Znanstveno vijeće za turizam

Predsjednik Znanstvenog vijeća: akademik Andrija Mutnjaković
Predsjednik Znanstvenog vijeća: akademik Nikola Bašić