Znanstveno vijeće za pomorstvo

Predsjednik: akademik Ivo Senjanović


Akademik Ivo Senjanović, predsjednik
Prof. em. dr. sc. Pavao Komadina, podpredsjednik
Prof. em. dr. sc. Vedran Žanić, tajnikOsoba za kontakt: 
akademik Ivo Senjanović
Tel: +385 1 6168-142;  Faks: +385 1 6156-940; E-mail: ivo.senjanovic@fsb.hr

Administracija: Gordana Poletto Ružić, 4895 144 , gpoletto@hazu.hr

 

Znanstveno vijeće za pomorstvo nastavlja rad Znanstvenog savjeta za pomorstvo, koji je formiran na osnivačkoj skupštini održanoj 22. lipnja 1982. godine. Za prvog predsjednika izabran je akademik Vladislav Brajković, poznati stručnjak za pomorsko pravo i admiral počasne Bokeljske mornarice.

Godine 1994. dužnost predsjednika preuzeo je akademik Zlatko Winkler, a 1996. prof. dr. sc. Pavao Komadina. Od 2004. tu dužnost obnaša akademik Ivo Senjanović.

Znanstveno vijeće za pomorstvo djeluje u duhu Akademije kao savjest društva po vitalnim pitanjima za razvoj i opstojnost hrvatskog pomorstva i brodogradnje. Organizira okrugle stolove o aktualnoj pomorskoj problematici u zemlji i inozemstvu, te pozvana predavanja eminentnih svjetskih znanstvenika o razvoju znanosti i tehnologije na području pomorstva i brodogradnje. Na godišnjoj skupštini, uz tekuću problematiku, održavaju se i tematska predavanja. Izlaganja s organiziranih skupova objavljuju se u Biltenu Razreda za tehničke znanosti i u časopisu "Brodogradnja".

Na redovitoj godišnjoj Skupštini Vijeća, održaoj 28. ožujka 2014. akademik Ivo Senjanović reizabran je za predsjednika Znanstvenog vijeća za pomorstvo. Na godišnjoj Skupštini Vijeća održanoj 20. travnja 2016. formirana je nova sekcija Vijeća: Sekcija za hrvatsku pomorsku baštinu

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na temelju prijedloga Razreda za tehničke znanosti pod poslovnom oznakom broj: 09-02/33-2019 od 23. travnja 2019., na svojoj 5. (250.) redovitoj sjednici, održanoj 29. svibnja 2019., donijelo je odluku o imenovanju predsjednika i članova Znanstvenog vijeća za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od 29. svibnja 2019. godine.
 
Članovi Znanstvenoga vijeće za pomorstvo:

 

SEKCIJE ZNANSTVENOG VIJEĆA ZA POMORSTVO

 

Sekcija za morsko brodarstvo

Prof. dr. sc. Damir Zec, pročelnik, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Prof. dr. sc. Toni Bielić, Sveučilište u Zadru
Doc. dr. sc. David Brčić, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Izv. prof. dr. sc. Jelena Čulin, Sveučilište u Zadru
Doc. dr. sc. Darko Glažar, Lučka kapetanija Rijeka
Izv. prof. dr. sc. Vlado Frančić, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Prof. dr. sc. Mirano Hess, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Izv. prof. dr. sc. Renato Ivče, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Doc. dr. sc. Jakov Karmelić, CSM-CGM
Dr. sc. Maksim Klarin, u miru, Pomorska škola Zadar
Prof. dr. sc. Vjekoslav Koljatić, u miru, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Prof. cm. dr. sc. Pavao Komadina, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Prof. dr. sc. Srđo Kos, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Lušić, Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet
Doc. dr. sc. Lovro Maglić, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Mr. sc. Maja Markovčić Kostelac, European Maritime Safetv Agency
Izv. prof. dr. sc. Dani Mohović, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Prof. dr. sc. Robert Mohović, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Doc. dr. sc. Josip Orović, Sveučilište u Zadru
Izv. prof. dr. sc. Igor Rudan, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Prof. dr. sc. Dušan Rudić, u miru, Veleučilište u Rijeci
Doc. dr. sc. Dani Šabalja, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Prof. dr. sc. Ivica Šegulja, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Prof. dr. sc. Duško Vranić, u miru, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Prof. dr. sc. Dinko Zorović, u miru, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Doc. dr. sc. Srđan Žuškić, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

 

Sekcija za morsku brodogradnju

Prof. em .dr. sc. Vedran Žanić, pročelnik, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i
brodogradnje
Izv. prof. dr. sc. Jerolim Andrić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Prof. dr. sc. Vladimir Andročec, u miru, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski Fakultet
Dipl. ing. Goran Begović, u miru, Hrvatski registar brodova
Dr. sc. Igor Belamarić, u miru, Brodogradilište Split
Dipl. ing. Bojan Blagonić, Brodogradilište Uljanik
Dr. sc. Nenad Bobanac, Bob lab d.o.o.
Dipl. ing. Marinko Brgić, Brodogradilište Uljanik d.d.
Dr. sc. Antun Čagalj, u miru, Brodogradilište Split
Dr. sc. Predrag Čudina, Classis d.o.o.
Prof. dr. sc. Roko Dejhalla, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Dipl. ing. Dani Dundara, Brodogradilište Uljanik d.d.
Prof. dr. sc. Hrvoje Jasak, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Dr. sc. Paul Jurišić, Hrvatski registar brodova
Prof. dr. sc. Nikša Fafanđel, u miru, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Dr. sc. Miljenko Ferić, u miru, Centar za vozila Hrvatske
Dipl. ing. Nenad Flesch, Yacht Design d.o.o., Split
Dipl. ing. Goran Gligora, Brodogradilište Uljanik
Prof. dr. sc. Izvor Grubišić, u miru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Doc. dr. sc. Neven Hadžić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Dr. sc. Alan Klanac, Jadrolinija d.d.
Dipl. ing. Tatjana Krilić, Međunarodna pomorska organizacija
Dr. sc. Šime Malenica, Bureau Veritas - Pariz
Prof. dr. sc. Joško Parunov, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Mr. sc. Miloš Pavičević, Brodogradilište Split
Mr. sc. Marta Pedišić Buča, Brodarski institut
Prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Dipl. ing. Siniša Reljić, Navid Consult d.o.o., Rijeka
Dipl. ing. Andrija Rogulj, Hrvatski registar brodova
Dipl. ing. Gvozden Rukavina, u miru, Brodogradilište 3. Maj
Prof. dr. sc. Velimir Salamon, u miru, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet
Prof. em. dr. sc. Ivo Senjanović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Dipl. ing. Vilim Simone, u miru, Brodogradilište 3. maj
Izv. prof. dr.sc. Vedran Slapničar, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Prof. dr. sc. Jurica Sorić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Dipl. ing. Dino Sponza, Brodogradilište Uljanik
Dipl. ing. Ariš Večerina, Brodosplit, Split
Doc. dr. sc. Nikola Vladimir, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Prof. dr. sc. Nenad Vulić, Sveučilište u Splitu, Pomorski Fakultet

 

Sekcija za morske luke

Prof. dr. sc. Čedomir Dundović, pročelnik, u mirovini, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Prof. dr. sc. Hrvoje Baričević, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Prof. dr. sc. Dragan Čišić, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Doc. dr. sc. Borna Debelić, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Izv. prof. dr. sc. Neven Grubišić, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Prof. dr. sc. Svjetlana Hess, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Izv. prof. dr. sc. Bojan Hlača, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Prof. dr. sc. Alen Jugović, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Prof. dr. sc. Josip Kirinčić (zaslužni član), u mirovini, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Prof. dr. sc. Blanka Kesić, u mirovini, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Izv. prof. dr. sc. Ines Kolanović, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Izv.  prof.  dr.  sc.  Mirjana Kovačić,  Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske
županije, Rijeka
Kap. d.pl. Branko Kundih, dipl.iur., Kundih savjetovanja, Rijeka
Doc. dr. sc. Livia Maglić, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Prof. dr. sc. Ivan Miloš, u mirovini, Akademija tehničkih znanosti, Zagreb
Izv. prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Prof. dr. sc. Tanja Poletan Jugović, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Doc. dr. sc. Siniša Vilke, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Prof. dr. sc. Zdenka Zenzerović, u mirovini, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

 

Sekcija za morsku tehnologiju

Prof. em. dr. sc. Julijan Dobrinić, pročelnik, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Doc. dr. sc. Ivica Ančić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Doc. dr. sc. Jasminka Bonato, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Prof. em. dr. sc. Josip Brnić, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Doc. dr. sc. Aleksandar Cuculić, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Prof. dr. sc. Bruno Čalić, u miru, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Prof. dr. sc. Većeslav Čorić, u miru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Doc. dr. sc. Ivan Ćatipović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Doc. dr. sc. Jasmin Ćelić, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Prof. em. dr. sc. Božena Ćosović, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
Prof. dr. sc. Jakov Dulčić, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
Prof. dr. sc. Bernard Franković, Sveučilište Juraj Dobri la u Puli, Odjel za tehničke studije
Prof. dr. sc. Ivan Jardas, u miru, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
Prof. dr. sc. Ivan Juraga, u miru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Doc. dr. sc. Igor Kegalj, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
Prof. dr.  sc.  Branko Klarin,  Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i
brodogradnje
Prof. dr. sc. Goran Knievald, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
Prof. dr. sc. Vladimir Koroman, Politehnika Pula, Visoka tehničko-poslovna škola s p.j.
Prof. dr. sc. Zoran Kožuh, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Dr. sc. Ljiljana Krstulović, Zavod za istraživanje korozije i desalinizaciju HAZU, Dubrovnik
Prof.  dr.  sc.  Biserka Kulušić,  Zavod za istraživanje korozije i  desalinizaciju HAZU,
Dubrovnik
Prof. dr. sc. Tarzan Legović, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
Prof. dr. sc. Damir Markučić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Prof. dr. sc. Vladimir Medica, u miru, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Dipl. ing. Nikola Mendrila, INGEMAR, predstavnik u Rijeci
Prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Izv. prof. dr. sc. Bosiljka Mustać, Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i
akvakulturu
Antonieta Požar-Domac, red. prof. u mirovini
Prof. dr. sc. Igor Rožančić, u miru, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Izv. prof. dr. sc. Lidija Runko Luttenberger, Sveučilište u Rijeci, Odsjek za politehniku
Dr.  sc.  Dubravko   Sambrailo,  Zavod  za  istraživanje  korozije  i  desalinizaciju  HAZU,
Dubrovnik
Prof. dr. sc. Gorenka Sinovčić, Institut za oceanografiju i ribarstvo Split
Izv. prof. dr. sc. Luka Traven, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
Dipl. ing. Aris Večerina, Brodosplit, Split
Prof. dr. sc. Zoran Vukić, u miru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
Prof. dr. sc. Albert Zamarin, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

 

Sekcija za hrvatsku pomorsku baštinu

Prof. dr. sc. Robert Mohović, pročelnik, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Prof. dr. sc. Roko Dejhalla, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Prof. em. dr. sc. Julijan Dobrinić, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Prof. dr. sc. Izvor Grubišić, u miru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Doc. dr. sc. Jakov Karmelić, Pomorska agencija CMA-CGM
Izv. prof. dr. sc. Dani Mohović, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Doc. dr. sc. Irena Radić - Rossi, Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju
Izv. prof. dr. sc. Vedran Slapničar, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Doc. dr. sc. Siniša Vilke, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Prof. dr. sc. Dinko Zorović, u miru, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
Doc. dr. sc. Tea Perinčić, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka
Dr. sc. Velimir Salamon, u miru, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje i
Grafički fakultet