Odbor za normu hrvatskoga standardnog jezika

 

Predsjedništvo Hrvatske akademije imenovalo je 30. siječnja 2020.predsjednika i članove Odbora za normu hrvatskoga standardnog jezika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u mandatnom razdoblju od 4 godine od dana imenovanja, u sljedećem sastavu:

 

 • akademik Ranko Matasović, predsjednik 

 

ČLANOVI ODBORA:

Redoviti članovi Razreda za filološke znanosti: 

 • akademik Stjepan Babić 
 • akademik Josip Bratulić 
 • akademik Stjepan Damjanović 
 • akademkinja Dunja Fališevac 
 • akademik Goran Filipi 
 • akademik Eduard Hercigonja
 • akademik Mislav Ježić 
 • akademik August Kovačec 
 • akademkinja Antica Menac
 •  akademkinja Anica Nazor 
 • akademik Darko Novaković 
 • akademkinja Ivanka Petrović 
 • akademkinja Milena Žic Fuchs

Članovi suradnici Razreda za filološke znanosti:

 • prof. dr. sc. Mario Brdar 
 • prof. dr. sc. Anđela Frančić 
 • prof. dr. sc. Darija Gabrić Bagarić 
 • prof. dr. sc. Mario Grčević 
 • prof. dr. sc. Amir Kapelanović 
 • prof. dr. sc. Josip Lisac 
 • prof. dr. sc. Mira Menac-Mihalić 
 • prof. dr. sc. Milan Mihaljević 
 • prof. emerita Dubravka Sesar 
 • prof. dr. sc. Marko Tadić 
 • prof. dr. sc. Silvana Vranić 
 • prof. dr. sc. Mateo Žagar

 

Odbor za normu hrvatskog standardnog jezika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, kao Akademijino stalno savjetodavno tijelo, sa zadaćama:

-    vođenja sustavne stručne skrbi o hrvatskome standardnom jeziku;

-    raspravljanja o nedoumicama i otvorenim pitanjima hrvatskoga standardnog jezika;

-    upozoravanja na primjere nepoštovanja ustavne odredbe o hrvatskome kao službenome jeziku u Republici Hrvatskoj; promicanja kulture hrvatskoga standardnog jezika;

-   donošenja preporuke o daljnjem normiranju hrvatskoga standardnog jezika u onim pitanjima gdje u normi postoje ili nastanu nedoumice.

 

Sukladno odredbama Pravilnika o radu odbora i povjerenstava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Odbor za normu hrvatskoga standardnog jezika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti donijet će Poslovnik u kojem će se podrobnije razraditi zadaća Odbora i način rada Odbora.