Odbor za nagrade

Predsjednica: akademkinja Alica Wertheimer-Baletić


 

27. siječnja 2016.  P R A V I L N I K  o radu Odbora za nagrade u postupku dodjeljivanja nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (pročišćeni tekst)


17. prosinca 2015. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA o radu Odbora za nagrade u postupku dodjeljivanja nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

7. prosinca 2015. P R A V I L N I K  o radu Odbora za nagrade u postupku dodjeljivanja nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
(pročišćeni tekst)

 


Broj: 10-172/18-2014                                                    Zagreb, 28. studenog 2014.


RAZREDIMA
Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti

O v d j e

 

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na svojoj 10. (209.) redovitoj sjednici, održanoj 27. studenog 2014., prihvatilo je prijedloge  Akademijinih razreda za sastav Odbora za nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, te je za iduće mandatno razdoblje od četiri godine imenovalo akademkinju Alicu Wertheimer Baletić, predsjednicom Odbora za nagrade, a za članove Odbora imenovani su: akademkinja Koraljka Kos, akademkinja Anica Nazor, akademik Marko Tadić, akademik Slavko Matić, akademik Josip Madić, akademik Zvonimir Mrkonjić, akademik Igor Fisković i akademik Božo Udovičić.

 

Predsjednik


Akademik Zvonko Kusić
 

 

 

 

           ODBOR ZA NAGRADE

Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Skupština Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na zasjedanjima 15. travnja 1993. i 29. lipnja 1993. donijela je Odluku o osnutku i dodjeli nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća. Tada je donesen i Pravilnik o postupku dodjeljivanja nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a 20. prosinca 2010. godine Odluka o dopunama navedenog Pravilnika. 

Postupak za dodjelu nagrada pokreće Odbor za nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti raspisivanjem natječaja svake godine u listopadu. U natječaju se objavljuju kriteriji i postupak predlaganja, te rok za dostavu prijedloga za nagrade. Nagrade se dodjeljuju svake godine 29. travnja prigodom Dana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a sastoje se od plakete i povelje.  

Predsjednica Odbora za nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti je akademkinja Alica Wertheimer-Baletić. 

Tajništvo Odbora vodi Alenka Smrečki, dipl.iur.

 

PREGLED DOBITNIKA NAGRADA
 Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 za razdoblje od 1994. do 2017.

svrstano po godinama
 
PREGLED DOBITNIKA NAGRADA
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
za razdoblje od 1993. do 2017.

svrstano prema područjima