5. simpozij: APOPTOZA I NOVOTVORINE - 27. ožujka 2018.

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI RAZRED ZA MEDICINSKE ZNANOSTI                    

        Odbor za genomiku i proteomiku u onkologiji

 

Zagreb, 27. ožujka 2018. – U organizaciji Odbora za genomiku i proteomiku u onkologiji Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u utorak 27. ožujka u Knjižnici HAZU održan je V. simpozij Apoptoza i novotvorine. Simpozij se održava svake godine i prati sve relevantne dosege u ovom području, nastojeći senzibilizirati hrvatsku znanstvenu javnost za temeljna istraživanja u biomedicini.

POZIV

 

01. Akademik Zvonko Kusić

02. Akademik Marko Pećina

03. Prof. dr. sc. Mladen Belicza

04. Damjan Franjević

Evolutio- Conditio sine qua non

05. Tomislav Domazet - Loso 

Makroevolucijski aspekti onkogeneze

06. Floriana Bulić - Jakuš 

Milvija Plazibat, Ana Katušić Bojanac, Jure Krasić, Nino Sinčić, Gordana Jurić-Lekić, Maja Vlahović, : Valproat podstiče apoptozu u in vitro kulturi gastrulirajućeg zametka sisavca

07. Nives Pećina - Šlaus 

Anja Kafka, Anja Bukovac: Uloga postreplikacijskog MMR popravka u tumorigenezi

08. Ivan Šamija

 “Tekuća biopsija u onkologiji – trenutni dosezi, nove mogućnosti i izazovi

09. Nino Sinčić

 Jure Krasić, Nebojša Vujnović, Maja Buljubašić, Silvija Mašić, Ana Katušić Bojanac, Monika Ulamec, Floriana Bulić-Jakuš: Komparativna analiza apoptotičke aktivnosti u tumorima testisa i animalnom modelu teratokarcinoma miša

10. Jure Krasić 

 Nebojša Vujnović, Maja Buljubašić, Silvija Mašić, Ana Katušić Bojanac, Monika Ulamec, Floriana Bulić-Jakuš, Nino Sinčić: Komparativna analiza apoptotičke aktivnosti u tumorima testisa i animalnom modelu teratokarcinoma miša

11. Igor Weber 

Konfokalna laserska pretražna mikroskopija na Institutu Ruđer Bošković

12. Neda Slade

 Mreža proteina p53/p63/p73 u tumorima

13. Christophe Stemberger

Koviljka Matušan Ilijaš: Metoda staničnih blokova– pogled ispod razine morfologije

14. Koviljka Matušan Ilijaš :

Christophe Štemberger: Metoda staničnih blokova– pogled ispod razine morfologije

Sažetci / Abstracts