Odbor za međunarodnu suradnju

Član: Profesor doktor znanosti Vjera Katalinić
Predsjednica Odbora: akademkinja Milena Žic Fuchs


 

Članovi Odbora za međunarodnu suradnju:
 

Predstavnik I. razreda: akademik Davorin Rudolf
Predstavnik II. razreda: akademik Mladen Žinić
Predstavnik III. razreda: akademik Vlatko Silobrčić
Predstavnik IV. razreda: akademik Dragan Dekaris
Predstavnik V. razreda: akademik Mislav Ježić
Predstavnik VI. razreda: akademik Mladen Machiedo
Predstavnik VII. razreda: akademik Velimir Neidhardt
Predstavnik VIII. razreda: prof. dr. Vjera Katalinić
Predstavnik IX. razreda: akademik Božidar Liščić
Dodatni član Odbora: akademik Ivo Šlaus
Dodatni član Odbora: akademik Dario Vretenar

 

Međunarodna suradnja - web stranica

 


novelirano: 3. veljače 2017.
novelirano: 15. lipnja ; 10. siječnja 2015.
novelirano: 5. prosinca 2014.
postavljeno: 5. svibnja 2011.
urednica: D. Torbica