Odbor za međunarodnu suradnju

Predsjednica Odbora: akademkinja Milena Žic Fuchs


 

 

Članovi Odbora za međunarodnu suradnju:
 

Predstavnik I. razreda: akademik Davorin Rudolf
Predstavnik II. razreda: akademik Mladen Žinić
Predstavnik III. razreda: akademik Vlatko Silobrčić
Predstavnik IV. razreda: akademik Slobodan Vukičević
Predstavnik V. razreda: akademik Mislav Ježić
Predstavnik VI. razreda: akademik Mladen Machiedo
Predstavnik VII. razreda: akademik Radoslav Tomić
Predstavnik VIII. razreda: prof. dr. Vjera Katalinić
Predstavnik IX. razreda: akademik Marin Hraste
Dodatni član Odbora: akademik Ivo Šlaus
Dodatni član Odbora: akademik Dario Vretenar

 

Međunarodna suradnja - web stranica