ODBOR ZA KEMIJU

RAZREDA ZA MATEMATIČKE, FIZIČKE I KEMIJSKE ZNANOSTI

 

Odbor za kemiju Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti formiran je kao razredni odbor.

Predsjednik Odbora je akademik Mladen Žinić.

U 2018.-toj, aktivnosti Odbora za kemiju će se odvijati prema tentativnom Planu rada prezentiranom Razredu za matematičke fizičke i kemijske znanosti i uključuju: (i) organizaciju susreta sa osvajačima medalja na Kemijskoj olimpijadi 2018.-te god., (ii) organizaciju okruglog stola o suradnji kemijskih znanstvenih institucija i industrije; (iii) organizaciju okruglog stola o ulozi i važnosti kemije u multidisciplinarnim istraživanjima i osnivanju znanstveno-istraživačkih klastera u znanostima o životu (life sciences), znanosti o materijalima te bio- i nano-tehnologiji. Nastavit će se s organizacijom znanstvenih predavanja iz serije Suvremena Hrvatska kemija te predavanjima namijenjenim popularizaciji kemijske znanosti pod naslovom Uspjesi hrvatske kemije i kemijske/farmaceutske industrije. U planu je i organizacija okruglog stola s temom Uloga kemije u očuvanju okoliša. U 2018. god. Odbor za kemiju namjerava organizirati i raspravu o aktualnim pitanjima razvoja kemijske znanosti i industrije u RH.