Odbor za obnovu i razvitak Arboretuma Trsteno

Predsjednik: akademik Vladimir Marković


Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na svojoj 1. (237.) redovitoj sjednici, održanoj 31. siječnja 2018., prihvatilo je izmjene i dopune sastava Izvršnoga odbora Odbora za obnovu i razvitak Arboretuma u Trstenom, za iduće mandatno razdoblje od četiri godine (počevši od 31. siječnja 2018.) u sljedećem sastavu:

akad.  Vladimir MARKOVIĆ, predsjednik

akad. Igor ANIĆ, član

akad. Slavko MATIĆ, član

akad. Franjo TOMIĆ, član

akad. Radoslav TOMIĆ, član

akad. Igor FISKOVIĆ, član

akad. Mladen OBAD-ŠĆITAROCI, član

gđa Marina ŠTANCL, dipl. iur., tajnik Akademije, članica

 

 

Nov.: 9.2.2018. ds

________________________________

 

Povijest osnivanja i sastava Odbora za obnovu i razvitak Aboretuma u Trstenom:


Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na svojoj 2. (211.) redovitoj sjednici, održanoj 25. veljače 2015., na prijedlog Uprave Akademije, odlučilo je da se u Izvršni odbor Odbora za obnovu i razvitak Arboretuma u Trstenom, na iduće mandatno razdoblje od četiri godine imenuju:

 • akademik Slavko Matić
 • akademik Igor Fisković
 • akademik Franjo Tomić
 • akademik Andrija Mutnjaković

s početkom od 25. veljače 2015.

 


Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na svojoj 3. (173.) redovitoj sjednici, održanoj 30. ožujka 2011., na prijedlog Uprave Hrvatske akademije i akademika Frane Kršinića, predsjednika Odbora za obnovu i razvitak Arboretuma odlučilo je da se u Odbor za obnovu i razvitak Arboretuma Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, s mandatom od 4 godine imenuju:

 

 • akademik Vladimir Marković, predsjednik
 • akademik Slavko Matić, član
 • akademik Igor Fisković, član
 • akademik Franjo Tomić, član
 • akademik Nenad Vekarić, član
 • akademik Mladen Obad-Šćitaroci, član
 • prof. dr. sc. Slobodan Kaštela, član
 • prof. dr. sc. Nada Gruić, redoviti prof. Filozofskog fakulteta u Zagrebu, član
 • Vesna Kusin, prof., ravnateljica Galerija Klovićevi dvori, član
 • dr. sc. Milan Karlovac, dipl ing. arh., Dubrovnik, član
 • Mario Car, dipl ing. agronom., stručni suradnik Stanice za južne kulture, Dubrovnik, član
 • predstavnik Ministarstva kulture, član
 • predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, član
 • predstavnik Dubrovačko-neretvanske županije, član
 • predstavnik Grada Dubrovnika, član
Predsjedništvo Hrvatske akademije odlučilo je da se u Izvršni odbor Odbora za obnovu i razvitak Arboretuma, s mandatom od četiri godine, imenuju:
 • akademik Slavko Matić, član
 • akademik Vladimir Marković, član
 • akademik Igor Fisković, član
 • akademik Franjo Tomić, član
 • akademik Nenad Vekarić, član
 • akademik Mladen Obad-Šćitaroci, član
 • prof. dr. sc. Slobodan Kaštela, član

 

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na svojoj 6. (233.) redovitoj sjednici, održanoj 28. lipnja 2017., na prijedlog Razreda za likovne umjetnosti odlučilo je da se u Odbor za obnovu i razvitak Arboretuma Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, s mandatom od 4 godine imenuju:

akademik Radoslav Tomić
 

 

Predsjedništvo Hrvatske akademije odlučilo je da se u Izvršni odbor Odbora za obnovu i razvitak Arboretuma, s mandatom od četiri godine, 28. lipnja 2017. imenuju:

akademik Nenad Vekarić, član
Marina Štancl, dipl. iur, član

 

 


novelirano: 6. srpnja 2017.
novelirano: 11. ožujka 2015.
novelirano: 14. ; 11. srpnja 2014.
novelirano: 09. ožujka 2012.
postavljeno: 05. svibnja 2011.
urednica: D. Torbica