Znanstveno vijeće za turizam i prostor

Predsjednik Znanstvenog vijeća: akademik Nikola Bašić


Administracija: Gordana Poletto Ružić, 4895 144 , gpoletto@hazu.hr
 
 
Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na temelju prijedloga Razreda za likovne umjetnosti pod poslovnom oznakom broj: 07-02/64-2019 od 23. rujna 2019., na svojoj 7. (252.) redovitoj sjednici, održanoj 25. rujna 2019., donijelo je odluku o izmjeni naziva Znanstvenog vijeća za turizam HAZU u novi naziv Znanstveno vijeće za turizam i prostor HAZU.
 
Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti donijelo je i odluku o imenovanju članova Znanstvenog vijeća za turizam i prostor Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u sljedećem sastavu:
 

akademik NIKOLA BAŠIĆ, PREDSJEDNIK

 

ČLANOVI ZNANSTVENOG VIJEĆA

 1. prof. dr. sc. BARTOLUCI MATO
 2. akademik BAŠIĆ FERDO
 3. izv. prof. art. BEGOVIĆ SAŠA, dipl. ing. arh.
 4. prof. dr. sc. BELAMARIĆ JOSIP
 5. dr. sc. BLAŽEVIĆ BRANKO, professor emeritus
 6. prof. dr. sc. BOJANIĆ OBAD ŠĆITAROCI BOJANA, dipl. ing. arh.
 7. BRUKETA DAVOR, dipl. ing. arh.
 8. BUTIJER STJEPO, dipl. ing. arh.
 9. dr. sc. CARIĆ HRVOJE
 10. prof. dr. sc. CEROVIĆ ZDENKO
 11. prof. dr. sc. ČAVLEK NEVENKA
 12. dr. sc. DEMONJA DAMIR
 13. DOMIJAN MILJENKO, prof.
 14. dr. sc. DUMBOVIĆ-BILUŠIĆ BISERKA, dipl. ing. arh.
 15. prof. dr. sc. FARIČIĆ JOSIP
 16. prof. dr. sc. GEIĆ STANKO
 17. dr. sc. IVANDIĆ NEVEN
 18. doc. art. dr. sc. IVANIŠIN KRUNOSLAV, dipl. ing. arh.
 19. akademik JURAČIĆ MLADEN
 20. prof. dr. sc. KAŠTELA SLOBODAN
 21. mr. sc. KEČA KSENIJA
 22. mr. sc. KLARIĆ VLASTA
 23. KOVAČEVIĆ NEVEN, dipl. ing. arh.
 24. akademik KOVAČIĆ DINKO
 25. dr. sc. KRANJČEVIĆ JASENKA, dipl. ing. arh. 
 26. dr. sc. KREŠIĆ DAMIR
 27. dr. sc. KULENOVIĆ IGOR
 28. dr. sc. KUNST IVO
 29. dr. sc. KUŠEN EDO, dipl. ing. arh.
 30. dr. sc. LUKIĆ ALEKSANDAR
 31. prof. dr. sc. LUKOVIĆ TIHOMIR
 32. LJUTIĆ DAMIR, dipl. ing. arh.
 33. dr. sc. MARCELIĆ SVEN
 34. doc. ddr. sc. MATEČIĆ INGEBORG
 35. mr. sc. MATKOVIĆ IRENA, dipl. ing. arh.
 36. prof. dr. sc. MONTANA MLADEN
 37. MRDULJAŠ MAROJE, dipl. ing. arh.
 38. akademik MUTNJAKOVIĆ ANDRIJA
 39. akademik OBAD ŠĆITAROCI MLADEN
 40. izv. prof. PENEZIĆ VINKO, dipl. ing. arh.
 41. doc. art. PERAČIĆ DINKO, dipl. ing. arh.
 42. prof. dr. sc. PETRIĆ LIDIJA
 43. dr. sc. PIRJEVEC BORIS
 44. dr. sc. POLJANEC BORIĆ SAŠA
 45. dr. sc. RADNIĆ ANTE
 46. ROGINA KREŠIMIR, dipl. ing. arh.
 47. doc. dr. sc. ROŠIN JERKO, dipl. ing. arh.
 48. prof. dr. sc. RUŽIĆ DRAGO
 49. dr. sc. TOMLJENOVIĆ RENATA
 50. TOPALOVIĆ SINIŠA
 51. prof. dr. sc. TURATO IDIS, dipl. ing. arh.
 52. akademik UGLJEN ZLATKO
 53. prof. dr. sc. VRTIPRAH VESNA
 54. prof. dr. sc. VUKIĆ FEDJA
 55. dr. sc. VUKIĆ JANA
 56. prof. dr. sc. VUKONIĆ BORIS
 
Članovi Znanstvenoga vijeća za turizam i prostor Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti imenuju se na mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od 25. rujna 2019. godine.