Znanstveno vijeće za ekonomska istraživanja i hrvatsko gospodarstvo

Predsjednik: akademik Zvonimir Baletić


Tajnik: akademik Gordan Družić
 

Osoba za kontakt: Snježana Vujatović, tel. 4895-102, fax: 4895-140, e-mail: ekonistr@hazu.hr

 
Osnovni djelokrug rada Vijeća obuhvaća: temeljna teorijska istraživanja i njihovu primjenu, makroekonomske analize, pitanja gospodarskoga, tehnološkoga i demografskoga razvoja, financijski položaj osnovnih privrednih subjekata, ekonomsku povijest te istraživanja o uvjetima, strukturi i strategiji razvitka hrvatskoga gospodarstva.
Popis članova Znanstvenog vijeća:
  1. akademik Zvonimir Baletić
  2. dr. sc. Gordan Družić
  3. prof. dr. Ivo Družić
  4. dr. sc. Guste Santini
  5. prof. dr. Soumitra Sharma
  6. prof. dr. Dragomir Vojnić
  7. prof. dr. Boris Vukonić
  8. akademkinja Alica Wertheimer Baletić
  9. dr. sc. Stjepan Zdunić