Odbor za etimologiju

Predsjednik Odbora je akademik Ranko Matasović.

 

Odbor za etimologiju Razreda za filološke znanosti HAZU osnovan je 1986. godine. Prvi je predsjednik bio akademik Vojmir Vinja, a od 2012. predsjednik je akademik Ranko Matasović.

Članovi su Odbora:

  • prof. dr. sc. Dunja Brozović-Rončević, Sveučilište u Zadru
  • akademik Goran Filipi, Razred za filologiju HAZU
  • dr. sc. Alemko Gluhak, Zavod za lingvistička istraživanja HAZU
  • prof. dr. sc. Georg Holzer, Sveučilište u Beču, dopisni član HAZU    
  • dr. sc. Dubravka Ivšić Majić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
  • prof. dr. sc. Mate Kapović, Filozofski fakultet u Zagrebu
  • akademik August Kovačec, Razred za filologiju HAZU
  • prof. dr. sc. Tijmen Pronk, Sveučilište u Leidenu (Nizozemska)
  • prof. dr. sc. Nikola Vuletić, Sveučilište u Zadru


Hrvatski jezik jedan je od duhovnih temelja hrvatskoga naroda i hrvatskoga  društva, a proučavanje njegove povijesti i razvitka njegova rječničkog blaga važna je zadaća hrvatske filologije. U povijesti hrvatskih riječi očituje se i povijest hrvatske kulture, mnogostrukih dodira koje su govornici hrvatskoga jezika imali sa svojim susjedima, ali i s nositeljima prestižnih jezika velikih europskih kultura. Odbor za etimologiju Razreda za filološke znanosti HAZU redovitim održavanjem znanstvenog skupa „Skokovi etimološko-onomastički susreti“ (do 2002. pod imenom „Skokovi etimološki susreti“), kao i predanim radom na etimološkim istraživanjima hrvatskoga jezika, doprinosi i potiče etimološka proučavanja hrvatskoga jezika. Do sada su održani sljedeći „Skokovi etimološko-onomastički susreti“: u Zagrebu (1986.), Zadru (1990.), Puli (1994.), Krku (1998.), Vukovaru (2002.), Korčuli (2006.), Gospiću (2010.), Zadru (2014.), Čakovcu (2018.). Referati s tih skupova objavljeni su u Akademijinim časopisima Folia onomastica Croatica i Filologija. Članovi Odbora bave se etimološkim proučavanjima ne samo hrvatskoga, već i mnogih drugih jezika: slavenskih, romanskih, keltskih, baltijskih, latinskoga i drugih indoeuropskih jezika.