Znanstveno vijeće za istraživačku infrastrukturu Hrvatske

Predsjednik: akademik Leo Budin


Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na svojoj 5. (175.) redovitoj sjednici, održanoj 25. svibnja 2011., na prijedlog Razreda za tehničke znanosti Hrvatske akademije imenovalo je akademika Lea Budina za predsjednika Znanstvenog vijeća za istraživačku infrastrukturu Hrvatske, na vrijeme od četiri godine od dana imenovanja.
Predsjedništvo na prijedlog Razreda za tehničke znanosti imenuje za prve članove Vijeća za istraživačku infrastrukturu Hrvatske sljedeće članove dosadašnjeg Odbora za istraživačku e-infrastrukturu: 

 

 • akademik Hrvoje Babić, HAZU, Razred za tehničke znanosti
 • prof. dr. sc. Vedran Batoš, Sveučilište u Dubrovniku
 • dr. sc. Zoran Bekić, Sveučilišni računski centar Zagreb
 • akademik Leo Budin, HAZU, Razred za tehničke znanosti
 • doc. dr. sc. Hrvoje Dujmič;, Sveučilište u Splitu
 • akademik Marin Hraste, HAZU, Razred za tehničke znanosti
 • akademik Mislav Ježić, HAZU, Razred za filološke znanosti
 • dr. sc. Marija Jokić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb
 • akademik Leo' Klasinc, HAZU, Razred za matematičke, fizičke i prirodne znanosti
 • prof. dr. sc. Mladen Kos, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • akademik Ivica Kostović, HAZU, Razred za medicinske znanosti
 • prof. dr. sc. Melita Kovačević, Sveučilište u Zagrebu
 • prof. dr. sc. Ivica Kožar, Sveučilište u Rijeci
 • prof. dr. sc. Ignac Lovrek, član suradnik HAZU, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • Ivan Marić, dipl. ing., Sveučilišni računski centra Zagreb
 • prof. dr. sc. Ninoslav Novak, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
 • akademik Vladimir Paar, HAZU, Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
 • doc. dr. sc. Zvjezdan Penezić, Sveučilišta u Zadru
 • prof. dr. sc. Karolj Skala, predstavnik Instituta Ruđer Bošković
 • Zvonimir Stanić, dipl. ing., CARNet
 • prof. dr. sc. Siniša Srbljić, , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • prof. dr. sc. Diana Šimić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike
 • akademik Nenad Trinajstić, HAZU, Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti
 • Branko Velimirović, dipl. ing. ,Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 • prof. dr. sc. Dražen Vikić - Topić, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

 

a za člana Znanstvenog vijeća Predsjedništvo imenuje na prijedlog Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti Hrvatske akademije akademika Nikolu Kallaya. 

postavljeno: 3. lipnja 2011.
urednica: D. Torbica