Šlaus
 47. Prof. dr. sc. Antun Tucak
 48. Prof. dr. sc. Stjepan Turek
 49. Doc. dr. sc. Mirjana Turkalj
 50. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev
 51. Prof. dr. Božidar Vojniković
 52. Prof. dr. sc. Silvije Vuletić
 53. Igor Uranić, muzejski savjetnik
 54. Prof. dr. sc. Emilio Marin