Znanstveno vijeće za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora

Predsjednik: akademik Branko Kincl


Administracija: Zrinka Muhek, 01/ 4895 169, e-mail: zmuhek@hazu.hr

 

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na temelju prijedloga Razreda za likovne umjetnosti pod poslovnom oznakom broj: 07-02/65-2019 od 23. rujna 2019., na svojoj 7. (252.) redovitoj sjednici, održanoj 25. rujna 2019., donijelo je odluku o izmjeni naziva Znanstvenog vijeća za graditeljstvo, obnovu i razvoj HAZU u novi naziv Znanstveno vijeće za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora HAZU.

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti donijelo je i odluku o imenovanju predsjednika i članova Znanstvenog vijeća za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u sljedećem sastavu:

akademik BRANKO KINCL, PREDSJEDNIK

ČLANOVI ZNANSTVENOG VIJEĆA


1.  prof. dr. sc. ANĐELKO AKRAP, član suradnik HAZU - Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2.  akademik FERDO BAŠIĆ
3.  akademik NIKOLA BAŠIĆ
4.  dr. sc. JOSIP BELAMARIĆ - Institut za povijest umjetnosti Split
5.  prof. dr. sc. GOJKO BEŽOVAN - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
6.  BOJAN BILIĆ, d.i.a. - Plan 21 d.o.o. Rijeka
7.  doc. dr. sc. BORKA BOBOVEC - Hrvatski muzej arhitekture HAZU
8.  akademik JOSIP BOŽIČEVIĆ
9.  akademkinja VIDA DEMARIN
10. dr. art NENAD FABIJANIĆ, član suradnik HAZU - Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
11. akademik IGOR FISKOVIĆ
12. prof. dr. se. TIHOMIR JUKIĆ - Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
13. dr. sc. ZLATKO KARAČ - Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
14. akademik ZLATKO KESER
15. NENO KEZIĆ, d.i.a. - Arhipolis arhitekti
16. NIVES KOZULIĆ, d.i.a. - Zadarsko društvo arhitekata
17. akademik DINKO KOVAČIĆ
18. IVAN LJUBIĆ, d.i.a. - Komora hrvatskih arhitekata
19. prof. dr. se. ZVONKO MAKOVIĆ, član suradnik HAZU - profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u mirovini
20. akademik TONKO MAROEVIĆ
21. akademik VLADIMIR MARKOVIĆ
22. akademik SLAVKO MATIĆ
23. akademik ANDRIJA MUTNJAKOVIĆ
24. akademik MLADEN OBAD ŠĆITAROCI
25. prof. VINKO PENEZIĆ, d.i.a., član suradnik HAZU - Penezić & Rogina arhitekti
26. prof. dr. sc. IVAN ROGIĆ - Institut Ivo Pilar
27. KREŠIMIR ROGINA, d.i.a., član suradnik HAZU - Penezić & Rogina arhitekti
28. akademik DAVORIN RUDOLF
29. prof. dr. sc. SANJA STEINER, članica suradnica HAZU - Zavod za promet HAZU
30. akademik FRANJO TOMIĆ
31. dr. sc. MARUŠKA VIZEK - Ekonomski institut Zagreb
32. akademik MIRKO ZELIĆ
33. doc. dr. sc. MLADEN ZELJKO - Energetski institut Hrvoje Požar
34. doc. dr. sc. ALEN ŽUNIĆ - Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Članovi Znanstvenog vijeća za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti imenuju se na rnandatno razdoblje od četiri godine, počevši od 25. rujna 2019. godine.