Znanstveno vijeće za ekonomska istraživanja i hrvatsko gospodarstvo

Predsjednik: akademik Zvonimir Baletić


Tajnik: akademik Gordan Družić
 

Osoba za kontakt: Snježana Vujatović, tel. 4895-102, fax: 4895-140, e-mail: ekonistr@hazu.hr

Osnovni djelokrug rada Odsjeka obuhvaća: temeljna teorijska istraživanja i njihovu primjenu, makroekonomske analize, pitanja gospodarskoga, tehnološkoga i demografskoga razvoja, financijski položaj osnovnih privrednih subjekata, ekonomsku povijest te istraživanja o uvjetima, strukturi i strategiji razvitka hrvatskoga gospodarstva.
Popis članova Znanstvenog vijeća:
 1. akademik Zvonimir Baletić
 2. dr. sc. Gordan Družić
 3. prof. dr. Ivo Družić
 4. prof. dr. Božidar Jelčić (†)
 5. dr. sc. Guste Santini
 6. akademik Vladimir Stipetić (†) 
 7. prof. dr. Soumitra Sharma
 8. prof. dr. Dragomir Vojnić
 9. prof. dr. Boris Vukonić
 10. akademkinja Alica Wertheimer Baletić
 11. dr. sc. Stjepan Zdunić
 12. prof. dr. Ivo Sever (†)