Odbor za kardiovaskularne bolesti

Predsjednik Odbora: akademik Ivo Čikeš