Odbor za zaštitu dobara od nacionalnog interesa

Predsjednik Odbora: akademik Stjepan Damjanović


akademik Mirko Zelić, potpredsjednik


U sastavu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, osniva se  Odbor za zaštitu dobara od nacionalnog interesa Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, kao Akademijino stalno savjetodavno tijelo. 

 
Članovi Odbora:
  • akademkinja Alica Wertheimer-Baletić
  • akademik Gordan Družić
  • akademik Mislav Ježić
  • akademik Mladen Juračić
  • akademik Leo Klasinc
  • prof. dr. sc. Božo Skoko

 

Akademik Stjepan Damjanović imenovan je odlukom Predsjedništva HAZU predsjednikom Odbora za zaštitu dobara od nacionalnoga interesa na mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 28. ožujka 2019.