Znanstveno vijeće za turizam i prostor

Predsjednik Znanstvenog vijeća: akademik Nikola Bašić


Administracija: Gordana Poletto Ružić, 4895 144 , gpoletto@hazu.hr
 
 
Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na temelju prijedloga Razreda za likovne umjetnosti pod poslovnom oznakom broj: 07-02/64-2019 od 23. rujna 2019., na svojoj 7. (252.) redovitoj sjednici, održanoj 25. rujna 2019., donijelo je odluku o izmjeni naziva Znanstvenog vijeća za turizam HAZU u novi naziv Znanstveno vijeće za turizam i prostor HAZU.
 
Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti donijelo je i odluku o imenovanju članova Znanstvenog vijeća za turizam i prostor Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u sljedećem sastavu:
 

akademik NIKOLA BAŠIĆ, PREDSJEDNIK

 

ČLANOVI ZNANSTVENOG VIJEĆA

1. prof. dr. sc. BARTOLUCI MATO
2. akademik BAŠIĆ FERDO
3. BEGOVIĆ SAŠA, dipl. ing. arh.
4. dr. sc. BELAMARIĆ JOSIP
5. professor Emeritus BLAŽEVIĆ BRANKO
6. prof. dr. sc. BOJANIĆ OBAD ŠĆITAROCI BOJANA, dipl. ing. arh.
7. BRUKETA DAVOR, dipl. ing. arh.
8. BUTIJER STJEPO, dipl. ing. arh.
9. dr. sc. CARIĆ HRVOJE
10. prof. dr. sc. CEROVIĆ ZDENKO
11. prof. dr. sc. ČAVLEK NEVENKA
12. dr. sc. DEMONJA DAMIR
13. DOMIJAN MILJENKO, prof.
14. dr. sc. DUMBOVIĆ-BILUŠIĆ BISERKA, dipl. ing. arh.
15. dr. sc. FARIČIĆ JOSIP
16. prof. dr. sc. GEIĆ STANKO
17. dr. sc. IVANDIĆ NEVEN
18. doc. art. IVANIŠIN KRUNOSLAV, dipl. ing. arh.
19. akademik JURAČIĆ MLADEN
20. prof. dr. sc. KAŠTELA SLOBODAN
21. mr. sc. KEČA KSENIJA
22. mr. sc. KLARIĆ VLASTA
23. KOVAČEVIĆ NEVEN, dipl. ing. arh.
24. akademik KOVAČIĆ DINKO
25. dr. sc. KRANJČEVIĆ JASENKA, dipl. ing. arh. 
26. dr. sc. KREŠIĆ DAMIR
27. dr. sc. KULENOVIĆ IGOR
28. dr. sc. KUNST IVO
29. dr. sc. KUŠEN EDO, dipl. ing. arh.
30. dr. sc. LUKIĆ ALEKSANDAR
31. prof. dr. sc. LUKOVIĆ TIHOMIR
32. LJUTIĆ DAMIR, dipl. ing. arh.
33. dr. sc. MARCELIĆ SVEN
34. doc. ddr. sc. MATEČIĆ INGEBORG
35. mr. sc. MATKOVIĆ IRENA, dipl. ing. arh.
36. prof. dr. sc. MONTANA MLADEN
37. MRDULJAŠ MAROJE, dipl. ing. arh.
38. akademik MUTNJAKOVIĆ ANDRIJA
39. akademik OBAD ŠĆITAROCI MLADEN
40. PENEZIĆ VINKO, dipl. ing. arh.
41. PERAČIĆ DINKO, dipl. ing. arh.
42. prof. dr. sc. PETRIĆ LIDIJA
43. dr. sc. PIRJEVEC BORIS
44. dr. sc. POLJANEC BORIĆ SAŠA
45. dr. sc. RADNIĆ ANTE
46. ROGINA KREŠIMIR, dipl. ing. arh.
47. doc. dr. sc. ROŠIN JERKO, dipl. ing. arh.
48. prof. dr. sc. RUŽIĆ DRAGO
49. dr. sc. TOMLJENOVIĆ RENATA
50. TOPALOVIĆ SINIŠA
51. prof. dr. sc. TURATO IDIS, dipl. ing. arh.
52. akademik UGLJEN ZLATKO
53. prof. dr. sc. VRTIPRAH VESNA
54. prof. dr. sc. VUKIĆ FEDJA, dipl. ing. arh.
55. dr. sc. VUKIĆ JANA
56. prof. dr. sc. VUKONIĆ BORIS
 
Članovi Znanstvenoga vijeća za turizam i prostor Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti imenuju se na mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od 25. rujna 2019. godine.