Znanstveno vijeće za energetikuZamjenik predsjednika: prof. dr. sc. Igor Dekanić
Tajnik: dr. sc. Mladen Zeljko
Osoba za kontakt: dr. sc. Mladen Zeljko, 091 / 11 44 999, mzeljko@eihp.hr 

Nakon dobivenih suglasnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 21. siječnja 1993. godine osnovan je Znanstveni savjet za energetiku. Za predsjednika Savjeta izabran je prof. dr. sc. Božo Udovičić.
Potreba za osnivanjem Savjeta pojavila se zbog važnosti proizvodnje energije zahvaljujući kojoj se ona stavlja u istu grupu bitnih djelatnosti kao što su proizvodnja hrane i sirovina te osiguranje potrebne količine vode, odnosno zaostajanje u tim oblicima proizvodnje dovodi do ograničenja sveukupnog ekonomskog razvoja neke zemlje.
Shodno tomu, problemi razvoja energetike ne mogu se promatrati ni proučavati izvan konteksta razvoja ukupnog društveno-ekonomskog sustava određene zemlje, pa čak i šire od toga – izvan konteksta razvoja međunarodnih političkih i ekonomskih odnosa. Stalna prisutnost različitih, u nekim elementima suprotnih, interesa (ugljen, nafta, plin, električna energija, regionalni, politički i socijalni interesi itd.), koji se neprestano isprepliću kroz razvoj energetike, to svakako najbolje potvrđuju. Stoga razvojni ciljevi energetike ne mogu biti autonomni, nego moraju te svoje ciljeve crpiti iz razvojnih ciljeva ukupne ekonomske politike.
Strategija razvoja energetike predstavlja predviđanje zastupljenosti pojedinih izvora energije za neko područje i za određeno vrijeme. Riječ je dakle o strukturi potrošnje energije koju, od današnje ostvarene, treba promjenama dovesti do željene strukture tijekom određenog vremena. Promjene su moguće, ali su spore i (osobito) skupe. Uz to, potrebno je svakako uvažavati sve oštrije zahtjeve glede zaštite okoline. Zadatak se prema tome svodi na osiguranje potrebne energije koju traži razvoj društvene zajednice u kompromisu između ekonomije i ekologije.
Na izbornoj skupštini Znanstvenog vijeća za energetiku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održanoj 14. svibnja 2008. godina izabrano je sljedeće rukovodstvo Vijeća: predsjednik akademik Božo Udovičić, zamjenik predsjednika prof. dr. sc. Igor Dekanić i tajnik dr. sc. Mladen Zeljko.
Članovi su Izvršnog odbora: prof. dr. sc. Bernard Franković, doc. dr. sc. Damir Šljivac, dr. sc. Zdenko Šimić, doc. dr. sc. Elis Sutlović, mr. sc. Goran Slipac, dr. sc. Vladimir Jelavić, dr. sc. Goran Majstrović, dr. sc. Mićo Klepo, dr. sc. Daria Karasalihović, mr. sc. Dalibor Pudić, mr. sc. Vanja Jelinić i dipl. ing. Adriana Petrović.


postavljeno: 01. rujna 2009.