Razred za medicinske znanosti

Odbor za aterosklerozu

Predsjednik Odbora: akademik Željko Reiner