Znanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Predsjednik: akademik Marin Hraste
predstojnica Sekcije za Prehrambenu industriju: akademkinja Vlasta Piližota


Zamjenik predsjednika: Prof. dr. sc. Tomislav Filetin, član suradnik

Osoba za kontakt: Ana Štajcer, tel.: 4895 178, Email: astajcer@hazu.hr

Opći podaci

Znanstveno vijeće za tehnološki razvoj utemeljeno 5. travnja 1993. godine u okviru Razreda za matematičke, fizičke, kemijske i tehničke znanosti. Za predsjednika Vijeća biran je akademik Vojislav Bego. Nakon njegove smrti 1999. godine nije biran novi predsjednik. Razred za tehničke znanosti donio je 5. ožujka 2003. godine odluku da se rad Vijeća obnovi, te da se radi kontinuiteta u njega uključi Odbor za proizvodne znanosti, koji je u okviru Razreda , u međuvremenu djelovao samostalno. Akademik Božidar Liščić predložen je za predsjednika Vijeća, što je i potvrđeno na konstituirajućoj sjednici održanoj 1. srpnja. 2003. godine.

Misija i područje djelatnosti

Temeljna misija Vijeća je promišljanje i predlaganje odgovarajućih aktivnosti za vođenje tehnološke politike, na nacionalnoj razini, koja među ostalim obuhvaća:
 • Praćenje trendova razvoja u svijetu i predlaganje vlastitih znanstveno-istraživačkih prioriteta.
 • Izgradnju nacionalnog sustava znanstveno-tehnoloških informacija.
 • Sugestije za visokoškolsko, poslijediplomsko i cjeloživotno obrazovanje.
 • Politiku nabave i racionalnog korištenja suvremene istraživačke / tehnološke opreme.
 • Formiranje odgovarajućih državnih institucija i centara za istraživanje i razvoj.

Djelatnost Vijeća obuhvaća ona područja znanosti i tehnologije koja imaju neposredni utjecaj na industrijsku proizvodnju u Republici Hrvatskoj, a poglavito na povećanje proizvodnjom dodane vrijednosti i izvoza. Preporuke Vijeća, te mišljenja o aktualnim temama, koje su rezultat javnih rasprava i izlaganja eminentnih znanstvenika, tiskaju se u Biltenu Razreda ta tehničke znanosti.

SEKCIJE:
 • Sekcija: Drvna industrija
  Pročelnik: Prof. dr. sc. Stjepan Risović
 • Sekcija: Elektrotehnika i računarstvo
  Pročelnik: Akademik Leo Budin
 • Sekcija: Građevinarstvo
  Pročelnik: Prof. dr. sc. Zorislav Sorić
 • Sekcija: Kemijsko inženjerstvo
  Pročelnik: Prof. dr. sc. Zoran Gomzi
 • Sekcija: Materijali i prizvodno strojarstvo
  Pročelnik: Prof. dr. sc. Tomislav Filetin, član suradnik
 • Sekcija: Prehrambena industrija
  Pročelnik: Akademkinja Vlasta Piližota
 • Sekcija: Tekstil, koža, odjeća i obuća
  Pročelnik: Prof. dr. sc. Ivo Soljačić