Odbor za fiziku

 

Odbor za fiziku osnovan je u listopadu 2019.

Uz predsjednika Odbora akademika Milka JAKŠIĆA članovi su:

  1. akademik Ksenofont ILAKOVAC
  2. akademik Vladimir PAAR
  3. akademik Goran PICHLER
  4. akademik Stanko POPOVIĆ
  5. akademik Ivo ŠLAUS
  6. akademik Dario VRETENAR