Znanstveno vijeće za mir i ljudska prava

Predsjednik: akademik Davorin Rudolf


Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na svojoj 6. (224.) redovitoj sjednici, održanoj 29. lipnja 2016., uz prethodnu suglasnost Razreda za društvene znanosti od 13. lipnja 2016. odlučilo je da se u Znanstveno vijeće za mir i ljudska prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, s mandatom od 4 godine, počevši od 29. lipnja 2016.,  imenuju:

 • akademik Davorin Rudolf, za predsjednika Vijeća,
 • akademik Vlatko Silobrčić, za potpredsjednika Vijeća,

te za članove Znanstvenog vijeća:

 • akademik Ivan CIFRIĆ (†)
 • akademik Gordan DRUŽIĆ
 • akademik Nenad CAMBI
 • akademik Zvonko POSAVEC
 • akademik Vlatko SILOBRČIĆ
 • akademik Nikša STANČIĆ
 • akademik Marko ŠARIĆ (†)
 • akademik Ivo ŠLAUS
 • akademik Dubravko JELČIĆ
 • akademik Petar STRČIĆ (†)
 • dr. sc. Mato ARLOVIĆ
 • prof. dr. sc. Vesna BARIĆ – PUNDA
 • prof. dr. sc. Olga CAREVIĆ
 • prof. emeritus u miru Vladimir ĐURO DEGAN
 • prim. Josip JELIĆ, dr. med.
 • mons. dr. sc. Juraj KOLARIĆ
 • prof. dr. sc. Davorin LAPAŠ
 • prof. dr. sc. Gordana CERJAN LETICA
 • mr. sc. Zdravko MRŠIĆ
 • prof. dr. sc. Mira LULIĆ
 • dr. sc. Zoran PIČULJAN
 • dr. sc. Furio RADIN
 • Domagoj HAJDUKOVIĆ, univ. spec. st. eur.
 • izv. prof. dr. sc. Sanja BARIĆ
 • mr. sc. Branko SOČANAC
 • g. Veljko KAJTAZI
 • prof. dr. sc. Zdravko TOMAC
 • prof. dr. sc. Dražen VIKIĆ-TOPIĆ
 • prof. dr. sc. Miroslav TUĐMAN
 • gđa. Bahrija SEJFIĆ
 • g. Ivan Zvonimir ČIČAK 
 • dr. sc. Ivica Pavić

Akademik Davorin Rudolf imenovan je odlukom Predsjedništva HAZU predsjednikom Znanstvenoga vijeća za mir i ljudska prava u novom mandatnom razdoblju od četiri gosine počevši od 27. ožujka 2019.

 

 

Tajnik Koordinacijskoga odbora i Znanstvenoga vijeća: savj. Dobriša Skok, mag. iur., 
HAZU, Zrinski trg 11, 
4895-165, 
e-mail: dobskok@yahoo.com ili stross@hazu.hr