Odbor za orijentalistiku

Predsjednik Obora je akademik Mislav Ježić.

 

Radovi Šeste Dubrovačke međunarodne konferencije o sanskrtskim epovima i purāṇama skupljeni su i recenzirani te se priređuju za tisak. Početkom 2020. očekuje se objavljivanje sveska. Skupljaju se i recenziraju i radovi Sedme konferencije. Urednici su Ivan Andrijanić i Sven Sellmer, a glavni je urednik Mislav Ježić.

Željeli bismo, bude li moguće, i taj svezak objaviti prije sljedeće Međunarodne dubrovačke konferencije o sanskrtskim epovima i puraṇama (DICSEP), koja će se održati u rujnu 2020. Indijski je nakladnik Dev Publishers izrazio želju da objavi indijski pretisak prvih pet svezaka DICSEP-a, jer su stekli takav glas u indološkoj struci da ih želi objaviti za indijsko tržište. O tome je potpisan sporazum s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, i postupak je u tijeku. Ako taj dio pothvata dobro uspije, Dev Publishers bit će zainteresirani i za nastavak nakladničke suradnje na idućim svescima DICSEP-a.

Nastavlja se rad na istraživanju povijesti teksta klasičnih upaniṣadi.

Nastavlja se sudjelovanje u međunarodnome projektu novoga prijevoda Ṛksaṃhite na njemački (izdavač: Suhrkamp /Insel Verlag/ Verlag der Weltreligionen).

Od veljače 2020. počet će se raditi i na skupljanju radova Sedme svjetske vedološke konferencije (The 7th International Vedic Workshop), koja se je, nakon prethodnih na Harvardu, u Kyotu, Leidenu, Austinu, Bukureštu i u Indiji, u Calicutu, održala u Hrvatskoj, u Dubrovniku, u kolovozu 2019. godine. Iduća će biti na Sorbonnei u Parizu.