Znanstveno vijeće za naftu i plinKontakt: akademik Mirko Zelić, tel: 4653 294, e-mail

Znanstveno vijeće za naftu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti osnovano je 14. ožujka 1969. godine. Najstarije je i najbrojnije Znanstveno vijeće Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Članovi Znanstvenog vijeća za naftu i plin aktivno sudjeluju u aktivnostima vezanim uz naftu, plin, preradu nafte, primjenu njezinih derivata, kao i primjenu plina u energetske i petrokemijske svrhe. 
Zaključkom Skupštine Hrvatske akademije od 20. prosinca 2011. naziv Znanstveno vijeće za naftu Hrvatske akademije promijenjen je u Znanstveno vijeće za naftu i plin Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Znanstveno vijeće za naftu i plin bavi se sljedećim područjima rada: 
 
 1. istraživanjem ugljikovodika i geotermalnih voda;
 2. pridobivanjem, sabiranjem i transportom ugljikovodika;
 3. proizvodnjom i uporabom geotermijske energije;
 4. prijevozom i uskladištavanjem nafte, prirodnog plina i naftnih derivata;
 5. naftom i prirodnim plinom u energetici te njihovo ekonomsko, političko i društveno znčenje;
 6. petrokemijom;
 7. naftom i plinom u dugoročnoj energetskoj bilanci Republike Hrvatske.
Okuplja više od 350 članova vrhunskih znanstvenika i stručnjaka koji djeluju u raznim znanstvenim i gospodarskim institucijama.

Rad Vijeća podijeljen je u 5 sekcija: 
Sekcija za geologiju, geofiziku i geokemiju
Bavi se metodama i tehnologijama geoloških, geofizičkih i geokemijskih istraživanja i integriranja njihovih rezultata radi pronalaženja nafte i plina koji se profitabilno mogu proizvesti. Tom cilju bitno pridonose i utvrđivanje postanka, identificiranja putova migracije i mjesta akumulacije, procjenjivanje istraživačkih projekata radi poboljšanja uspješnosti otkrivanja naftnih i plinskih ležišta te utvrđivanja zaliha nafte i plina u njihovim ležištima. 

Sekcija za naftno rudarstvo
Bavi se praćenjem stanja bilančnih i pridobivenih zaliha nafte, plina i geotermalnih voda, dinamike iskorištavanja ležišta, metoda i tehnologija proizvodnje nafte, plina i geotermalnih voda, suvremenim laboratorijskim istraživanja i primjenom metode povećanja iscrpka nafte, plina i geotermalne vode, podzemnim skladištenjem plina, tehnologijom izgradnje, opremanje, ispitivanje i privođenje proizvodnji bušotina, tehnologijom sustava za proizvodnju, sabiranje, transport i skladištenje nafte, plina i geotermalne vode, zaštita okoliša u naftnom rudarstvu. 

Sekcija za preradu nafte
Bavi se vrednovanjem nafte, kvalitete i normizacije naftnih proizvoda, istraživanjem optimuma u preradi nafte s postojećim tehnologijama, izborom optimalnih lokacija, tehnologijom i kapacitetom postrojenja za preradu nafte, primjenskim istraživanjem naftnih proizvoda, nafte i naftnih proizvodi u energetici, zaštitom okoliša u preradi nafte i primjenom naftnih proizvoda. 
Sekcija za petrokemiju
Bavi se analizom postojećeg stanja u pogledu tehničko-tehnoloških uvjeta, sirovinskim izvorima i tržištima, utvrđivanjem strateških načela razvoja s obzirom na specifična obilježja petrokemijske industrije te novim političkim i tržišnim okolnostima, definiranjem razvojno-istraživačkih programa za razvitak proizvoda i tehnologija na načelu racionalnoga iskorištavanja sirovinskih resursa i na temelju rezultata vlastitih istraživanja. 

Sekcija za ekonomiku naftnog gospodarstva
Bavi se ekonomikom nafte, plinskom i petrokemijskom privredom (istraživanjem nafte i plina, proizvodnjom nafte, plina, derivata i petrokemikalija, logistički sustavima nafte, plina, derivata i petrokemikalija, potrošnjom nafte, plina, derivata i petrokemikalija), naftom i plinom u energetici; naftom i plinom i petrokemikalijom u ukupnoj privredi, društvenim značajem nafte, plina, derivata i petrokemikalija; političkim značajem nafte, plina, derivata i petrokemikalija; upravljanjem naftnim poduzećima; oblicima vlasništva u naftnim poduzećima i dr.

UREDNIČKI ODBOR I IZDAVAČKA DJELATNOST 

Izdavačka djelatnost Znanstvenog vijeća Hrvatske akademije ima značaj, obzirom na njezino javno djelovanje, koje se očituje kroz prezentaciju pisanoga i kontinuiranoga objavljivanja rezultata iz domene znanstvenih i stručnih aktivnosti Vijeća. Za realizaciju tih zadataka Statutom je predviđen Urednički odbor. Njegove neposredne aktivnosti usmjerene su na stvaranje čvrste baze u interakciji znanosti i gospodarstva s težnjom na informiranosti gotovo svih zainteresiranih, a posebice njezinih članica i sekcija u interdisciplinarnoj suradnji. Ovako nastala organizacijska forma pokazala se osobito prikladnom u razmjeni znanstvenoistraživačkih iskustava sa znanstvenicima, ekspertima i stručnjacima različitih specijalnosti u domaćim, ali i svjetskim razmjerima. 
Obzirom na to, u pismohrani HAZU i brojnim drugim bibliotekama i bazama podataka, u posljednjih četrdeset godina, ostalo je dokumentirano bezbroj pisanoga materijala s kongresa i simpozija, znanstvenih radova članova pojedinih sekcija, objavljenih knjiga, monografija,  zbornika, časopisa i drugih raznovrsnih publikacija.
Godine 1992. sklopljen Ugovor o suizdavanju časopisa između Hrvatskog nacionalnog komiteta svjetskih kongresa za naftu i Znanstvenog vijeća za naftu. Ovim činom dugogodišnja suradnja naše institucije i našega znanstveno-stručnog glasila podignuta je na još višu razinu, pa tako svaki broj časopisa "Nafta" od tada na ovitku nosi znak odnosno logo HAZU. 

Od značajnih aktivnosti članova Znanstvenog vijeća za naftu mogu se navesti i organizacije i sudjelovanja u:
 • više od 60 znanstvenih i stručnih skupova;
 • 23 međunarodna znanstvena susreta stručnjaka za plin u Opatiji;
 • 27 održanih Ljetnih škola naftnog rudarstva u Dubrovniku u okviru Interuniverzitetskog  centra;
 • više desetaka okruglih stolova;
 • veliki broj stručnih i znanstvenih radova te brojnih fundametalnih stručnih knjiga, priručnika i drugih publikacija.
Temeljem navedenoga proizlazi da je Znanstveno vijeće za naftu i plin opravdalo svoje djelovanje na hrvatsko gospodarstvo kao i svoj prepoznatljiv utjecaj u kreiranju visokoškolske nastave Sveučilišta u Zagrebu. Međutim za naredno razdoblje do svoje 50. godišnjice nužno je proaktivno djelovanje našega Vijeća na ukupne tokove u razvoju gospodarstva Republike Hrvatske.

 

 

 


postavljeno: 9. ožujka 2011.
novelirano: 17. siječnja 2012.
urednica: D. Torbica

 
 

 

Članovi Izvršnog odbora (2016. - 2020.)
Znanstvenog vijeća za naftu i plin

Članovi Izvršnog odbora (2012. - 2016.)
Znanstvenog vijeća za naftu i plin


 

Izvješće o radu Znanstvenog vijeća za naftu i plin za 2016. godinu

 


 

Događaji u organizaciji Znanstvenog  vijeća za naftu i plin

Događaji u 2012. godini

Događaji u 2013. godini

 

 

 


novelirano: 5. siječnja 2017.
novelirano: 29. 11. 2013.
postavljeno:  9. ožujka 2011.
urednica:      D. Torbica