Odbor za utvrđivanje postojanja djela koje nije u skladu s ugledom i dostojanstvom člana Hrvatske akademije

Predsjednik: akademik Stjepan Damjanović


Predsjedništvo  Hrvatske  akademije znanosti  i  umjetnosti,  na  svojoj  3.  (239.)  redovitoj sjednici,  održanoj  28.  ožujka  2018.,  na  prijedlog  Akademijinih  razreda,  imenovalo  je predsjednika  i  članove  stalnog  Odbora  za  utvrđivanja  postojanja  djela  koje  nije  u skladu  s  ugledom  i  dostojanstvom  člana  Hrvatske  akademije  znanosti  i  umjetnosti,  u mandatnom razdoblju od 4 godine:

-  akademik Stjepan Damjanović, predsjednik
-  akademik Nikša Stančić, član 
-  akademik Ivo Šlaus, član
-  akademik Vlatko Silobrčić, član
-  akademik Tonko Maroević, član 
-  akademik Branko Kincl, član
-  akademik Zoran Juranić, član
-  akademik Marin  Hraste, član
 
Akademik Vjekoslav Jerolimov nije više član od 27. lipnja 2018.