Znanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Predsjednik: professor emeritus Tomislav Filetin, član suradnik


 

Administracija: Snježana Ivčić 4895 172 , e-mail: sivcic@hazu.hr

 •  

 

Opći podatci

 

Znanstveno vijeće za tehnološki razvoj utemeljeno 5. travnja 1993. godine u okviru Razreda za matematičke, fizičke, kemijske i tehničke znanosti. Za predsjednika Vijeća biran je akademik Vojislav Bego. Nakon njegove smrti 1999. godine nije biran novi predsjednik. Razred za tehničke znanosti donio je 5. ožujka 2003. godine odluku da se rad Vijeća obnovi, te da se radi kontinuiteta u njega uključi Odbor za proizvodne znanosti, koji je u okviru Razreda , u međuvremenu djelovao samostalno. Akademik Božidar Liščić predložen je za predsjednika Vijeća, što je i potvrđeno na konstituirajućoj sjednici održanoj 1. srpnja. 2003. godine.

 

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 27. ožujka 2019. donijelo je odluku o imenovanju predsjednika i članova Znanstvenoga vijeća za tehnološki razvoj na mandatno razdoblje od četiri godine.

 

 

   Misija i područje djelatnosti

 

Temeljna misija Vijeća je promišljanje i predlaganje odgovarajućih aktivnosti za vođenje tehnološke politike, na nacionalnoj razini, koja među ostalim obuhvaća:

 

- Praćenje trendova razvoja u svijetu i predlaganje vlastitih znanstvenoistraživačkih prioriteta.
- Izgradnju nacionalnog sustava znanstveno-tehnoloških informacija.
- Sugestije za visokoškolsko, poslijediplomsko i cjeloživotno obrazovanje.
- Politiku nabave i racionalnog korištenja suvremene istraživačke / tehnološke opreme.
- Formiranje odgovarajućih državnih institucija i centara za istraživanje i razvoj.

 

Djelatnost Vijeća obuhvaća ona područja znanosti i tehnologije koja imaju neposredni utjecaj na industrijsku proizvodnju u Republici Hrvatskoj, a poglavito na povećanje proizvodnjom dodane vrijednosti i izvoza. Preporuke Vijeća, te mišljenja o aktualnim temama, koje su rezultat javnih rasprava i izlaganja eminentnih znanstvenika, tiskaju se u Biltenu Razreda ta tehničke znanosti.

 

 

Članovi vijeća

 1. Prof. dr. sc. Vladimir Andročec, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
 2. Prof. dr. sc. Nikola Bogunović, u miru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 3. Akademik Leo Budin
 4. Prof. dr. sc. Stjepan Car, u miru, Končar - Institut za elektrotehniku
 5. Mr. sc. Danijela Ćenan, Centar za industrijski razvoj
 6. Doc. dr. se. Jelena Đugum, Ministarstvo poljoprivrede
 7. Prof. em. dr. sc.. Mladen Franz, u miru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 8. Prof. em. dr. sc. Zoran Gomzi, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 9. Prof. em. dr. se. Zijad Haznadar, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 10. Prof. dr. sc. Darko Huljenić, Ericsson Nikola Tesla, Zagreb
 11. Prof. em. dr. se. Ivan Ilić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 12. Akademik Stjepan Jecić
 13. Prof. dr. sc. Bojan Jerbić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 14. Prof. dr. sc. Branko Jeren, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 15. Prof. dr. sc. Mladen Kos, u miru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 16. Prof. dr. sc. Dragan Kovačević, Hrvatska gospodarska komora
 17. Prof. dr. sc. Želimir Kurtanjek, u miru, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 18. Prof. dr. sc. Branka Levaj, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 19. Akademik Božidar Liščić
 20. Prof. dr. sc. Sven Lončarić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 21. Akademik Ignac Lovrek
 22. Prof. em. dr. se. Tomislav Lovrić, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 23. Prof. dr. sc. Niko Majdandžić, u miru, Sveučilište J. J. Strossmavera u Osijeku, Strojarski fakultet, Sl. Brod
 24. Davor Mesing, dipl. ing., umirovljenik 
 25. Branimir Milčić, dipl. ing., umirovljenik
 26. Dr. sc. Andrea Moguš-Milanković, Institut Ruđer Bošković
 27. Prof. em. dr. se. Branko Novaković, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 28. Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 29. Prof. dr. sc. Petrović Ivan, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 30. Akademkinja Vlasta Piližota
 31. Prof. dr. sc. Pero Raos, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet, SI. Brod
 32. Prof. dr. sc. Slobodan Ribarić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 33. Prof. dr. sc. Dubravko Rogale, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
 34. Prof. em. dr. se. Nikola Rožić, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
 35. Prof. dr. sc. Ivica Smojver,, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 36. Prof. em. dr. sc. Ivo Soljačić, u miru, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
 37. Mr. sc. Rudolf Stracaboško, konzultant
 38. Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, Sveučilište u Zagrebu
 39. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
 40. Dr. sc. Jadranka Svare, Institut Ivo Pilar
 41. Prof. dr. sc. Zdravko Terze, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 42. Prof. dr. sc. Toma Udiljak, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 43. Prof. em. dr. se. Đurđa Vasić-Rački, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 44. Prof. dr. sc. Bruno Zelić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 45. Prof. dr. sc. Zvonimir Žagar, u miru, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
 46. Prof. dr. sc. Mato Baotić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 47. Prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 48. Prof. dr. sc. Drago Žagar, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija
 49. Prof. dr. sc. Damir Žarko, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 50. Prof. dr. sc Igor Kuzle, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 51. Prof. dr. sc. Mario Cifrek, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 52. Prof. dr. sc. Jan Šnajder, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 53. Prof. dr. sc. Mario Štorga, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 54. Prof. dr. sc. Mladen Šercer, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 55. Prof. dr. sc. Joško Deur, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 56. Prof. dr. sc. Damir Markučić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 57. Prof. dr. sc. Slaven Dobrović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 58. Prof. dr. sc. Vesna Tomašić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 59. Prof. dr. sc. Nenad Bolf, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 60. Dr. sc. Jasmina Ranilović, Podravka, Koprivnica
 61. Vinko Barišić, dipl. ing. , Instrumentaria, Zagreb
 62. Prof. dr. sc. Vesna Marija Potočić, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet

 

Akademik Marin Hraste razriješen je dužnosti predsjednika Znanstvenoga vijeća za tehnološki razvoj 26. studenoga 2019., a član suradnik Tomislav Filetin imenovan je predsjednikom Znanstvenoga vijeća za tehnološki razvoj u mandatnom razfoblju od četiri godine s početkom od 27. studenoga 2019.