Odbor za primijenjenu genomiku

Predsjednik Odbora: akademik Stjepan Gamulin


E-mail: genomika@hazu.hr

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Odbor za primijenjenu genomiku

ČLANOVI ODBORA

1.  Akademik Stjepan Gamulin, Razred za prirodne znanosti, predsjednik Odbora
2.  Akademik Ivan Cifrić, Razred za društvene znanosti, član Odbora
3.  Akademik Vladimir Paar, Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti, član Odbora
4.  Akademik Nikola Ljubešić, Razred za prirodne znanosti, član Odbora
5.  Akademkinja Sibila Jelaska, Razred za tehničke znanosti, članica Odbora
6.  Članica suradnica Alemka Markotić, Razred za medicinske znanosti, članica Odbora
7.  Prof. dr. se. Nina Canki Klain, članica Odbora
8.  Prof. dr. se. Vesna Kušec, članica Odbora
9.  Prof. dr. se. Dragan Primorac, član Odbora
10. Prof. dr. se. Anita Slavica, članica Odbora
11. Prof. dr. se. Đurđica Ugarković, članica Odbora
12. Prof. dr. se. Gordan Lauc, član Odbora
13. Prof. dr. se. Jadranka Sertić, članica Odbora

Pedsjedništvo HAZU je 25. travnja 2018. potvrdilo prijedlog Razreda za prirodne znanosti o imenovanju predsjednika i članova Odbora za primijenjenu genomiku.

 

RAD ODBORA

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti osnovala je Odbor za primijenjenu genomiku u cilju promicanja primjene genomike u nas. Opširnije o ciljevima rada Odbora vidi poveznicu Odbor.

Prvi korak u radu Odbora je utvrđivanje stanja glede genomike i njene primjene u svim vidovima u nas.
U tom smislu Odbor je tijekom prošle godine proveo anketu o stanju primijenjene genomike u nas.
Odlučili smo se na ovoj stranici objaviti odgovore sudionika koji su to dozvolili da bi tako potakli bolju informiranost  i suradnju u genomici u nas. (poveznice: anketa sažetak, anketa odgovorianketa oprema)
Stranica je otvorena za suradnju.

  • Molimo sudionike ankete koji nisu odgovorili da li dozvoljavaju objavu svojih odgovora da to učine i tako obogate ovu stranicu.
  • Molimo sve koji se žele priključiti anketi da ispune i pošalju upitnik (poveznica upitnik).
  • Molimo sve koji imaju prijedloge ili komentare da ih pošalju.
  • Prihvaćamo  samo priloge s navedenim imenom i prezimenom, akademskim naslovom i adresom   pošiljaoca. Anonimne priloge ne prihvaćamo.  

Priloge ćemo nakon recenzije objaviti na ovoj stranici s imenom, prezimenom, akademskim naslovom i adresom autora.  
Molimo da priloge šaljete na adresu genomika@hazu.hr

Predsjednik Odbora                
Akademik Stjepan Gamulin          

 


23.10. 2018. Znanstveni sastanak: PRIMIJENJENA GENOMIKA - PRECIZNA MEDICINA

Poziv / Program

Sažetci izlaganja

 


 

16.10. 2017. Znanstveni sastanak: MOLEKULARNA GENETIKA – NOVOSTI U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI

U ponedjeljak, 16. listopada 2017. s početkom u 9 sati u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na Strossmayerovom trgu 14 u Zagrebu će se održati znanstveni sastanak: MOLEKULARNA GENETIKA – NOVOSTI U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI. Znanstveni sastanak organiziraju Razred za prirodne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Odbor za primijenjenu genomiku, Hrvatsko društvo za laboratorijsku medicinu, Hrvatsko društvo za humanu genetiku, Društvo za kliničku genetiku Hrvatske, Hrvatsko društvo za biotehnologiju i Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu.

Poziv

Sažetci

PREZENTACIJE PREDAVAČA NA ZNANSTVENOM SASTANKU:

Akademik Stjepan Gamulin: Genomika i precizne medicine

Prof. dr. sc. Đurđica Ugarković: Ljudska alfa satelitska DNA kao regulator genske aktivnosti

Prof. dr. sc. Gordan Lauc: Visokoprotočna glikomika u molekularnoj dijagnostici

Prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman: Sekvenciranje nove generacije (NGS) u dijagnostici i liječenju malignih bolesti

Prof. dr. sc. Jadranka Sertić: Molekularna dijagnostika genetičkih bolesti i Europska mreža za kvalitetu molekularne dijagnostike

Prof. dr. sc. Blaženka Grahovac: Molekularna dijagnostika u hematologiji

Prof.dr.sc. Nada Božina: Farmakogenomika

Prof. dr. sc. Vesna Kušec: D vitamin u zdravlju i bolesti

Prof. dr. sc. Floriana Bulić-Jakuš: Epigenetika u medicini

Doc. dr. sc. Filip Sedlić: Gensko obilježavanje i praćenje diferencijacije ljudskih kardiomiocita

Prof. dr. sc. Anita Slavica: Primjena genetičkog inženjerstva u industrijskoj biotehnologiji