Znanstveno vijeće za daljinska istraživanja

Predsjednik: akademik Igor VlahovićZamjenici predsjednika:

 • dr. sc. Nataša Strelec Mahović
 • dr. sc. Ivan Balenović

Tajnik:  doc. dr. sc. Luka Valožić,  zamjenik tajnika dr. sc. Iva Dasović

Administracija: Tihana Pavičić Mlinar 4895 171 , e-mail: tihana@hazu.hr

 

Znanstveno vijeće za daljinska istraživanja osnovano je u veljači 1979. Zadatak je Vijeća poticanje, unapređivanje, koordiniranje, pomaganje i organiziranje znanstvenih i stručnih istraživanja Zemlje s pomoću metoda daljinskih istraživanja. Ta istraživačka djelatnost obuhvaća ova znanstvena područja: arheologiju i povijesno naslijeđe, geodeziju, geofiziku, geografiju, geologiju, hidrologiju, meteorologiju, hidrotehniku, inženjersko projektiranje, oceanografiju, pedologiju, poljoprivredu, prirodne i izazvane katastrofe i krizne situacije te prostorno planiranje, šumarstvo i zaštitu okoliša.

Članice su Znanstvenog vijeća organizacije i znanstvene ustanove koje imaju svoje predstavnike u Izvršnom odboru. Danas Vijeće ima 21 članicu.


Sekcije:
 1. Sekcija za snimanje, opću interpretaciju i GIS: pročelnik dr. sc. Dubravko Gajski
 2. Sekcija za geologiju i geofiziku: pročelnik dr. sc. Laszlo Podolszki
 3. Sekcija za vegetaciju, poljoprivredu i šumarstvo: pročelnik dr. sc. Ante Seletković
 4. Sekcija za oceanografiju: pročelnica dr. sc. Mira Morović
 5. Sekcija za hidrometeorologiju: pročelnica dr. sc. Petra Mikuš Jurković
 6. Sekcija za zaštitu okoliša i prostorno planiranje : pročelnik dr. sc. Ivan Landek 
 7. Sekcija za arheologiju i povijesno nasljeđe: pročelnik dr. sc. Bartul ŠiljegČlanice Vijeća:

 1. AGRONOMSKI FAKULTET, Svetošimunska 25, Zagreb
 2. ARHITEKTONSKI FAKULTET, Kačićeva 26, Zagreb
 3. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, Gruška 20, Zagreb
 4. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Nehajska 5, Zagreb
 5. DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Grič 3, Zagreb
 6. DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU, Ilica 3, Zagreb, Zagreb
 7. FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA, Unska 3, Zagreb
 8. GEODEZIJA ŠIBENIK d.o.o., Kralja Zvonimira 16, 22000 Šibenik
 9. GEODETSKI FAKULTET, Kačićeva 26, Zagreb
 10. GEOFIZIČKI ODSJEK PMF-a, Horvatovac 95, Zagreb
 11. GEOGRAFSKI ODSJEK PMF-a, Marulićev trg 19/I
 12. GEOLOŠKI ODSJEK PMF-a, Horvatovac 102 a, Zagreb
 13. HRVATSKE VODE, Zavod za vodno gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb
 14. HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT, Sachsova 2, Zagreb
 15. HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT, Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko
 16. INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU, Gajeva 32, Zagreb
 17. INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO, Šetalište Ivana Meštrovića 63, 21001 Split
 18. OIKON d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju, Vlade Prekrata 20, Zagreb
 19. RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, Pierottijeva 6, Zagreb
 20. ŠUMARSKI FAKULTET, Svetošimunska 25, Zagreb
 21. URBANISTIČKI INSTITUT HRVATSKE, Frane Petrića 4, Zagreb