Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava

Predsjednik Znanstvenog vijeća: akademik Jakša Barbić


Ciklus okruglih stolova o Europskoj uniji i europskom pravu u povodu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 

U povodu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u prvoj polovici 2020., Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava organizirat će tijekom 2020. i u 2021. u palači HAZU deset okruglih stolova o Europskoj uniji i europskom pravu. 

Termini okruglih stolova:

  • 28. siječnja 2020., tema: Pravo i politika Europske unije – stara pitanja novi odgovori 
  • 25. veljače 2020., tema: Službe od općeg interesa u pravu i politici Europske unije i njihov utjecaj na Republiku Hrvatsku 
  • 24. ožujka 2020., tema: Zaštita investicija u Europskoj uniji ODGOĐENO
  • 21. travnja 2020., tema: Reforma autorskih prava u Europskoj uniji ODGOĐENO
  • 19. svibnja 2020., tema: Prilozi raspravi o daljnjem razvoju kaznenog prava Europske unije ODGOĐENO
  • 15. lipnja 2020., tema: Pravna zaštita pojedinca na jedinstvenom digitalnom tržištu Europske unije ODGOĐENO
  • 27. listopada 2020., tema: pravo tržišnog natjecanja u Europskoj uniji 
  • 24. studenoga 2020., tema: Pitanje identiteta u prekograničnim privatnopravnim odnosima 
  • 2021., tema: Nove tehnologije i korporativno upravljanje
  • 2021., tema: Rješavanje prekograničnih sporova u doba suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije

Okrugli stolovi održavaju se u palači Hrvatske akademije s početkom u 10 sati. Na njima sudjeluju znanstvenici i vrhunski praktičari koji se bave temama okruglih stolova. Uvodna izlaganja i autorizirani ispisi održanih rasprava objavit će se u knjigama nakladničkog niza Modernizacija prava br. 54 do 63. Knjige će nositi naslove koji odgovaraju temama okruglih stolova.

 

Predsjednik i članovi Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava imenovani na sjednici održanoj 28. lipnja 2017.

Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang imenovana je članicom Znanastvenoga vijeća u mandatnom razdolbju od 4 godine, počevši od 30. listopada 2019.

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 

 

Nakladnički niz:

Modernizacija prava

cjenik