Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava

Predsjednik Znanstvenog vijeća: akademik Jakša Barbić


Ciklus okruglih stolova o Europskoj uniji i europskom pravu u povodu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 

U povodu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u prvoj polovici 2020., Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava organizirat će tijekom 2020. i u 2021. u palači HAZU deset okruglih stolova o Europskoj uniji i europskom pravu. 

Termini okruglih stolova:

28. siječnja 2020., tema: Pravo i politika Europske unije – stara pitanja novi odgovori 

25. veljače 2020, tema: Službe od općeg interesa u pravu i politici Europske unije i njihov utjecaj na Republiku Hrvatsku 

24. ožujka 2020, tema: Zaštita investicija u Europskoj uniji 

21. travnja 2020, tema: Reforma autorskih prava u Europskoj uniji 

19. svibnja 2020, tema: Prilozi raspravi o daljnjem razvoju kaznenog prava Europske unije 

18. lipnja 2020, tema: Pravna zaštita pojedinca na jedinstvenom digitalnom tržištu Europske unije 

27. listopada 2020, tema: pravo tržišnog natjecanja u Europskoj uniji 

24. studenoga 2020, tema: Pitanje identiteta u prekograničnim privatnopravnim odnosima 

2021., tema: Nove tehnologije i korporativno upravljanje

2021., tema: Rješavanje prekograničnih sporova u doba suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije

Okrugli stolovi održavaju se u palači Hrvatske akademije s početkom u 10 sati. Na njima sudjeluju znanstvenici i vrhunski praktičari koji se bave temama okruglih stolova. Uvodna izlaganja i autorizirani ispisi održanih rasprava objavit će se u knjigama nakladničkog niza Modernizacija prava br. 54 do 63. Knjige će nositi naslove koji odgovaraju temama okruglih stolova.

 

Predsjednik i članovi Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava imenovani na sjednici održanoj 28. lipnja 2017.

Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang imenovana je članicom Znanastvenoga vijeća u mandatnom razdolbju od 4 godine, počevši od 30. listopada 2019.

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 

 

Nakladnički niz:

Modernizacija prava

cjenik