Odbor za nagrade 

27. siječnja 2016.  P R A V I L N I K  o radu Odbora za nagrade u postupku dodjeljivanja nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (pročišćeni tekst)


17. prosinca 2015. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA o radu Odbora za nagrade u postupku dodjeljivanja nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

7. prosinca 2015. P R A V I L N I K  o radu Odbora za nagrade u postupku dodjeljivanja nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
(pročišćeni tekst)

 


Broj: 10-172/18-2014                                                    Zagreb, 28. studenog 2014.


RAZREDIMA
Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti

O v d j e

 

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na svojoj 10. (209.) redovitoj sjednici, održanoj 27. studenog 2014., prihvatilo je prijedloge  Akademijinih razreda za sastav Odbora za nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, te je za iduće mandatno razdoblje od četiri godine imenovalo akademkinju Alicu Wertheimer Baletić, predsjednicom Odbora za nagrade, a za članove Odbora imenovani su: akademkinja Koraljka Kos, akademkinja Anica Nazor, akademik Marko Tadić, akademik Slavko Matić, akademik Josip Madić, akademik Zvonimir Mrkonjić, akademik Igor Fisković i akademik Božo Udovičić.

 

Predsjednik


Akademik Zvonko Kusić
 

 

 

 

           ODBOR ZA NAGRADE

Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

 

Skupština Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na zasjedanjima 15. travnja 1993. i 29. lipnja 1993. donijela je Odluku o osnutku i dodjeli nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća. Tada je donesen i Pravilnik o postupku dodjeljivanja nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a 20. prosinca 2010. godine Odluka o dopunama navedenog Pravilnika. 

Postupak za dodjelu nagrada pokreće Odbor za nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti raspisivanjem natječaja svake godine u listopadu. U natječaju se objavljuju kriteriji i postupak predlaganja, te rok za dostavu prijedloga za nagrade. Nagrade se dodjeljuju svake godine 29. travnja prigodom Dana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a sastoje se od plakete i povelje.  

Predsjednica Odbora za nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti je akademkinja Alica Wertheimer-Baletić. 

Tajništvo Odbora vodi Alenka Smrečki, dipl.iur.

 

Akademkinja Alica Wertheimer Baletić na osobni je zahtjev razrješena dužnosti predsjednice Odbora za na nagrade uz zahvalu Predsjedništva Akademije.

 

 

PREGLED DOBITNIKA NAGRADA
 Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 za razdoblje od 1994. do 2017.

svrstano po godinama
 
PREGLED DOBITNIKA NAGRADA
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
za razdoblje od 1993. do 2017.

svrstano prema područjima