Odbor za medicinu rada, športa i zdravstvenu ekologiju

Predsjednik Odbora: akademik Marko Šarić