Meni osobnih stranica

Simpozij: APOPTOZA I NOVOTVORINE - 18. ožujka 2014.

 

U utorak 18. ožujka 2014. u dvorani Knjižnice HAZU Strossmayerov trg 14, s početkom u 13:30 održan je simpozij: APOPTOZA I NOVOTVORINE u organizaciji Odbora za genomiku i proteomiku u onkologiji, Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije. Uvodna riječ akademik Zvonko Kusić, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

PROGRAM SIMPOZIJA

Poziv za medije

Priopćenje


Akademik Zvonko Kusić predsjednik HAZU otvara prvi simpozij Apoptoza i novotvorine


Auditorij


Akademik Marko Pećina predsjednik Razreda medicinskih znanosti HAZU pozdravlja skup


Prof Mladen Belicza započinje simpozij uvodnim predavanjem


Prof Belicza obrazlaže nastanak pojma onkocitom


Auditorij


Auditorij


Kolegica Sanja Cesarec započinje svoje predavanje


Auditorij


Dr.sc. Alma Demirović prikazala je rad o apoptozi u tumorima bubrega


Auditorij


Prof Božena Šarčević predavala je o apoptozi u karcinomima dojke


Kolegica Tihana Džombeta prikazala je rad Ekspresija kaspaze 3 u tumorima mozga


Dr.sc.Monika Ulamec prikazala je rad Apoptoza u teratogenim tumorima čovjeka i miša


Doc Davor Tomas održao je predavanje Apoptoza u melanomu i nemalanomskim tumorima kože

 

 

 

 

 


novelirano: 29. svibnja 2015.
postavljeno: 2. travnja 2015.
urednica: D. Torbica