Znanstveno vijeće za obrazovanje i školstvo 

 

Glavna tajnica Znanstvenoga vijeća: Antonia Sikavica Joler, e-mail: a.sikavica@gmail.com

Tajnica - Snježana Ivčić: 385 (01) 48 95 172
e-mail: zvos@hazu.hr

Konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 16. veljače 2016.

 

Svi članovi Znanstvenoga vijeća.

 

Redoviti članovi Vijeća:

 1. akad. Vladimir Bermanec, zamjenik predsjednika, e-mail: vberman@public.carnet.hr
 2. akad. Igor Anić
 3. akad. Dubravko Jelčić
 4. akad. Mislav Ježić
 5. akad. Ivica Kostović
 6. akad. Ranko Matasović 
 7. akad. Vladimir Paar
 8. akad. Stanko Popović
 9. akad. Tomislav Raukar
 10. prof. dr. sc. Nevio Šetić, drugi potpredsjednik, e-mail: nsetic@yahoo.com

 


Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na temelju prijedloga Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti pod poslovnom oznakom broj: 02-02/48-2019 od 17. rujna 2019., na svojoj 7. (252.) redovitoj sjednici, održanoj 25. rujna 2019., donijelo je odluku o imenovanju novih članova suradnika Znanstvenog vijeća za obrazovanje i školstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u sljedećem sastavu: 

 1. Akademik Tomislav Cvitaš, Prirodoslovno-matematički fakultet (Kemijski odsjek)
 2. Draženka Čutura, prof. hrvatskoga jezika, Gimnazija Sesvete
 3. Melita Jesih Matić, prof. povijesti, Ženska opća gimnazija Sestara milosrdnica
 4. Matej Petranović, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava RH (načelnik Službe za obrazovanje)
 5. dr. se. Ante Birin, Hrvatski institut zapovijest
 6. Dario Budimir, prof. hrvatskoga jezika, Klasična gimnazija
 7.  doc. dr. sc. Lana Ciboci, Visoka škola za komunikacijski menadžment Edwarda Bernaysa (prodekanica za znanost i upravljanje kvalitetom)
 8. prof. dr. se. Igor Kanižaj, Fakultet političkih znanosti (Odsjek za novinarstvo i medijsku produkciju)
 9. Jasna Košćak, prof. hrvatskoga jezika, XVI. gimnazija
 10. prof. dr. se. Danijel Labaš, Hrvatski studiji (Odsjek za komunikologiju)
 11. prof. dr. se. Krunoslav Matešić, Filozofski fakultet (Odsjek za psihologiju)
 
Članovi suradnici Znanstvenog vijeća za obrazovanje i školstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti imenuju se na mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od 25. rujna 2019. godine.
 

 
SEKCIJE VIJEĆA:
 
1. Sekcija za hrvatski jezik 

Pročelnici: prof. dr. sc. Tamara Gazdić-Alerić, akademik Mislav Ježić  
Zamjenici pročelnika: prof. dr. sc. Marko Alerić, Antonia Sikavica Joler, prof. 
 
2. Sekcija za identifikaciju i stvaranje optimalnoga modela obrazovanja 

Pročelnik: prof. dr. sc. Josip Burušić  
Zamjenik pročelnika: mr. sc. Tomislav Gojmerac, dr. med.  

3. Sekcija za komunikacijsku i pravnu djelatnost 
Pročelnik: akademik Vladimir Bermanec  
Zamjenik pročelnika: mr. sc. Petar Marija Radelj 

4. Sekcija za nastavu prirodoslovlja i matematiku  
Pročelnik: akademik Stanko Popović (spopovic@phy.hr)  
Zamjenici pročelnika: akademik Svetozar Musić, akademik Dario Vretenar, prof. dr. sc. Boris Širola, Petar Mladinić, prof. 
 
5. Sekcija za nastavu humanističkih i društvenih predmeta i umjetnost 
Pročelnica: prof. dr. sc. Renata Marinković 
Zamjenici pročelnika: doc. dr. sc. Vesna Budinski, dr. sc. Mario Jareb  
        
6. Sekcija za tehniku  
Pročelnik: prof. emer. Igor Čatić  
Zamjenik pročelnika: prof. dr. sc. Bojan Jerbić 
 
7. Sekcija za prijedloge za promjenu nastavnoga plana u školama  
Pročelnik: prof. dr. sc. Ivan Prskalo 
Zamjenici pročelnika: dr. sc. Tihomir Engelsfeld, Dalibor Joler, prof.  
 
8. Sekcija za jedinstveno opće nazivlje kurikulne reforme 
Pročelnik: prof. dr. sc. Ante Bežen  
Zamjenice pročelnika: prof. dr. sc. Bernardina Petrović, dr. sc. Sanja Bilač 
 
9. Sekcija za odgoj 
Pročelnica: dr. sc. Sanja Bilač  
Zamjenik pročelnice: mr. sc. Ivica Đaković  
 
10. Sekcija za strukovno obrazovanje  
Pročelnik: Božo Pavičin 
Zamjenici pročelnika: Snježana Erdeljac, Matej Petranović 
 
11. Sekcija za izradu uputnika / kurikula  
Pročelnik: akademik Stanko Popović  
Zamjenica pročelnika: prof. dr. sc. Sanda Ham 
 

 
ČLANOVI IZVRŠNOGA ODBORA
Znanstvenog vijeća za obrazovanje i školstvo HAZU-a 
 
 
 • Zamjenici predsjednika Vijeća:  

akademik Vladimir Bermanec i prof. dr. sc. Nevio Šetić  

 • Tajnica Vijeća: Antonia Sikavica Joler, prof. 
 
  Pročelnici sekcija:  
 1. akademik Mislav Ježić i prof. dr. sc. Tamara Gazdić-Alerić  
 2. prof. dr. sc. Josip Burušić  
 3. akademik Vladimir Bermanec 
 4. akademik Stanko Popović  
 5. prof. dr. sc. Renata Marinković 
 6.  prof. emer. Igor Čatić  
 7. prof. dr. sc. Ivan Prskalo  
 8. prof. dr. sc. Ante Bežen  
 9. dr. sc. Sanja Bilač  
 10. Božo Pavičin  
 11. akademik Stanko Popović 
 
  Predstavnici članova suradnika Vijeća: 

Stela Čuturić, akad. slikarica  
prof. emer. Miroslav Furić  
Matija Grgat, prof.  
dr. sc. Tihomir Rajčić  
Danijel Vrbanc, dipl. inž.  
 
 
 
 
 

Publikacije o obrazovanju:

Crvena knjigahttp://hpkz-napredak.hr/wp-content/uploads/sites/387/2017/07/Prilozi-za-raspravu-o-obrazovnoj-i-kurikularnoj-reformi-Crvena-knjiga_kb.pdf 

Izlaganje: https://narod.hr/kolumne-i-komentari/clanica-znanstvenoga-vijeca-obrazovanje-skolstvo-hazu-zasto-se-pisci-novoga-uputnika-hrvatskoga-jezika-srame-njegova-imena  

Plava knjigahttp://hpkz-napredak.hr/wp-content/uploads/sites/387/2017/07/Plava-knjiga_knjizni-blok.pdf  

Bijela knjigahttp://hpkz-napredak.hr/wp-content/uploads/sites/387/2017/07/Bijela-knjiga-3.pdf  


Prikazi o radu Znanstvenoga vijeća:

https://drive.google.com/file/d/1AV4iKZUx0sQeE3AD-vCV25snoJVItCue/view  

https://drive.google.com/file/d/0B2Yvpw-OKhI9TlREc3FFUE1XY0k/view

 

 

STAJALIŠTE PREDSJEDNIŠTVA HAZU 

O IZRADI PRIJEDLOGA CJELOVITE KURIKULARNE REFORME

Hrvatsko školstvo u funkciji razvoja gospodarstva i društva - doprinos kurikulnim promjenama
Vladimir Paar, Nevio Šetić (urednici), Hrvatski pedagoško-književni zbor, Zagreb (2015) 353 str. ISBN 978-953-6134-82-3.

Prilozi za raspravu o obrazovnoj i kurikulnoj reformi - kritike i vizije
Vladimir Paar, Nevio Šetić (urednici), Hrvatski pedagoško-književni zbor, Zagreb, 2017 ISBN 978-953-6134-71-7

Recenzije članova Znanstvenoga vijeća za obrazovanje i školstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti ("Crvena knjiga" - treći dio trilogije) - naslovnica


RADNE SKUPINE HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI ZA RECENZIJU PRIJEDLOGE NACIONALNIH DOKUMENATA NASTAVNIH PREDMETA POVIJEST I HRVATSKI JEZIK 

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti dobila je tijekom studenog i prosinca 2017. od Ministarstva znanosti i obrazovanja na recenziju prijedloge nacionalnih dokumenata nastavnih predmeta Povijest i Hrvatski jezik.

Članovi radnih skupina