Odbor za medicinsku leksikografiju

Predsjednik Odbora: doktor znanosti Theodor Dürrigl