Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja

Predsjednik Znanstvenog vijeća: akademik Pavao Rudan


prof. dr. sc. Anita Sujoldžić, potpredsjednica
prof. dr. sc. Mate Mihanović, tajnikDjelokrug Vijeća za antropologijska istraživanja obuhvaća:
 • planiranje i provođenje znanstvenoistraživačkih projekata na području antropologije;
 • unapređivanje i afirmacija antropologije kao znanstvene discipline.
 
 
Članovi Vijeća: 
 
 • akademik Ivan Cifrić
 • akademkinja Vida Demarin
 • akademik Branko Despot
 • akademik Ivan Gušić
 • akademkinja Sibila Jelaska
 • akademik Željko Kućan
 • akademik Marko Šarić
 • akademik Petar Šimunović
 • akademik Nenad Vekarić
 • akademkinja Alica Wertheimer-Baletić
 • prof. emeritus dr. sc. Vitomir Belaj
 • prof. dr. sc. Dubravko Božičević
 • Miljenko Kapović
 • prof. dr. sc. Ratko Katić
 • dr. sc. Saša Missoni
 • prof. dr. sc. Zvonko Orehovec
 • prof. dr. sc. Mario Šlaus
 • prof. emeritus dr. sc. Ante Tucak
 • prof. dr. sc. Stjepan Turek
 • prof. dr. sc. Božidar Vojniković
 • prof. emeritus dr. sc. Silvije Vuletić.
 

 


novelirano: 23. listopada 2013.
postavljeno: 18. listopada 2013.
urednica: D. Torbica