Znanstveno vijeće za promet

Predsjednik: akademik Josip Božičević


Ustroj Znanstvenog vijeća za promet
(imenovani na redovitoj Skupštini Znanstvenog vijeća za promet, održanoj 14. listopada 2014. godine)

Predsjednik: akademik Josip Božičević

Zamjenici predsjednika:

 • akademik Marin Hraste
 • prof. dr. sc. Sanja Steiner

Tajnik:

 • doc. dr. sc. Vladimir Marić
 • Administrativni tajnik - kontakt osoba: Nikola Puljiz (01/ 2300-178, 099/514-2121 ; puljiz.ipvzg@gmail.com)

Znanstveno vijeće za promet u svojem djelokrugu i istraživačkoj domeni obrađuje tematiku svih prometnih grana te interdisciplinarno izučava korelaciju prometnog, gospodarskog, okolišnog i društvenog razvoja. U svom radu Vijeće okuplja znanstvenike u sekcijama, koje pokrivaju relevantna područja sigurnosti prometa, tehnike i tehnologije prometa, ekologije prometa, medicine prometa, infrastrukture i prometnog planiranja, prometne ekonomike i prava, kao i međunarodne suradnje s prometnim znanstvenim i strukovnim institucijama u Europi.
 

Znanstveno vijeće za promet djeluje u deset sekcija:

 

1. Sekcija za cestovni i gradski promet

 • prof. dr. sc. Gordana Štefančić, pročelnica
 • prof. dr. sc. Ivan Županović, zamjenik
 • izv. prof. dr. sc. Grgo Luburić, tajnik
 • prof. dr. sc. Josip Brnić
 • prof. dr. sc. Damir Pološki
 • izv. prof. dr. sc. Ljupko Šimunović
 • izv. prof. dr. sc. Davor Brčić
 • doc. dr. sc. Ivo Jakovljević
 • doc. dr. sc. Vladimir Marić
 • doc. dr. sc. Stipan Matoš
 • doc. dr. sc. Antun Presečki

2. Sekcija za željeznički i intermodalni promet

 • izv. prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, pročelnik
 • doc. dr. sc. Nikolina Brnjac, zamjenica
 • izv. prof. dr. sc. Srećko Kreč, tajnik
 • prof. dr. sc. Zdravko Toš
 • izv. prof. dr. sc. Jasmina Pašagić Škrinjar
 • izv. prof. dr. sc. Jasna Blašković Zavada
 • doc. dr. sc. Ivan Švaljek
 • doc. dr. sc. Mladen Nikšić
 • doc. dr. sc. Hrvoje Haramina

3. Sekcija za zračni promet

 • prof. dr. sc. Stanislav Pavlin, pročelnik
 • doc. dr. sc. Tomislav Mihetec, zamjenik
 • dr. sc. Slavko Roguljić, tajnik
 • prof. dr. sc. Sanja Steiner
 • izv. prof. dr. sc. Doris Novak
 • izv. prof. dr. sc. Željko Marušić

4. Sekcija za informacijsko-komunikacijski promet

 • izv. prof. dr. sc. Dragan Peraković, pročelnik
 • prof. dr. sc. Zvonko Kavran, zamjenik
 • doc. dr. sc. Dino Županović, tajnik
 • prof. dr. sc. Slavko Šarić
 • prof. dr. sc. Božidar Tepeš
 • izv. prof. dr. sc. Sadko Mandžuka
 • doc. dr. sc. Ivana Ćavar
 • doc. dr. sc. Božidar Ivanković
 • dr. sc. Miroslav Vujić

5. Sekcija za vodni promet

 • prof. dr. sc. Natalija Jolić, pročelnica
 • prof. dr. sc. Josip Marušić, zamjenik
 • izv. prof. dr. sc. Pero Vidan, tajnik
 • prof. dr. sc. Marko Pršić
 • izv. prof. dr. sc. Alen Jugović
 • izv. prof. dr. sc. Nikola Račić

6. Sekcija za međunarodnu suradnju

 • prof. dr. sc. Sanja Steiner, pročelnica
 • prof. dr. sc. Dražen Vikić-Topić, zamjenik
 • doc. dr. sc. Ivan Mišetić, tajnik
 • akademik Josip Božičević
 • akademik Franjo Tomić
 • akademik Slavko Matić
 • prof. dr. sc. Samir Čaušević
 • prof. dr. sc. Elen Twrdy

7. Sekcija za prometnu infrastrukturu i prostorno planiranje

 • prof. dr. sc. Dubravka Bjegović, pročelnica
 • prof. dr. sc. Damir Medak, zamjenik
 • prof. dr. sc. Planko Rožić, tajnik
 • prof. dr. sc. Tatjana Rukavina
 • prof. dr. sc. Vesna Dragčević
 • prof. dr. sc. Stjepan Lakušić
 • prof. dr. sc. Neven Kuspilić
 • prof. dr. sc. Zorislav Sorić
 • izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan
 • dr. sc. Petar Feletar

8. Sekcija za ekologiju u prometu

 • prof. dr. sc. Jasna Golubić, pročelnica
 • prof. dr. sc. Vladimir Koroman, zamjenik
 • prof. dr. sc. Mladen Garašić, tajnik
 • akademik Ivan Cifrić
 • akademik Marin Hraste
 • prof. dr. sc. Olga Carević
 • dr. sc. Srećko Božičević

9. Sekcija za medicinu i sigurnost u prometu

 • prof. dr. sc. Rosanda Mulić, pročelnica
 • prof. dr. sc. Marija Definis Gojanović, zamjenik
 • doc. dr. sc. Sinan Alispahić, tajnik
 • akademik Zvonko Kusić
 • akademik Marko Pećina
 • prof. dr. sc. Darko Ropac
 • prof. dr. sc. Željko Metelko
 • dr. sc. Marko Periša

10. Sekcija za ekonomiku i pravo u prometu

 • prof. dr. sc. Tonći Lazibat, pročelnik
 • prof. dr. sc. Marinko Jurčević, zamjenik
 • izv. prof. dr. sc. Mihaela Bukljaš Skočibušić, tajnica
 • akademik Davorin Rudolf
 • akademik Gordan Družić
 • akademik Zvonimir Baletić
 • prof. dr. sc. Šefkija Čekić
 • prof. dr. sc. Lajoš Žager
 • prof. dr. sc. Božo Skoko
 • prof. dr. sc. Dražen Lalić
 • prof. dr. sc. Slobodan Kaštela
 • doc. dr. sc. Goran Vojković
 • dr. sc. Miroslav Drljača


Znanstveno vijeće za promet ima više od 100 članova izabranih u znanstvena zvanja iz prometa i srodnih znanstvenih disciplina, koji se biraju na četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora

 


novelirano: 18. siječnja 2017.
novelirano: 19. svibnja 2016.
novelirano: 16. prosinca: 14. listopada 2011.
postavljeno: 2. travnja 2009.
urednica: D. Torbica