Odbor za leksikografiju

Predsjednik Odbora je dr. sc. Amir Kapetanović, član suradnik.

 

Predsjednik Odbora za leksikografiju bio je do svoje smrti u studenom 2017. akademik Milan Moguš. U 2019. Odbor je djelovao bez predsjednika, a u listopadu je imenovan novi predsjednik, prof. dr. sc. Amir Kapetanović, član suradnik. Do kraja godine imenovat će se članovi Odbora te će se osmisliti plan rada za naredni period.