Odbor za primjenjenu genomiku

Predsjednik Odbora: akademik Stjepan Gamulin


E-mail: genomika@hazu.hr

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Odbor za primijenjenu genomiku

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti osnovala je Odbor za primijenjenu genomiku u cilju promicanja primjene genomike u nas. Opširnije o ciljevima rada Odbora vidi poveznicu Odbor.

Prvi korak u radu Odbora je utvrđivanje stanja glede genomike i njene primjene u svim vidovima u nas.
U tom smislu Odbor je tijekom prošle godine proveo anketu o stanju primijenjene genomike u nas.
Odlučili smo se na ovoj stranici objaviti odgovore sudionika koji su to dozvolili da bi tako potakli bolju informiranost  i suradnju u genomici u nas. (poveznice: anketa sažetak, anketa odgovorianketa oprema)
Stranica je otvorena za suradnju.

  • Molimo sudionike ankete koji nisu odgovorili da li dozvoljavaju objavu svojih odgovora da to učine i tako obogate ovu stranicu.
  • Molimo sve koji se žele priključiti anketi da ispune i pošalju upitnik (poveznica upitnik).
  • Molimo sve koji imaju prijedloge ili komentare da ih pošalju.
  • Prihvaćamo  samo priloge s navedenim imenom i prezimenom, akademskim naslovom i adresom   pošiljaoca. Anonimne priloge ne prihvaćamo.  

Priloge ćemo nakon recenzije objaviti na ovoj stranici s imenom, prezimenom, akademskim naslovom i adresom autora.  
Molimo da priloge šaljete na adresu genomika@hazu.hr

Predsjednik Odbora                
Akademik Stjepan Gamulin          


Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na svojoj 6. (233.) redovitoj sjednici, održanoj 28. lipnja 2017., na prijedlog Razreda za prirodne znanosti odlučilo je da se u Odbor za primjenjenu genomiku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, s mandatom od 4 godine imenuje:

akademik Nikola Ljubešić, član

_______________________________________________________________________________________________________________________

16.10. Znanstveni sastanak: MOLEKULARNA GENETIKA – NOVOSTI U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI

U ponedjeljak, 16. listopada s početkom u 9 sati u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na Strossmayerovom trgu 14 u Zagrebu će se održati znanstveni sastanak: MOLEKULARNA GENETIKA – NOVOSTI U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI. Znanstveni sastanak organiziraju Razred za prirodne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Odbor za primijenjenu genomiku, Hrvatsko društvo za laboratorijsku medicinu, Hrvatsko društvo za humanu genetiku, Društvo za kliničku genetiku Hrvatske, Hrvatsko društvo za biotehnologiju i Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu.

Poziv

Sažetci

PREZENTACIJE PREDAVAČA NA ZNANSTVENOM SASTANKU:

Akademik Stjepan Gamulin: Genomika i precizne medicine

Prof. dr. sc. Đurđica Ugarković: Ljudska alfa satelitska DNA kao regulator genske aktivnosti

Prof. dr. sc. Gordan Lauc: Visokoprotočna glikomika u molekularnoj dijagnostici

Prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman: Sekvenciranje nove generacije (NGS) u dijagnostici i liječenju malignih bolesti

Prof. dr. sc. Jadranka Sertić: Molekularna dijagnostika genetičkih bolesti i Europska mreža za kvalitetu molekularne dijagnostike

Prof. dr. sc. Blaženka Grahovac: Molekularna dijagnostika u hematologiji

Prof.dr.sc. Nada Božina: Farmakogenomika

Prof. dr. sc. Vesna Kušec: D vitamin u zdravlju i bolesti

Prof. dr. sc. Floriana Bulić-Jakuš: Epigenetika u medicini

Doc. dr. sc. Filip Sedlić: Gensko obilježavanje i praćenje diferencijacije ljudskih kardiomiocita

Prof. dr. sc. Anita Slavica: Primjena genetičkog inženjerstva u industrijskoj biotehnologiji 

 

 


novelirano: 3. siječnja 2018.
postavljeno: 20. studenoga 2014.
urednica: D. Torbica ; Ninja Walka